Vergunning collectes houden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-collectes-houden/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft een vergunning nodig, omdat u alleen geld kunt inzamelen als de door u gewenste periode voor collecteren beschikbaar is.

U vraagt de vergunning minimaal 4 weken van te voren online aan. 

Particulier:

U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven: U kunt de vergunning online aanvragen met eHerkenning. U heeft het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig om in te loggen met eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer op de pagina het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Alle collectes worden opgenomen in een gemeentelijk rooster.

Vergunningen voor collecte of inzameling zijn niet nodig als:

  • deze in besloten kring wordt gehouden 
  • deze wordt gehouden door instellingen, die zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor de toegewezen periode 
  • het Rotterdamse verenigingen of stichtingen betreft die een algemeen belang dienen, zoals sportvereniging en volkstuinvereniging. Wel moeten deze organisaties een collecte of inzameling melden bij de gemeente. Zij ontvangen dan een bevestiging per e-mail.

In 2021 kost de vergunning collectes houden € 38,-

De behandeling van de aanvraag van deze vergunning duurt 4 weken.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet volledig is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

De regelgeving rondom inzameling van geld of goederen staat in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Binnen 6 weken na verzending en uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Heeft u nog vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag) of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

  • bel het algemene informatienummer 14 010
  • of stuur een e-mail
  • of neem op een andere manier contact op met de gemeente