Vergunning collectes houden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-06-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-collectes-houden/
Spring naar het artikel

U heeft een vergunning nodig omdat u alleen geld kunt inzamelen als de door u gewenste periode voor collecteren beschikbaar is.

U vraagt de vergunning minimaal vier weken van te voren online aan. 

Particulier: U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U kunt de vergunning online aanvragen met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Alle collectes worden opgenomen in een gemeentelijk rooster.

Vergunningen voor collecte of inzameling zijn niet nodig als:

  • deze in besloten kring wordt gehouden 
  • deze wordt gehouden door instellingen, die zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor de toegewezen periode 
  • het Rotterdamse verenigingen of stichtingen betreft die een algemeen belang dienen, zoals sportvereniging en volkstuinvereniging. Wel moeten deze organisaties een collecte of inzameling melden bij de gemeente. Zij ontvangen dan een bevestiging per e-mail.

In 2019 kost de vergunning collectes houden € 33,00.

De behandeling van de aanvraag van deze vergunning duurt vier weken.

De regelgeving rondom inzameling van geld of goederen staat in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Bouw en Woningtoezicht, Team Vergunningen
E-mail: bwt-overigevergunningen@rotterdam.nl
Tel. 14 010

Of neem op een andere manier contact op.