Verklaring omtrent gedrag
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 03-06-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/verklaring-omtrent-gedrag/
Spring naar het artikel

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van uw (toekomstige) werkzaamheden.

U vraagt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan via de organisatie waar u gaat werken. Meer informatie vindt u op de website van Dienst Justis.

Verklaring online aanvragen

De organisatie die om de VOG vraagt, doet dit online via de knop 'VOG aanvragen' bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vraag aan de organisatie waar u gaat werken om online een aanvraag van een VOG in te dienen.

Een online aanvraag gaat sneller en kost minder.

Uw aanvraag wordt behandeld door Justis. Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze belangrijk en/of een bezwaar zijn voor het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd.

De VOG is een momentopname. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met Justis.

Verklaring omtrent gedrag 2020
Via internet (alléén voor werkgever) € 33,85
  • Een online aanvraag kan met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning is het KvK-vestigingsnummer nodig.

Tussen de 2 en 4 weken wordt op uw aanvraag beslist. Kijk voor de juiste afhandeltermijnen in verband met drukte altijd op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als de VOG wordt afgegeven, dan ontvangt u deze thuis per post van Justis.

  • De organisatie of werkgever waarvoor u werkzaamheden gaat verrichten kan u om een VOG vragen. De organisatie kan de VOG voor u aanvragen.
  • Een grote groep vrijwilligers kan online een gratis VOG aanvragen.

Indien u niet online kunt aanvragen, bel dan naar 14010 voor het maken van een afspraak.

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt. Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Meer informatie leest u op de website van Justis.

\