Verklaring omtrent gedrag
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-11-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/verklaring-omtrent-gedrag/
Spring naar het artikel

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van uw (toekomstige) werkzaamheden.

U vraagt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Meer informatie vindt u op de website van Dienst Justis.

Verklaring online aanvragen: voor bedrijven

De organisatie die om de VOG vraagt, doet dit online via de knop 'VOG aanvragen' bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een online aanvraag gaat sneller en kost minder. U kunt als burger dus niet online een VOG aanvragen!

Verklaring aan de balie aanvragen: voor burgers

U kunt met of zonder afspraak langskomen in de stadswinkel voor het aanvragen van een VOG:

 • Met afspraak
  U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Als u van tevoren een afspraak maakt, hoeft u niet lang te wachten.
 • Zonder afspraak
  U kunt langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden

Uw aanvraag wordt behandeld door de COVOG. Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze belangrijk en/of een bezwaar zijn voor het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd.

De VOG is een momentopname. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het COVOG.

Verklaring omtrent gedrag 2019
Via internet (alléén voor werkgever) € 33,85
Aan de balie € 41,35
 • Een online aanvraag kan met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG (dit kunt u vinden op de website van dienst Justis).
 • Als iemand anders voor u de aanvraag doet aan de balie, moet degene die u heeft gemachtigd, een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier (pdf) meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.

Tussen de 2 en 4 weken wordt op uw aanvraag beslist. Kijk voor de juiste afhandeltermijnen in verband met drukte altijd op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als de VOG wordt afgegeven, dan ontvangt u deze thuis per post van de COVOG.

 • Om de VOG kan worden gevraagd door de organisatie of werkgever waarvoor u (toekomstige) werkzaamheden gaat verrichten. De organisatie of uzelf kan de aanvraag indienen.
 • Een grote groep vrijwilligers kan online een gratis VOG aanvragen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt. Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Meer informatie leest u op de website van Justis.