Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-toegelaten-taxiorganisatie-(tto)/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u als ondernemer een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) oprichten? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig.

Taxi's moeten zijn aangesloten bij een TTO, als zij gebruik willen maken van de taxistandplaatsen in Rotterdam, of een klant op straat willen oppikken.

Online aanvragen

Via de knop 'Vergunning aanvragen' vraagt u online de vergunning Toegelaten Taxiorganisatie aan.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

U moet een door de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) ondertekende controleverklaring meesturen.

Hiermee bevestigt de SKRT dat de TTO voldoet aan o.a. de volgende eisen:

 • de TTO heeft minimaal 35 keurmerkchauffeurs werkzaam op de opstapmarkt
 • de TTO kan aantonen dat de leden minimaal 25 rijklare auto’s duurzaam ter beschikking hebben

Als aan alle eisen is voldaan wordt de TTO-vergunning verstrekt. De vergunning is 6 jaar geldig.

Bij een negatief advies krijgt u de vergunning niet. U ontvangt dan een afwijzingsbesluit met daarin de reden van afwijzing.

Een vergunning Toegelaten Taxiorganisatie kost in 2022 € 8.826,70 

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO)
 2. Door de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) ondertekende controleverklaring
 3. Een kleurenfoto van het daklicht dat de TTO gebruikt
 4. Een groepsreglement (kwaliteitssysteem) van de TTO waarbij de volgende onderwerpen toegevoegd zijn:
  - visie van de TTO
  - klachtenprotocol
  - sanctieprotocol
  - controleprotocol
  - afschrift voorbeeldovereenkomst chauffeurs
  - beschrijving van wijze waarop aan de regels ex. Artikelen 2 tot en met 9 van het Uitvoeringsbesluit Taxiverordening Rotterdam 2013 wordt voldaan

De gemeente heeft als voorbeeld een groepsreglement (pdf) opgesteld.
Uit interne kwaliteitscontroles moet blijken of de aangesloten taxichauffeurs zich houden aan het groepsreglement.

Behandeling duurt maximaal 8 weken (6 weken verlenging mogelijk).

 • Taxichauffeurs opstapmarkt: de nieuwe regels gelden voor taxichauffeurs die taxivervoer aanbieden op de opstapmarkt binnen het gehele grondgebied van de gemeente Rotterdam.
  De opstapmarkt is het vervoer dat plaatsvindt vanaf de standplaatsen en via het aanhouden op straat.
 • Taxichauffeurs belmarkt of contractvervoer: de regels gelden niet voor het contractvervoer of taxi's die rijden op afroep (belmarkt).

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Controle
De gemeente controleert het werk van de TTO. Ieder jaar moet de TTO laten zien door het opstellen van een voortgangsrapportage aan de gemeente wat de belangrijkste resultaten zijn van onder andere de kwaliteitscontroles.

Zijn er zaken niet in orde, dan gaat de gemeente met de TTO praten over verbeteringen. Als dit niet tot betere resultaten leidt, kunnen er straffen worden opgelegd zoals het schorsen of intrekken van de vergunning.

Toezicht en handhaving
De gemeente houdt er streng toezicht op dat chauffeurs die niet zijn aangesloten bij een TTO niet kunnen werken op de opstapmarkt. Deze taak voeren de handhavers van de gemeente uit.

Heeft u nog vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag) of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente