VSV programma Rijnmond 2020 2024
Gepubliceerd op: 16-03-2021
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vsv-programma-rijnmond-2020-2024/
Ga naar de hoofdinhoud

Het VSV-programma Rijnmond 2020-2024 is bedoeld om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen en jongeren kansen te geven om hun talenten te ontplooien en een diploma te halen dat past bij wat zij willen en kunnen.

Vraag de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Log in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

In het Bestuurlijk Overleg VSV van 18 mei 2020 is het VSV-programma regio Rijnmond 2020-2024 vastgesteld. Hierin is een begroting voor 2020-2024 opgenomen.

De VSV-programmamiddelen worden via de contactgemeente Rotterdam verdeeld.

De VSV-plusmiddelen worden via de contactschool ROC Albeda verdeeld.

De VSV-partners hebben ook de verdeling van de VSV-middelen ontvangen. Hierin staat beschreven welke bedragen de VSV-partners aan kunnen vragen.

Via deze subsidieportal kunnen de VSV-partners de VSV-programmamiddelen voor de actielijnen 1 en 2 aanvragen.

Tijdens het doen van uw aanvraag wordt er gevraagd om de volgende documenten te uploaden:

 • Een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • De verdeling van de VSV-middelen
Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

VSV-middelen kunnen in de vorm van een subsidie worden aangevraagd door de VSV-partners in de regio Rijnmond. Deze partners zijn de samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen in de regio Rijnmond (voor de VSV-actielijnen 1 en 2).

Via deze subsidieportal kunnen de VSV-partners de VSV-programmamiddelen voor de actielijnen 1 en 2 aanvragen.

 • Inhoudelijke vraag over VSV programma Rijnmond 2020-2024: VoortijdigSchoolVerlatenMO@rotterdam.nl
 • Vraag over de administratieve afhandeling van de aanvraag subsidie:
  onderwijssubsidies@rotterdam.nl
 • Technische vragen:
  subsidie@rotterdam.nl