Vergunning collectes houden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-collectes-houden/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft een vergunning nodig, omdat u alleen geld mag inzamelen als de door u gewenste periode voor collecteren beschikbaar is.

U vraagt de vergunning minimaal 4 weken van te voren online aan. 

Particulier

U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven

U vraagt de vergunning online aan met eHerkenning. U heeft het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig om in te loggen met eHerkenning.
Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Alle collectes staan in een gemeentelijk rooster.

Vergunningen voor collecte of inzameling zijn niet nodig als:

  • deze in besloten kring wordt gehouden 
  • deze wordt gehouden door instellingen, die zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor de toegewezen periode 
  • het gaat om Rotterdamse verenigingen of stichtingen die een algemeen belang dienen, zoals sportvereniging en volkstuinvereniging. Wel moeten deze organisaties een collecte of inzameling melden bij de gemeente. Zij ontvangen dan een bevestiging per e-mail.

In 2022 kost de vergunning collectes houden € 38,30

De behandeling van de aanvraag van deze vergunning duurt 4 weken.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, vraagt de gemeente u om de gegevens aan te vullen.

De regelgeving rondom inzameling van geld of goederen staat in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Binnen 6 weken na verzending en uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

  • bel het algemene informatienummer 14 010
  • of stuur een e-mail
  • of neem contact op met de gemeente