Vergunning gedenkteken
Gepubliceerd op: 28-11-2018
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-gedenkteken/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf heeft u een vergunning nodig.

Meestal vraagt de steenhouwer de vergunning aan, maar u kunt dat ook zelf doen.

1. Online aanvragen (burgers)

De vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken vraagt u online aan via de knop Vergunning aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u DigiD nodig.

2. Online aanvragen (bedrijven)

Bedrijven met eHerkenning vragen met een apart online formulier de vergunning aan. Heeft u geen eHerkenning, dan regelt u deze aanvraag via het formulier gedenkteken plaatsen.

Voor het plaatsen van een gedenkteken betaalt u plaatsingsrecht en onderhoudsrecht.

Plaatsingsrecht

Dit recht bestaat uit de kosten voor het plaatsen van een gedenkteken (binnen de richtlijnen van de gemeente). Hoeveel plaatsingsrecht u betaalt, hangt af van de grootte van het monument.

Onderhoudsrecht

Dit recht bestaat uit de kosten voor het jaarlijks eenmalig reinigen van het gedenkteken en algemeen onderhoud van de begraafplaats, zoals bijvoorbeeld:

 • de groenvoorziening
 • het begaanbaar houden van paden
 • bestrijding van ongedierte

U kunt deze kosten jaarlijks betalen of voor de resterende periode van het graf in één keer afkopen.

Kosten 2021

Voor de kosten in 2021 opent u het pdf Uitvaarttarieven 2021, pagina 13.

 • een tekening/ontwerp van het gedenkteken met daarop in elk geval informatie over:

  - de afmetingen

  - details van de constructie

  - de fundering

 • een overzicht van het materiaalgebruik

 • de complete tekst op het gedenkteken

Als u als bedrijf een aanvraag doet namens iemand, stuurt u ook een ondertekend machtigingsformulier mee.

Binnen twee tot drie weken neemt de gemeente contact met u op.

 • de rechthebbende(n) of belanghebbende(n) van een graf 
 • de steenhouwer in opdracht van de rechthebbende(n) of belanghebbende(n)

Heeft u nog vragen? Neem contact op via info@begraafplaatsen.rotterdam.nl of bel met 14010.