Subsidie winkelgebieden en bedrijventerreinen
Gepubliceerd op: 11-07-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-winkelgebieden-en-bedrijventerreinen/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u als collectief van ondernemers en eigenaren de uitstraling en economische ontwikkeling van uw winkelgebied of bedrijventerrein verbeteren? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Neem eerst contact op met het aanspreekpunt in uw gebied, voordat u een aanvraag doet.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Een ondernemerscollectief of eigenarencollectief in een winkelgebied of bedrijventerrein kan subsidie aanvragen voor:

 • Innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit ( bijvoorbeeld digi-scan, digitaal samenwerkingsplatform, bouwen website, energiemaatregelen, afvalstromen)
 • Gebiedspromotie en profilering, uitstraling panden en buitenruimte (bijvoorbeeld evenementen, brancheringsplan, beplakken of aankleden leegstaande panden, sfeerverlichting en plantenschalen)

Wat niet onder de subsidie valt

Omzetbelasting, advieskosten, kosten voor ondersteuning, ontwerp of onderhoud, energiekosten, opslagkosten, abonnementen en leaseconstructies. Hieronder vallen onder andere winkelstraatmanagement, personele inzet bij evenementen in de vorm van verkeersregelaars, beveiliging, EHBO en dergelijke.

Eerst contact

Neem eerst contact op met het aanspreekpunt in uw gebied.

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is:

 • € 15.000 voor innovatie, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit
 • € 15.000 voor gebiedspromotie en profilering, uitstraling panden en buitenruimte

Een activiteit mag slechts in één categorie vallen, zoals aangegeven in de Categorie Subsidiabele Activiteiten.

Het bedrag waarvoor u maximaal subsidie kan aanvragen is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar.

 • Inkomsten en uitgaven in een overzichtelijk en uitgebreid overzicht
 • Planning en omschrijving van de activiteiten
 • Statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Handtekeningen akkoord subsidieaanvraag
 • Offertes van de uit te voeren activiteiten, exclusief B.T.W.
 • De volgende 2 ingevulde formulieren:
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • uw aanvraag is voor het winkelgebied of bedrijventerrein van uw collectief
 • uw aanvraag is vooraf besproken met het aanspreekpunt uit uw gebied
 • u vraagt de subsidie aan voor maximaal 50% van de totale kosten
 • het collectief betaalt minimaal 50% van de totale kosten
 • omzetbelasting, kosten voor advies, ondersteuning, ontwerp, onderhoud, energie en opslag, abonnementen en leaseconstructies komen niet in aanmerking voor de subsidie
 • Het maximale subsidiebedrag is € 24.999 per winkelgebied of bedrijventerrein per jaar
 • De nadere regels leest u in de officiële bekendmakingen op de website van de rijksoverheid.
 • Een inhoudelijke vraag stelt u aan het aanspreekpunt van uw gebied
 • Wilt u iets weten over het proces van het aanvragen van subsidie? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50
 • Over andere zaken neem contact op of bel 14 010