Zakenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/zakenpaspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Tijdelijk beperkte mogelijkheid aanvragen zakenpaspoort

U kunt momenteel alleen een zakenpaspoort aanvragen:

 • als u helemaal geen identiteitsbewijs heeft, óf
 • als uw zakenpaspoort binnen één maand verloopt en geen ander geldig identiteitsbewijs heeft. Heeft u nog wel een ander geldig identiteitsbewijs in bezit? Wacht u dan alstublieft met de aanvraag van uw nieuwe zakenpaspoort.

Voldoet u aan één van deze voorwaarden? Alleen dan kunt u persoonlijk langskomen in een van de stadswinkels. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Maak online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Bezorgen paspoort

Vanwege de corona maatregelen en de beperkte beschikbaarheid op onze locaties bezorgen tijdelijk gratis wij uw paspoort.

Afhalen in stadswinkel Rozenburg en Hoek van Holland

Heeft u uw paspoort aangevraagd in stadswinkel Rozenburg of Hoek van Holland? Dan haalt u uw paspoort af tijdens de openingstijden bij de betreffende stadswinkel. U maakt geen afspraak. De openingstijden vindt u op de pagina stadswinkels en openingstijden. Of u maakt gebruik van de bezorgdienst.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Let op: Paspoorten die in de overige stadswinkels zijn aangevraagd, worden thuisbezorgd.

Aanvraag met spoed

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Kosten 2021
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 74,70
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 56,50
Extra kosten spoedprocedure € 50,90

U neemt onderstaande zaken mee naar de afspraak:

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Schone vingers. Het is belangrijk dat uw vingertoppen vrij zijn van oneffenheden (bijvoorbeeld verfresten), zodat u bruikbare vingerafdrukken kunt geven. Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen door de baliemedewerker.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.

U kunt het nieuwe zakenpaspoort 5 werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

Het zakenpaspoort is voor personen die voor zaken veel naar het buitenland reizen.

Met een zakenpaspoort kunt u naar alle landen in de wereld reizen. Dit paspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visa en stempels.

In sommige landen moet een reisdocument op de datum van de terugreis nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt gaan.

Reist u alleen in Europa, dan kunt u ook gebruik maken van een Nederlandse identiteitskaart. U mag een zakenpaspoort én een Nederlandse identiteitskaart hebben. U kunt naast het zakenpaspoort niet ook nog een normaal paspoort aanvragen.

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een andere wettelijke toezichthouder daarom vraagt. Hiervoor kunt u uw zakenpaspoort gebruiken.

U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de BRP van Rotterdam.

Let op: als u vanwege uw werk naar conflicterende landen moet reizen of niet over uw paspoort kan beschikken door een visumaanvraag, dan kunt u naast een zakenpaspoort of gewoon paspoort, een tweede paspoort aanvragen.

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en bent u tijdelijk in Nederland?
Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van de gemeente Den Haag.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.