Woo-verzoek
Gepubliceerd op: 01-05-2022
Geprint op: 10-05-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/verzoek-woo/
Ga naar de hoofdinhoud

De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Veel informatie die de gemeente heeft, staat op de website of in flyers.

Bent u op zoek naar (openbare) informatie van de gemeente?
Dan kan de contactpersoon Informatie van de gemeente u daarbij helpen.
Bel dan 14 010 of neem op een andere manier contact op.

Wie meer wil weten en op zoek is naar documenten, kan vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden.
Dit vragen aan de gemeente heet: Woo-verzoek.
De gemeente bekijkt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden.
Als de gemeente besluit dat dit kan, is deze informatie voor iedereen in te zien.
Klik op deze zin en u kunt eerder openbaar gemaakte informatie opzoeken in het systeem.

Woo-verzoek of toch iets anders?

Of u er zeker van bent dat u een Woo-verzoek wilt insturen of toch iets anders, volgen nu een paar vragen.

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Hier kunt u lezen over bijvoorbeeld:

 • waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn
 • grenzen aan het geven van overheidsinformatie

Stuurt u uw Woo-verzoek met de post, geeft dan het volgende aan:  

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
 • uw contactgegevens
 • uw verzoek moet om informatie gaan wat de gemeente in bezit heeft.
  U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt.
  Maar de reden helpt de gemeente met uitzoeken.
 • dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon?
  Voeg dan bij de aanvraag een Machtiging Woo-verzoek (pdf) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort)

 

Stuur uw verzoek met de post naar

Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

 • Als de gemeente uw Woo-verzoek heeft gekregen, krijgt u een mail waarin dat staat.
  Datzelfde mailadres kunt u gebruiken als u nog vragen heeft over uw woo-verzoek.
 • De gemeente heeft 4 weken om uw verzoek af te handelen.
  Deze periode kan met 2 weken worden verlengd.
  Als dit zo is, krijgt u bericht met uitleg waarom de gemeente meer tijd nodig heeft.

Woo-verzoeken mag u alleen via een online formulier of per post worden gedaan.

Meer hierover leest u op de webpagina van de rijksoverheid Officiële bekendmakingen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Als de gemeente niet op tijd beslist over uw Woo-verzoek of bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam.
Om in beroep te gaan, moet u eerst de gemeente per brief laten weten dat de gemeente te laat is met uw Woo-verzoek of uw aanvraag of bezwaar op het Woo-besluit.

Meer hierover leest u op de pagina Melden van te late beslissing.

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.