Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen
Gepubliceerd op: 11-07-2017
Geprint op: 13-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-winkelgebieden-en-bedrijventerreinen/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is voor verenigingen en collectieven voor ondernemers die de uitstraling van hun winkelgebied of bedrijventerrein willen verbeteren.

Vanaf 1 januari 2020 kunt u weer subsidie aanvragen. Neem hiervoor eerst contact op met het aanspreekpunt in uw gebied.

Als u als ondernemer bent aangesloten bij een vereniging of collectief, vraagt u subsidie aan voor:

 • gebiedspromotie (braderie, website)
 • gebiedsprofilering (banieren, reclameborden)
 • uitstraling buitenruimte (kerstverlichting, plantenschalen)
 • uitstraling panden (bestickeren winkelpanden, enzovoort)

Neem eerst contact op met het aanspreekpunt in uw gebied.

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is:

 • € 10.000 voor gebiedspromotie en profilering
 • € 12.500 voor innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit
 • € 10.000 voor uitstraling panden
 • € 10.000 voor uitstraling buitenruimte

Een subsidiabele activiteit mag slechts in één categorie vallen, zoals aangegeven in de Categorie Subsidiabele Activiteiten.

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar. De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • Inkomsten en uitgaven in een overzichtelijk en uitgebreid overzicht
 • Planning en omschrijving van de activiteiten
 • Statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Handtekeningen akkoord subsidieaanvraag
 • De volgende 2 ingevulde formulieren:
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Een vereniging of collectief met minimaal 10 ondernemers.

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • uw aanvraag is voor het winkelgebied of bedrijventerrein van uw vereniging of collectief
 • uw aanvraag is vooraf besproken met het aanspreekpunt uit uw gebied
 • een vereniging of collectief met minimaal 10 ondernemers
 • uw aanvraag is vooraf besproken met het aanspreekpunt uit uw gebied
 • u vraagt de subsidie aan voor maximaal 50% van de totale kosten
 • de vereniging of collectief betaalt minimaal 50% van de totale kosten
 • Het maximale subsidiebedrag is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf bespreekt u met het aanspreekpunt van uw gebied.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.
\