Voorbeelden initiatieven
Gepubliceerd op: 04-05-2021
Geprint op: 18-11-2022
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/voorbeelden-initiatieven/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam voert samen met bewoners mooie ideeën uit. Van pop-up stores en speeltoestellen tot aan lichtgevende laadpalen en inzamelingsacties. Er is heel veel mogelijk.

Heeft u een idee waarmee u de stad nóg beter maakt? Wij staan altijd open voor uw ideeën. Lees hieronder over inspirerende voorbeelden die al zijn uitgevoerd.

Initiatievenloket

Heeft u ook een goed idee, maar weet u niet bij welke regeling of samenwerkingspartner uw initiatief past? Vul het contactformulier in. Het team van het Initiatievenloket helpt u verder.

Voorbeelden van uitgevoerde initiatieven:

De Bewoners Organisatie Vreewijk (BOV) is opgericht in 1978 en bestaat uit ongeveer 10 vrijwilligers. Zij ondersteunen alle inwoners van Vreewijk en zorgen ervoor dat het belang van bewoners niet wordt geschaad.

De BOV staat hiervoor in contact met de overheid, huurdersverenigingen, woningcorporaties, bewonersverenigingen, clubs en sportverenigingen. Renovaties en onderhoud van woningen worden bijvoorbeeld nauwlettend gevolgd en bekritiseerd indien nodig.

De Vreewijker

Daarnaast geeft de BOV inmiddels al 42 jaar een wijkkrant uit, genaamd 'De Vreewijker'. De krant bestaat uit rubrieken met wetenswaardigheden, nieuwtjes, informatie en verslagen. De vele clubs en verengingen uit de wijk kunnen in de krant een artikel plaatsen.

BOV en wijkkrant 'De Vreewijker' worden gefinancierd vanuit de wijkraad door bewonersinitiatieven.

Het Trefpunt

Naast de wijkbrede aanpak heeft de BOV een kantoor waar bewoners met hun individuele zaken terecht kunnen, genaamd 'Het Trefpunt'. Bewoners krijgen ondersteuning bij hun problemen met instanties zoals de sociale dienst, gemeente, zorgverzekeraar en nutsbedrijven. Door ervaring en opgebouwde contacten kunnen zaken worden bemiddeld en opgelost.

Het Trefpunt ontvangt subsidie van Couleur Locale, de subsidieregeling voor lokale welzijnsinitiatieven.

De Afrikaander Wijkcoöperatie heeft een challenge ingediend met betrekking tot het circulair schoonhouden van de Afrikaandermarkt. Dit is een vervolg op de eerdere challenge waarin de Afrikaander Wijkcoöperatie de tijd heeft gehad om de werkzaamheden te verkennen. Op basis van de opgedane ervaringen is de afgelopen twee jaar in samenwerking met de gemeente (Stadsbeheer en Werk en Inkomen) hard gewerkt aan een businesscase.

Organisatie rondom het schoonmaken

Het schoonhouden van de markt bestaat uit twee delen:

  • Gescheiden afvoer afval marktkooplieden (verantwoordelijkheid marktkooplieden)
  • Het schoonvegen van de markt (gemeentelijke taak)

De marktkooplieden zijn verantwoordelijk voor het afvoeren van hun eigen afval, door het zelf mee te nemen of een contract af te sluiten. Op de markt zelf is geen plek om het vuil achter te laten. Dit levert problemen op met veel vuildumpingen tot gevolg. Daar brengt de Afrikaander Wijkcoöperatie verandering in door een grondstoffenstation te openen waar het afval gescheiden kan worden ingeleverd.

Grondstoffenstation

Voor iets minder dan het bedrag dat gemeente kwijt is aan het schoonvegen van de markt bemenst de Afrikaander Wijk Werkcoöperatie het grondstoffenstation, scheidt zij het afval en maakt zij de markt schoon.

Een deel van de financiering van het grondstoffenstation komt van CityLab010. Hiermee is een ontwerp gemaakt voor een definitief grondstoffenstation en is een tijdelijke plek ingericht die kan fungeren als tijdelijk grondstoffenstation, totdat het definitieve station volledig gefinancierd is. 

Pop-up workshops

Met de werkzaamheden op de markt creëren ze banen voor mensen uit de wijk. Hun doel is de meest circulaire markt van Nederland te worden. Naast het schoonhouden van de markt gaan ze ook werken aan het aantrekkelijker maken van de markt door pop-up workshops te geven o.a. over de mogelijkheden om van restafval producten te maken.

Dit voorbeeld is ondersteunt vanuit Right 2 Challenge. Een vorm waarbij wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand nemen.

Crooswijkers met elkaar verbinden. Bewoner Rafael Krijgsman heeft dit doel verwezenlijkt door het organiseren van een meerdaags evenement: Camping Crooswijk

Leuke dingen in de wijk

Rafael Krijgsman, geboren en getogen Crooswijker, omschrijft zichzelf als een actieve wijkbewoner. Hij heeft een missie: oude en nieuwe Crooswijkers met elkaar in contact brengen. Daarom organiseert hij leuke dingen in zijn wijk.

Zelf woont Rafael al zijn hele leven met veel plezier in Crooswijk. Hij organiseert graag dingen om zijn wijk nóg leuker te maken. 'Crooswijk is volop in beweging', stelt hij. 'Er is veel gesloopt. Veel van de oorspronkelijke bewoners moesten hierdoor helaas uit de wijk vertrekken en zijn niet meer teruggekeerd.'

Verbindende factor

Er kwamen veel nieuwe Crooswijkers voor in de plaats. Hoe zorg je dat de wijk weer één geheel wordt? En dat al die mensen elkaar leren kennen? 'Gezelligheid is een verbindende factor. Daarom hebben we een paar jaar geleden Camping Crooswijk bedacht. Een meerdaags evenement, met een camping op het Schuttersveld. Lekker eten en drinken, tentjes, muziek en andere optredens. Want met een biertje in de hand komt de gezelligheid vanzelf.'

Camping Crooswijk trok niet alleen buurtbewoners maar ook andere Rotterdammers en zelfs mensen van buiten de stad. Naast Crooswijkers verbinden kreeg het evenement nog een ander doel: laten zien hoeveel kwaliteit Crooswijk in huis heeft. Want bijna alles kwam uit de wijk zelf. De organisatie, catering, optredens. Krijgsman: 'Met Camping Crooswijk hebben we de wijk mooi op de kaart gezet.'

Gezamenlijk doel

De organisatie van Camping Crooswijk was een samenwerking van veel verschillende partijen. Normaal werken die partijen soms langs elkaar heen, maar nu hadden ze allemaal een gezamenlijk doel: een mooi evenement neerzetten. 'Bij de organisatie loop je tegen allerlei ingewikkelde zaken aan, zoals procedures, vergunningen en regelgeving. Dat is even slikken. Maar bijna overal is een mouw aan te passen.'

Els Lokkerbol uit de wijk Oosterflank is een van de vrijwilligers van de klankbordgroep van verzorgingstehuis De Wende. Wat brengt vrijwilligerswerk haar?

Els: 'Toen de gemeente de plannen voor de nieuwe invulling van het verzorgingstehuis presenteerde aan de wijk, meldde ik mij aan voor de klankbordgroep. Die groep ging over in de beheercommissie waarin ik nog steeds zit. Kortgezegd houden we in de gaten wat er allemaal gebeurt. Zo geef ik tijdens onze vergaderingen onder andere geluiden door die ik hoor in de wijk.'

Activiteiten ook voor buurtbewoners

In de ontmoetingsruimte (ook wel de Plint genoemd) op de begane grond vinden activiteiten plaats voor alle leeftijden. Een creamiddag, kinderactiviteiten, bingo, een meezingavond, workshops en nog veel meer. Niet alleen voor bewoners van De Wende, maar ook voor buurtbewoners. Els: 'Ik zit in de plintgroep en promoot de activiteiten door de flyers op mijn Facebookpagina te plaatsen. Wat ik positief vind, is dat steeds meer buurtbewoners de Plint weten te vinden.'

Cursus politiek

Voordat Els actief werd in de klankbordgroep, was ze niet bezig met politiek. 'Door wat er gebeurde rond de Evenaar werd ik nieuwsgierig. Hoe komt zo'n proces eigenlijk tot stand? Wat zijn de regels, wie neemt het besluit; het college of de gemeenteraad? Ik heb toen een cursus politiek gedaan bij Meer vrouwen in de politiek. Heel leerzaam. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe de lijntjes lopen in de politiek en bij wie ik moet zijn. Ambities om de politiek in te gaan heb ik niet. Ik houd het bij de beheercommissie en plintgroep van De Wende en het platform Oosterflank. Hiervoor ben ik gevraagd door de gemeente.'

Gehoord worden

Wat vrijwilligerswerk mij brengt? Dat ik mijn verhaal kwijt kan, ik word gehoord. Maar ook voldoening. Het is fijn om mensen te helpen. Iedereen telt mee. En wat het mij ook bracht zijn meer kennissen en vrienden in de wijk.'

De Robert Fruinstraat werd door het vervangen van het riool opengebroken. Hierdoor lag er een kans voor bewoners, instellingen, bedrijven, eigenaren en de gemeente om er een duurzame straat van te maken. Hoe hebben zij dit aangepakt?

Gezelligheid

Een gewone straat waar je met extra inzet iets bijzonders kunt creëren voor de bewoners van de straat. Een straat met een plusje! Als doelen voor deze straat hebben we dan ook waterbergen, vergroenen, bundeling van kabels, waardecreatie en natuurlijk sociale cohesie. Bewoners hebben het echter niet over sociale cohesie, maar gewoon over gezelligheid. Samen met een enthousiaste groep wordt de kar voor dit project nu al vijf jaar getrokken in samenwerking met de hele straat.

Droom- en innovatieworkshops

Om samen met bewoners van de Robert Fruinstraat iets bijzonders te creëren, wilden we deze straat en haar bewoners leren kennen. Er is een plan gemaakt door Rolf Jonker om in verschillende workshops samen te dromen over de toekomst. Maar past deze aanpak bij de bewoners van deze straat? Om hierachter te komen werd het plan voorgelegd aan de zogenoemde 'sleutelfiguren', oftewel ambassadeurs van de straat. Gezamenlijk kwamen we uit op het organiseren van droomworkshops. De bewoners van de straat werden uitgenodigd door zowel een ambtenaar als een bekende buurman. Op verschillende tijdstippen gingen wij langs de deuren en belden wij aan bij bewoners van de straat. Wie opendeed kreeg een uitnodiging en stelden wij de vraag; 'Wil je meedoen en meedenken om een droomstraat van de Robert Fruinstraat te maken?'. Wie niet opendeed, kreeg een uitnodiging door de brievenbus. Naast deze manier van uitnodigen enthousiasmeerden de sleutelfiguren hun buren om naar de workshop te komen. Een kwart van de bewoners en instanties in deze straat was enthousiast en deed mee.

Duurzaamheid

Bewoners van de Robert Fruinstraat willen graag groene daken en zonnepanelen op de daken in de straat. Groene daken zijn een manier om regenwater vertraagd af te voeren om zo het riool te ontlasten en wateroverlast tegen te gaan. De groene daken zijn onderdeel van een innovatief waterconcept in de straat. Om ook de straat weerbaar te maken in tijden van droogte wordt het regenwater vanaf de daken verzameld in een krattensysteem in de straat. Hier wordt het water vervolgens gefilterd en wordt het opgeslagen in de ondergrond, de Urban Water Buffer. Dit water kan vervolgens tijdens warme dagen door kinderen worden opgepompt om mee te spelen, of geveltuinen mee water te geven. Zo wordt het water hergebruikt en zorgt dit voor een duurzamere straat. Ook wordt er op een innovatieve manier omgegaan met leidingen in de straat. Deze zijn gebundeld in hetzelfde krattensysteem. Door de kabels gecentreerd in de kratten op te slaan, is het makkelijker te onderhouden. Zo houden we meer ruimte in de ondergrond over voor bijvoorbeeld beplanting.

Burendagen en geveltuinendag

De Robert Fruinstraat is een straat met actieve bewoners die elkaar graag opzoeken. Vaak combineren we daarom informatieve bewonersbijeenkomsten met gezellige buurtdagen. Zo is er een geveltuinendag georganiseerd door Jane Stortelder om bewoners te bedanken voor hun betrokkenheid. In een mum van tijd hebben meer dan dertig bewoners op een zonnige herfstdag 700 wintervaste planten geplant. Ondertussen sprongen de kinderen actief op het springkussen. De gezamenlijke lunch werd door de bewoners zelf verzorgd. Het nieuwe ontwerp voor de straat is gepresenteerd tijdens de nationale Burendag. Onder het genot van een kopje koffie en veel gezelligheid was er genoeg gelegenheid voor vragen. Vervolgens hebben we met z'n allen de plantenbakken aangevuld met nieuwe plantjes. Opnieuw een geslaagde, nuttige en gezellige actie!

Bewoners aan het woord

Om de bewoners betrokken te houden, wordt met regelmaat een nieuwsbrief gestuurd naar de straat door Marloes Gout. Voor de nieuwsbrief van de Robert Fruinstraat zijn verschillende bewoners geïnterviewd. Zij hebben zichzelf geïntroduceerd en hebben aangeven hoe ze het vinden om in deze straat te wonen. Ook vertelden ze hoe ze het project ervaren.

Mohamed el Youssoufi:'Toen ik en mijn vrouw kinderen kregen, verhuisden we naar de Robert Fruinstraat. Ik woon hier graag. Het is een rustige en veilige straat die ik positief heb zien veranderen.'

Alie Plug: 'Bijzonder aan deze straat vind ik dat hier mensen wonen van uiteenlopende nationaliteiten; daar hou ik van.'

Hellen van Rabenswaay:'Ik woon al 23 jaar in de Robert Fruinstraat en heb de straat van 1994 meegemaakt tot wat het nu is. De straat heeft in het verleden de Opzoomerprijs gewonnen; onze straat is naar mijn mening altijd de mooiste straat van Rotterdam!'

Van parkjes met energieopwekkende planten tot speelplekken ontworpen door kinderen. Allerlei innovatieve ideeën van bewoners Reyeroord in IJsselmonde worden uitgeprobeerd.

Wijk van morgen

Een 'supernormale' wijk waar weinig verandert. Zo stond Reyeroord jarenlang bekend. Maar sinds vorig jaar klopt dit beeld niet meer. Het idee voor Reyeroord als 'wijk van morgen' borrelde op toen het riool in de wijk aan vervanging toe was. 'Dan moet je straks bijna iedere straat open leggen en overal gaan graven', legt Luuk van der Burgt, programmamanager van Reyeroord uit. 'De afgelopen 60 jaar heeft de gemeente dat altijd op dezelfde manier gedaan. Wij dachten: wat nou als wij al die graafwerkzaamheden combineren met wensen van bewoners én andere opgaven die we in de wijk zien.'

Dromen

De gemeente vroeg daarom aan de bewoners en ondernemers om hun dromen voor de wijk te delen. Die worden op een kleinschalig niveau 'getest'. Als voorbeeld noemt Van der Burgt een groenstrook tussen twee basisscholen. 'Ouders wilden dat er iets gebeurde, zodat kinderen in het groen les kunnen krijgen. Traditioneel gezien maakt de gemeente dan een plannetje, kijkt of er budget is en legt dat dan voor aan de bewoners. Nu denken bewoners vanaf de start mee.'

Vleermuizen

De gemeente vroeg aan de kinderen of zij zelf iets wilden ontwerpen. 'Daar kwamen mooie ideeën uit. De kinderen hebben hun plek ook deels zelf aangelegd, zoals het planten van een moestuin en het bouwen van vleermuiskasten. Als gemeente hebben we materialen geleverd die we nog in opslag hadden. Denk aan een oude rioolbuis die met wat aarde en een aantal planken is omgebouwd tot kasteeltje. Makkelijk en goedkoop te maken.'

Slimme laadpalen

Niet alleen de dromen van bewoners worden in Reyeroord getest. Ook de gemeente kijkt hoe ze grote ontwikkelingen of ambities naar de straat kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of hergebruik. Zo is de straat aan de Bredenoord opnieuw ingedeeld met hergebruikte stoeptegels en komen er in de wijk 'slimme' elektrische laadpalen die ook dienst doen als lantaarnpalen. 'Al deze kleine dingen noemen we stad-ups', zegt Van der Burgt. 'Kleine, startende dingen in de wijk die we stap voor stap uitrollen. We kijken hoe het werkt en hoe bewoners het vinden.' Gaat het goed? Dan is het misschien ook interessant voor de hele stad.

Sporten is gezond, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige gezinnen hebben geen geld om sportkleding te kopen. Dat kan én moet anders!

Ondernemers op het gebied van horeca en vrije tijd een steuntje in de rug geven. Dat is de gedachte achter Tas toch lief, een initiatief van Delfshavenaar Robin Achterkamp.

Tas toch lief is een tasje met lekkernijen en kortingsbonnen. Voor nu én voor straks: als de deuren weer opengaan na corona.

Robin Achterkamp, eigenaar van Berry's lunchroom in het Lloydkwartier, ervaart zelf hoe zwaar ondernemers het nu hebben. 'De lunchroom moest dicht en ik zat opeens thuis. Dat was mentaal pittig: je bent zonder doel en ziet tegelijk je geld verdampen. Na een maand kniezen besloot ik iets positiefs te doen.'

Kortingsbonnen

Het werd Tas toch lief. Mede dankzij medewerkster en ontwerpster Larissa Bellissima kwam er een speciale tas. 'En ik ben gaan rondbellen onder mijn leveranciers en collega-ondernemers', vertelt Robin. 'Voor lekkere spullen en bonnen. In de eerste 250 tasjes zitten 20 kortingsbonnen. Sommige ondernemers geven nu korting op afhaalproducten, andere bonnen zijn voor als alles weer open is. Zo krijgen ze straks meer aanloop.' Robin verkoopt de tasjes aan bedrijven die hun medewerkers willen bedanken voor hun inzet in dit moeilijke jaar. Maar ook particulieren weten de weg inmiddels te vinden.

En de naam? 'Het idee van een tas zat al in mijn hoofd. En dacht: dat is toch lief. En als je dat dan een beetje op zijn Rotterdams zegt…'

Wijk-TV sprak met Robin en Maarten van Tas toch lief | Facebook

Meer groen en leuke speeltoestellen voor jongere kinderen. Dat zijn de wensen van bewoners rond het Heiman Dullaertplein op Coolhaveneiland.

Bewoners praten mee

Het plein is nodig aan herinrichting toe. De afgelopen tijd konden bewoners meepraten over die nieuwe inrichting. En dat gebeurde volop. Bij informatietenten op straat en met digitale enquêtes.

Beleid gemeente

David Kuiper is bewoner van het plein en lid van de Gebiedscommissie Delfshaven. 'Ja, met die twee petten op is het extra leuk om mee te denken over dit proces. In het plan dat er ligt, is ruimte voor extra bomen en meer groen. Het komt mooi uit dat dit ook past in het beleid van de gemeente. Er ligt nu nog een stenig en versleten basketbalveld dat weinig wordt

gebruikt. Dat gaat op de schop. Basketballers kunnen bovendien terecht aan de andere kant van de Westzeedijk, op de Lloydpier.

Start herinrichting

Voor kleine kinderen komen er schommels en een klimtoestel. We moeten de details nog invullen, maar de tekeningen zien er goed uit.' Eind 2021 start de herinrichting.

Felroze stickers op de winkelruit in de Rosenveldtstraat nodigen bewoners uit de wereld met positieve ogen te bekijken: Yess! Dat is hard nodig in een buurt waar veel mensen met moeite rondkomen.

Maatschappelijk werk

Jade Corsica is een van de dertig vrijwilligers/buurtbewoners die de Yess! pop-up store beheert. 'We krijgen veel donaties uit allerlei hoeken; brood, groenten, van alles. Dat geven we door aan bewoners die het nodig hebben. En er zit hier ook maatschappelijk werk, om met bewoners te praten.' Ze vertelt enthousiast hoe de vergoeding van haar vrijwilligerswerk wordt opgespaard. 'Van dat geld wil ik een opleiding volgen voor sociaal maatschappelijk werk. Hier kan ik alvast oefenen', lacht ze.

Leertraject

Oprichter van de pop-up store is Nico van Splunter, bekend van 'Geloven in Spangen', en ook actief in Bospolder-Tussendijken. 'Vrijwilligers krijgen zo meer kansen. Ze volgen hier een informeel leertraject, als voorbereiding op een opleiding of werk. Deze wijk heeft veel supergemotiveerde ruwe diamantjes. Vanuit Yess! gaan we meer buurtactiviteiten doen, zoals sport en beweging.' De winkel is in principe dagelijks open, behalve zondagen.

Eindelijk, hij is er: een toeristische plattegrond om Delfshaven nog beter te verkennen. Een lang gekoesterde wens. Want wáár zitten al die leuke tentjes, restaurants, groene plekken, mooie routes en bijzondere architectuur dan?

Plattegrond

'Er is zoveel te doen in Delfshaven, maar je moet het wel weten', zegt initiatiefnemer Lilia Bârcoci-Costa. Als ondernemer van Lil'Delfshaven ziet ze heel wat mensen langskomen in het oude brugwachtershuisje bij de Lage Erfbrug. 'Bezoekers vragen vaak waar ze heen kunnen. Nu kan ik deze plattegrond meegeven.'

Puzzel

Bewoner en stadsgids Ferrie Weeda schreef de teksten. 'Het moeilijkste was kiezen', zegt hij. 'Niet alles kon erop. We wilden de contrasten en de diversiteit van West laten zien, met spreiding over de wijken. Een supergrote puzzel, maar het is gelukt.'

Ook voor bewoners zelf

Deze city map is zeker ook aantrekkelijk voor bewoners zelf. Of om te geven aan iemand die op bezoek is en meer wil weten over de omgeving. De kaart is gratis en ligt op diverse plekken in Delfshaven. De gemeente sponsort de kaart en Rotterdam Tourist Information is de uitgever.

U kunt de plattegrond downloaden via de pagina Delfshaven van Rotterdam Tourist Information

Bewoners aan de Jufferkade willen hun steentje bijdragen aan het milieu en leggen een moestuin aan. Hoe hebben zij dit aangepakt?

Meer groen

'Groen is hier goed voor. Ook fleurt het de buurt op', zegt Rosa Corral, een van de initiatiefnemers. 'Verder is het samen aanleggen en onderhouden goed voor het contact tussen de bewoners.' Ze maken de moestuin op een pleintje in hun straat. 'Daar stond een boom, maar die is gekapt omdat hij ziek was', vervolgt Corral. Het is een mooie plek voor meer groen in de buurt.'

Opzoomer Mee

De bewoners zijn op het idee voor een tuin gekomen door Opzoomer Mee. 'We kregen een folder waarin stond dat ze 250 euro aan mensen gaven om hun buurt groener te maken.' Omdat dit bedrag niet voldoende was voor hun plannen, hebben de bewoners een bewonersinitiatief ingediend. De Gebiedscommissie Rotterdam Centrum keurde dit goed.

Onderhoud

Corral: 'Ons plan is om geen gewone tuin met alleen bloemen te maken, maar er ook groente zoals wortelen in te verbouwen.' Niet alleen de initiatiefnemers onderhouden straks de tuin. 'Veel buren hebben me al gezegd dat ze zeker zullen meehelpen.'

Ruim driehonderd maaltijden per week kookte Betty Hiwat de afgelopen tijd tijdens de lockdown. Dit deed ze samen met een of twee vrijwilligers in het Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel.

Horeca dicht

Al ongeveer zes jaar kookt Betty Hiwat maaltijden in het Huis van de Wijk. Buurtbewoners uit het Oude Westen kunnen er tegen een kleine vergoeding mee-eten. 'Door de coronamaatregelen mocht dat niet meer', vertelt Betty. 'Net als alle horeca moesten we dicht.'

Afhaalservice

Omdat een groot aantal mensen van haar afhankelijk is voor de warme maaltijd, startte ze een afhaalservice. Op dinsdag en op vrijdag kookte ze ruim honderdvijftig maaltijden. Bewoners konden die ook op andere dagen ophalen. 'Overgebleven maaltijden gingen de vriezer in', vervolgt Betty. Of ze met de afhaalservice doorgaat, hangt af van de coronamaatregelen.

Er wordt elk jaar enorm veel textiel verspild. Dat is zonde! EigenDraads heeft hier een oplossing voor bedacht; circulair textiel.

EigenDraads

EigenDraads is opgericht om bewustwording te creëren bij gemeentes (in Nederland de verantwoordelijke partij voor afvalmanagement) over recycling oplossingen voor een groeiende textielberg.

Ambercycle

Ambercycle is een vooruitstrevend initiatief en biedt een oplossing voor het recyclen van afgedankt textiel. In 2019 besloot EigenDraads om met Ambercycle samen te werken en de potentie van chemische recycling van de wereldwijde groeiende textielbergen te tonen. Zo werd er het textielafval van de Rotterdamse marathon aangevuld met afgedankt textiel van Rotterdammers en vervolgens gerecycled tot een nieuw kledingstuk.

CityLab010

Deze eerste pilot werd gefinancierd door de CityLab010 subsidie van de gemeente Rotterdam. Rotterdam heeft een unieke positie als belangrijke internationale doorvoerhaven voor textiel en zou daarom de ideale locatie zijn als recyclinghub voor niet herdraagbaar afgedankt textiel. Met de pilot onderzocht EigenDraads de potentie van de regio als textielrecyclinghub en toonde de mogelijkheden van opkomende chemische recycling technologieën.

Circulair textiel

Het T-shirt dat tijdens de pilot geproduceerd is bestaat voor slechts tien procent uit Ambercycle's 'cycora' materiaal – een alternatief voor polyester, verkregen uit waardeloos niet herdraagbaar textiel 'afval'.

Tien procent klinkt misschien als weinig, maar betekent veel. Zo kon EigenDraads in 2020 met het t-shirt de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (van duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) laten zien dat Rotterdam een actieve rol kan, en moet, spelen in het creëren van een recycling hub en dat initiatieven zoals Ambercycle het textielafval probleem kunnen verhelpen. Waar circulair textiel toen EigenDraads in 2018 begon niet als prioriteit werd gezien door de gemeente, is het tij inmiddels gekeerd en wil Rotterdam in 2021 een visie publiceren voor circulair textiel.

Invloed van de mode-industrie

Recycling technologieën als Ambercycle zullen niet kunnen opschalen zonder vraag naar gerecycled textiel vanuit de mode-industrie. Echter, de urgente behoefte aan dergelijke textiel recycling technologieën worden enkel erkend als gemeenten en overheden hun aandeel in het reduceren van de groeiende berg waardeloos textielafval onderzoeken.

Van praat naar draad

Gemeenten moeten actief aan de slag met hun ketenpartners om de circulaire potentie van hun berg textielafval in kaart te brengen en benutten. 'Niet lullen maar poetsen' zoals we dat in Rotterdam noemen. Oftewel: van praat naar draad.

 

Veel eenzame ouderen en kwetsbaren hebben behoefte aan een praatje en 't Veerhuis in Rozenburg biedt die mogelijkheid door middel van een gezellig terras. Hoe is dit idee verwezenlijkt?

Winnaar Sterker door Ideeën

Careyn Dienst Welzijnswerk Rozenburg (DWR) was één van de gelukkige winnaars van het digitale project Sterker door Ideeën van de gemeente Rotterdam. Met een subsidiebedrag van 7.500 euro kon het terras van dorpscentrum 't Veerhuis (Careyn) een stuk gezelliger gemaakt worden. De Rozenburgse firma's Keizer Hoveniers en Timmerwoud Vereecke werd gevraagd mee te denken met het ontwerp voor het terras.

Duurzame samenleving

Careyn DWR zet zich in voor het welzijn van ouderen en kwetsbaren binnen Rozenburg. Samen met andere partijen wil Careyn DWR vanuit 't Veerhuis bijdragen aan een duurzame samenleving, door verbinding te leggen en ondersteuning te bieden. Een omheind en beschut terras biedt ouderen een fijne plek voor sociale contacten. Bovendien krijgen zij, die dat leuk vinden, de kans om met elkaar de plantjes te onderhouden.

Afgebakend terras

Careyn DWR heeft het terras achter 't Veerhuis voorzien van een lage afscheiding met bloembakken, om zodoende een afgebakend terras te creëren. Voor de nodige schaduw zijn, in plaats van parasols, schaduwdoeken opgehangen aan de muur van 't Veerhuis, op 2,10 meter hoogte.

Complimenten

Beide Rozenburgse ondernemers kregen tijdens hun werkzaamheden al diverse complimentjes uitgedeeld door voorbijgangers en mensen uit 't Veerhuis. Inmiddels staan de tafels en stoelen weer op hun vertrouwde plek en is het eindresultaat nog mooier dan vooraf gedacht. Dankzij de subsidie gemeente Rotterdam en de inzet van Keizer Hoveniers en Timmerwoud Vereecke is het terras van dorpscentrum 't Veerhuis (Careyn) echt een plaatje geworden, waar het gezellig toeven is. Nu is het hopen op een heerlijke lange zomer. Als er dan ook weer verruiming komt voor (buiten)activiteiten, dan is het plaatje compleet.