Winkeltijdenwet, incidentele ontheffing
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/winkeltijdenwet-incidentele-ontheffing/
Ga naar de hoofdinhoud

De incidentele ontheffing winkeltijdenwet verleent toestemming om eenmalig buiten normale openingstijden open te zijn.

Deze ontheffing kan aangevraagd worden door een winkelier voor een of meerdere winkels, of door een vertegenwoordiger van een groep winkeliers.

Online aanvragen

U vraagt de ontheffing online aan via de knop 'Aanvragen ontheffing'. Log in met eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Horeca en avondwinkel

Horecabedrijven en avondwinkels gebruiken deze ontheffing niet voor een afwijking van de winkeltijdenwet:

Het aanvragen van de ontheffing is gratis.

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende gegevens mee:

  • naam van de gebeurtenis
  • reden van de aanvraag
  • datum en tijden
  • verwachte aantal bezoekers
  • of er gekwalificeerde toezichthouders of beveiligers aanwezig zijn

De afhandeling duurt meestal enkele weken. Ingewikkelde aanvragen kunnen maximaal 12 weken duren.

De ontheffing kan worden aangevraagd door:

  • een winkelier voor een of meerdere winkels
  • een belangenvertegenwoordiger van een groep winkeliers

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Als u alcohol wilt schenken, heeft u daarvoor aparte vergunning nodig. Lees meer op de pagina Ontheffing bijzondere gelegenheid met alcohol.