Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-toegelaten-taxiorganisatie-(tto)/
Spring naar het artikel

Alle taxi's die gebruik willen maken van de taxistandplaatsen in Rotterdam of een klant op straat willen oppikken, moeten zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO).

Wilt u als ondernemer een TTO oprichten dan heeft u toestemming van de gemeente nodig.

De Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) vraagt u aan via de knop “vergunning aanvragen”.

U logt als ondernemer in met E-herkenning. Voor het inloggen met E-herkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

U moet een door de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) ondertekende controleverklaring meesturen.

Hiermee bevestigt de SKRT dat de TTO voldoet aan o.a. de volgende eisen:

 • De TTO heeft minimaal 35 keurmerkchauffeurs werkzaam op de opstapmarkt.
 • De TTO kan aantonen dat de leden minimaal 25 rijklare auto’s duurzaam ter beschikking hebben.

Wanneer aan alle eisten is voldaan en de TTO-vergunning wordt verstrekt, dan is deze zes jaar geldig.

Bij een negatief advies krijgt u de vergunning niet. U ontvangt dan een afwijzingsbesluit met daarin de reden van afwijzing.

In 2019 kost een vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) € 8.399,70
Zie voor meer informatie de Algemene legesverordening 2019  (hoofdstuk 10.4.1).

 1. Volledig ingevuld aanvraagformulier Vergunning Toegelaten Taxiorganisatie (TTO).
 2. Door de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) ondertekende controleverklaring.
 3. Een kleurenfoto van het daklicht dat de TTO gebruikt.
 4. Een groepsreglement (kwaliteitssysteem) van de TTO waarbij de volgende onderwerpen toegevoegd zijn:
  - visie van de TTO
  - klachtenprotocol
  - sanctieprotocol
  - controleprotocol
  - afschrift voorbeeldovereenkomst chauffeurs
  - beschrijving van wijze waarop aan de regels ex. Artikelen 2 tot en met 9 van het Uitvoeringsbesluit Taxiverordening Rotterdam 2013 wordt voldaan.

De gemeente heeft als voorbeeld een groepsreglement (pdf) opgesteld.
Uit interne kwaliteitscontroles moet blijken of de aangesloten taxichauffeurs zich houden aan het groepsreglement.

Behandeling duurt maximaal acht weken (zes weken verlenging mogelijk).

 • Taxichauffeurs opstapmarkt: de nieuwe regels gelden voor taxichauffeurs die taxivervoer aanbieden op de opstapmarkt binnen het gehele grondgebied van de gemeente Rotterdam.
  De opstapmarkt is het vervoer dat plaatsvindt vanaf de standplaatsen en via het aanhouden op straat.
 • Taxichauffeurs belmarkt of contractvervoer: de regels gelden niet voor het contractvervoer of taxi's die rijden op afroep (belmarkt).

Controle
De gemeente controleert het werk van de TTO. Ieder jaar moet de TTO laten zien wat de belangrijkste resultaten zijn van o.a. de kwaliteitscontroles door het opstellen van een voortgangsrapportage aan de gemeente.

Zijn er zaken niet in orde, dan gaat de gemeente met de TTO praten over verbeteringen. Als dit niet tot betere resultaten leidt, kunnen er sancties worden opgelegd zoals het schorsen of intrekken van de vergunning.

Toezicht en handhaving
De gemeente houdt er streng toezicht op dat chauffeurs die niet zijn aangesloten bij een TTO niet kunnen werken op de opstapmarkt. Deze taak voeren de handhavers van de gemeente uit.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.