Vergunning opkoopbescherming
Gepubliceerd op: 05-12-2021
Geprint op: 25-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-opkoopbescherming/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een vergunning opkoopbescherming mag u een woning verhuren in een wijk waar dat verboden is omdat er opkoopbescherming is.

Het is vanaf 1 januari 2022 verboden om woonruimte te kopen om te verhuren in een aantal wijken in Rotterdam. U heeft een vergunning nodig als u in deze wijken woonruimte wilt verhuren.  

De vergunning kan alleen online worden aangevraagd.

Particulier

Vraag de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen - Particulier'. U logt in met uw DigiD.

Bedrijven

Vraag de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen - Bedrijf'. U logt in met eHerkenning en het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel.

Bedrijven kunnen op dit moment niet met meerdere vestigingen inloggen met één eHerkenning account. Elke vestiging gebruikt een eigen eHerkenning account.

Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

In deze wijken is het vanaf 1 januari 2022 verboden om woonruimte te kopen om te verhuren.

Wijk Wijknummer
Bergpolder CBS buurt 0531
Blijdorp CBS buurt 0532
Bloemhof CBS buurt 1081
Carnisse CBS buurt 1572
Groot IJsselmonde CBS buurt 1289
Het Lage Land CBS buurt 1449
Hillegersberg-Zuid CBS buurt 0661
Hillesluis CBS buurt 1082
Kralingen-Oost CBS buurt 0842
Kralingen-West CBS buurt 0841
Middelland CBS buurt 0325
Nieuwe Westen CBS buurt 0324
Oud Mathenesse CBS buurt 0327
Oud-Charlois CBS buurt 1574
Rubroek CBS buurt 0814
Tarwewijk CBS buurt 1571
 • In 2022 is de aanvraag gratis
 • Vanaf 2023 worden er kosten in rekening gebracht
  De bedragen komen te staan in de Legesverordening 2023

Welke documenten u moet meesturen hangt af van uw situatie. Bekijk welke situatie op u van toepassing is. Per situatie staat aangegeven welke documenten u mee moet sturen.

1. U verhuurt aan eerstegraads familieleden of tweedegraads familieleden

 1. Een uittreksel kadaster met leveringsdatum
 2. De NAW gegevens (naam,adres,woonplaats) van het familielid
 3. Een rechtsgeldig document dat de familierelatie aantoont als het familielid geen inwoner van Nederland (ingezetene) is

Eerstegraads familieleden

 • uw partner: u bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract
 • ouders, adoptieouders, stiefouders, schoonouders
 • kinderen, adoptiekinderen en stiefkinderen
 • schoondochters en schoonzonen

Tweedegraads familieleden

 • broers, zussen, stiefbroers, stiefzussen
 • kleinkinderen
 • grootouders
 • schoonzussen en zwagers

2. U verhuurt woonruimte voor maximaal 12 maanden. De reden is anders dan toeristische verhuur

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum
 • Een uittreksel BRP
 • Een verklaring of toelichting of reden van verhuren
 • De reden voor de aanvraag van de vergunning

3. U verhuurt woonruimte dat onderdeel is van een winkel, kantoor of bedrijfsruimte.

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum

4. U bent een woningcorporatie die woonruimte verhuurt na een terugkoopverplichting

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum
 • De overeenkomst waaruit blijkt dat u de woonruimte heeft teruggekocht

5. U bent van de gemeente Rotterdam en vraagt een vergunning aan voor woonruimte die aangekocht is door de gemeente Rotterdam.

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum

6. U bent een marktpartij die in opdracht van de gemeente Rotterdam woonruimte heeft aangekocht.

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum
 • De overeenkomst waaruit blijkt dat de woonruimte is aangekocht in opdracht van de gemeente Rotterdam.

7. U bent een woningcorporatie die woonruimte verhuurt

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum

8. U bent een gecertificeerde of gecontracteerde zorgaanbieder. U verhuurt woonruimte aan cliënten met een zorg-indicatie op basis van een woonzorgcontract tegen een niet-commercieel tarief.

 • Een uittreksel kadaster met leveringsdatum

U krijgt binnen 8 weken antwoord. U wordt via email op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag. Duurt de aanvraag langer, dan krijgt u hierover op tijd bericht.

De vergunning opkoopbescherming wordt aangevraagd door de verhuurder. Dat kan een burger zijn of een organisatie.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend.
Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.
Verlening van de vergunning is gebaseerd op de verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021

Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag?
Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

Dan kunt u 3 dingen doen: