Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Melding Jeugdbeschermingsplein doen

Bij het Jeugdbeschermingsplein kunt u als hulpverlener melding doen over ernstige problemen bij gezinnen. Na het doen van de melding wordt er besproken wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Let op: lees eerst de informatie op deze pagina voordat u een melding doet.

Via de knop 'Meldformulier aanvragen' vraagt u per mail een meldformulier aan. U krijgt dan automatisch het formulier gemaild. Sla het eerst op en open het opnieuw. Stuur het ingevuld naar het e-mailadres dat op het formulier staat.

Meldformulier aanvragen. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

U kunt alleen een melding doen als u als hulpverlener werkt bij 1 van de volgende organisaties:

  • het wijkteam
  • het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, William Schrikker Stichting, Leger des Heils
  • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Bent u een zorgaanbieder en hebt u zorgen over de veiligheid van het kind? Neem contact op met het wijkteam. Of met 1 van de andere genoemde organisaties.

Bent u een ouder, een verzorger of een jongere?
Ga voor meer informatie naar de pagina Jeugdbeschermingsplein. Link opent een externe pagina.

Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, kinderdagverblijven en inwoners kunnen hun zorgen melden bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.. Link opent een externe pagina

Voorwaarden

U kunt als hulpverlener een melding doen bij de Jeugdbeschermingsplein bij onderstaande situaties:

  • De meldcode bij Veilig Thuis is gevolgd.
  • U maakt zich zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van het kind.
  • Het gezin of de omgeving is een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind.
  • Vrijwillige hulpverlening verbetert de situatie niet.

Na de melding

Na de melding plant het Jeugdbeschermingsplein een gesprek in met de hulpverleners en ouders om de situatie te bespreken. Het liefst met het kind erbij, als hij 12 jaar of ouder is. Er wordt samen gekeken of er nog mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. Er worden dan nieuwe afspraken gemaakt.

Is dit niet meer mogelijk? Dan krijgt de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek om onderzoek te doen. Het Intensieve Hulpteam wordt betrokken als casusregisseur. Er worden afspraken gemaakt waar ouders, het kind en de hulpverlening zich op gaan richten om de situatie te verbeteren tot het onderzoek is afgerond.

U leest meer over dit onderzoek bij de veelgestelde vragen.. Link opent een externe pagina

Na het gesprek

Na het gesprek krijgen de ouders en het kind (vanaf 12 jaar) een brief met de uitkomst van het gesprek en de gemaakte afspraken.

Het Jeugdbeschermingsplein stuurt de brief ook naar u als melder en alle betrokken hulpverlening. En bij een besluit tot onderzoek ook naar de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoelang duurt het

Als de melding niet compleet is, vragen we u binnen 2 werkdagen of u de melding alsnog compleet wil maken. 

Binnen 5 werkdagen krijgt u per mail een uitnodiging voor het bespreken van uw melding.

Contact

Hebt u nog vragen over het Jeugdbeschermingsplein?
Neem dan contact op.

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 uur in de ochtend en 5 uur in de middag.

De besprekingen van het Jeugdbeschermingsplein vinden plaats bij:

Gemeente Rotterdam
Locatie Zuiderparkweg
Zuiderparkweg 300  
Postcode Rotterdam

Veelgestelde vragen