Woo-verzoek
Gepubliceerd op: 01-05-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/verzoek-woo/
Ga naar de hoofdinhoud

Woo is de afkorting voor Wet Open Overheid. Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor ons!

Als gemeente laten we graag zien wat we doen en waarom. Zo zijn we controleerbaar door volksvertegenwoordigers, de rechtspraak, pers en natuurlijk de Rotterdammers.

Dat draagt bij aan het vertrouwen in het openbaar bestuur. Ook past het bij een moderne overheidsorganisatie die samenwerking met haar inwoners serieus neemt.

Veel informatie staat al op onze website of de website open.overheid.nl.
Vindt u toch niet wat u zoekt? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 010 of onze contactpagina. De contactpersoon Informatie kan u verder helpen.

Woo-verzoek

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u de gemeente vragen of het openbaar gemaakt kan worden. Dat heet een Woo-verzoek.

Na uw verzoek kijkt de gemeente of de informatie openbaar gemaakt kan worden.
Wanneer wordt besloten dat dit kan, is deze informatie voor iedereen in te zien.
Sommige informatie is vertrouwelijk, bijvoorbeeld om iemands privacy te beschermen of vanwege de openbare veiligheid.

Toets hieronder of een Woo-verzoek is wat u zoekt

Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over een parkeerboete of afwijzing van een aanvraag?

Bent u het oneens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over een parkeerboete of afwijzing van een aanvraag?

Meer informatie over de Woo vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Hier kunt u lezen over bijvoorbeeld:

 • waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn
 • grenzen aan het geven van overheidsinformatie

Stuurt u uw Woo-verzoek met de post, geeft dan het volgende aan:  

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
 • uw contactgegevens
 • uw verzoek moet om informatie gaan wat de gemeente in bezit heeft.
  U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt.
  Maar de reden helpt de gemeente met uitzoeken.
 • dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon?
  Voeg dan bij de aanvraag een Machtiging Woo-verzoek (pdf) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort)

 

Stuur uw verzoek met de post naar

Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

 • Als de gemeente uw Woo-verzoek heeft gekregen, krijgt u een mail waarin dat staat.
  Datzelfde mailadres kunt u gebruiken als u nog vragen heeft over uw woo-verzoek.
 • De gemeente heeft 4 weken om uw verzoek af te handelen.
  Deze periode kan met 2 weken worden verlengd.
  Als dit zo is, krijgt u bericht met uitleg waarom de gemeente meer tijd nodig heeft.

Woo-verzoeken mag u alleen via een online formulier of per post worden gedaan.

Meer hierover leest u op de webpagina van de rijksoverheid Officiële bekendmakingen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Als de gemeente niet op tijd beslist over uw Woo-verzoek of bezwaarschrift tegen een Woo-besluit, dan kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam.
Om in beroep te gaan, moet u eerst de gemeente per brief laten weten dat de gemeente te laat is met uw Woo-verzoek of uw aanvraag of bezwaar op het Woo-besluit.

Meer hierover leest u op de pagina Melden van te late beslissing.

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.