Vergunning splitsen gebouw in appartementsrechten
Gepubliceerd op: 18-12-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-splitsen/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een gebouw wilt splitsen in losse, zelfstandige appartementen, dan heet dat een kadastrale splitsing.

Na de splitsing bestaat het gebouw uit verschillende appartementsrechten die elk apart kunnen worden verkocht.

Soms heeft u voor deze kadastrale splitsing een vergunning nodig.

 • de vergunning is nodig als het gaat om hooguit 24 woningen in een gebouw dat ouder is dan 25 jaar
 • wanneer het gebouw nog geen 25 jaar oud is of wanneer het gaat om meer dan 24 woningen, dan regelt u de wijziging in het kadaster via de notaris.
  U hoeft dan geen vergunning aan te vragen.

Particulier: U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U kunt de vergunning online aanvragen met eHerkenning.
Het is op dit moment niet mogelijk voor bedrijven met meerdere vestigingen om in te loggen met 1 eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Tarief 2022

Het tarief in 2022 voor deze vergunning hangt af van het aantal woningen en bedrijfsruimten:

 • minder dan 12, per woning, bedrijfsruimte € 849,70
 • 12 - 20 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 9.923,20
 • 21 - 32 woningen en bedrijfsruimten: voor het gehele plan € 10.902,70
 • splitsingsakte
 • splitsingstekening

Beide documenten moeten zijn opgemaakt door een notaris.

U krijgt binnen 8 weken een besluit.

De eigenaar van het gebouw.

 • er is geen achterstallig onderhoud
 • de woningen hebben een eigen voordeur
 • er komt geen woning bij en er gaat geen woning af

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Zie voor meer informatie de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2022

Heeft u vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag) of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente

Als eigenaar van een woning/bedrijf maakt u eerst de zelftoets om te controleren of u een vergunning nodig heeft.

Zo ja, dan worden de adresgegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) ná het verlenen van de vergunning automatisch aangepast.