Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen
Gepubliceerd op: 11-07-2017
Geprint op: 18-11-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-winkelgebieden-en-bedrijventerreinen/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is voor verenigingen en collectieven voor ondernemers en eigenaren ter verbetering van de uitstraling van hun winkelgebied of bedrijventerrein.

Neem voordat u een aanvraag doet eerst contact op met het aanspreekpunt in uw gebied.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Als u als ondernemer of eigenaar bent aangesloten bij een vereniging of collectief, vraagt u subsidie aan voor:

 • Gebiedspromotie en profilering (o.a. evenementen, bouwen website, brancheringsplan)
 • Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit ( o.a. digiscan, energiemaatregelen, afvalstromen)
 • Uitstraling panden (o.a. bestickeren/aankleden leegstaande panden en aanlichten panden)
 • Uitstraling buitenruimte (o.a. aanschaf sfeerverlichting, banieren en plantenschalen)

Neem eerst contact op met het aanspreekpunt in uw gebied.

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is:

 • € 10.000 voor gebiedspromotie en profilering
 • € 12.500 voor innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit
 • € 10.000 voor uitstraling panden
 • € 10.000 voor uitstraling buitenruimte

Een subsidiabele activiteit mag slechts in één categorie vallen, zoals aangegeven in de Categorie Subsidiabele Activiteiten.

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar. De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • Inkomsten en uitgaven in een overzichtelijk en uitgebreid overzicht
 • Planning en omschrijving van de activiteiten
 • Statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Handtekeningen akkoord subsidieaanvraag
 • Offertes van de uit te voeren activiteiten, exclusief B.T.W.
 • De volgende 2 ingevulde formulieren:
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Ondernemers- en eigenaren collectieven in een winkelgebied of bedrijventerrein.

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • uw aanvraag is voor het winkelgebied of bedrijventerrein van uw vereniging of collectief
 • uw aanvraag is vooraf besproken met het aanspreekpunt uit uw gebied
 • U vraagt de subsidie aan voor maximaal 50% van de totale kosten
 • Het collectief betaalt minimaal 50% van de totale kosten
 • Omzetbelasting, advies-, ondersteunings-, ontwerp-, onderhouds-, energie- en opslagkosten, abonnementen en leaseconstructies zijn niet subsidiabel
 • Het maximale subsidiebedrag is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar
 • De nadere regels leest u in de officiële bekendmakingen op de website van de rijksoverheid.

Nog vragen:

 • Over de subsidie zelf bespreekt u met het aanspreekpunt van uw gebied
 • Over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • Over andere zaken neem contact op of bel 14 010.