Verzoek wijzigen verkeersmaatregel
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/verzoek-wijzigen-verkeersmaatregel/
Ga naar de hoofdinhoud

Vindt u dat er op een plek in Rotterdam het verkeer niet goed is geregeld? Vraag dan aan de gemeente of de plek aangepast kan worden.

De gemeente Rotterdam regelt het verkeer door verkeersbesluiten te nemen.
Voorbeelden van verkeersbesluiten zijn:

 • éénrichtingverkeer in een straat
 • parkeerverbod
 • aanwijzen van fietspaden en voetpaden
 • repareren van wegen
 • aanleggen van rotondes, fietspaden en voetpaden

Uw verzoek indienen bij de gemeente

U kunt een verzoek doen op de pagina Vraag of idee doorgeven (laatste vraag).
Vermeld de volgende informatie:

 • uw gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • waarom u de aanvraag doet
 • straat waarvoor u de aanvraag doet
 • U krijgt binnen 4 weken een antwoord. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan neemt de gemeente eerst contact met u op. Als het langer duurt, wordt u hierover geïnformeerd.
 • De gemeente kan niet altijd, of niet direct de actie nemen waar om gevraagd wordt. Soms is de situatie te ingewikkeld. Of de wijziging zou meer problemen of gevaar voor het verkeer opleveren.
 • Als de gemeente oordeelt dat de verkeerssituatie moet veranderen, dan verschilt per situatie binnen welke tijd de verandering gaat gebeuren. Het plaatsen van verkeersborden kan bijvoorbeeld vrij snel gaan. Maar een aanpassing van een weg kost veel geld en tijd. Dit soort maatregelen worden vaak in een lange termijnplanning opgenomen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.