subsidie wijkvervoer
Gepubliceerd op: 22-09-2021
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-wijkvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt subsidie aanvragen voor het verzorgen van wijkvervoer voor bewoners van 55 jaar of ouder of met een lichamelijke beperking.

Met uw activiteiten draagt u bij aan het realiseren van de doelen van het beleidsplan Heel de Stad.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
U dient dit uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar te doen.

Log in met eHerkenning.
U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Lees meer hierover op pagina gebruik van eHerkenning.

Uw activiteiten moeten bijdragen aan tenminste één van de doelen van het beleidsplan 'Heel de Stad':

 • (Collectieve) preventie: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is, of dat dit kan worden uitgesteld.
 • Voorkomen van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod Rotterdammers in staat worden gesteld vaardigheden op te doen waarmee voorkomen wordt dat problemen ontstaan.
 • Stabiliseren van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat indien problemen eenmaal zijn ontstaan met (collectief) aanbod deze problematiek niet verder toeneemt.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief)aanbod Rotterdammers in staat zijn zelfstandig hun leven te leiden en familie of directe omwonenden te kunnen helpen bij eenvoudige problematiek en een grotere vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatieven en een toename van de sociale cohesie.
 • Activering/participeren of het wegnemen van achterstanden: hiermee wordt bedoeld het laten verrichten van vrijwilligerswerk door Rotterdammers om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving en met (collectief) aanbod alle Rotterdammers gelijke kansen te geven in de samenleving.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

 • een begroting en dekkingsplan
 • een beschrijving van de geplande activiteiten voor het subsidiejaar
 • statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (uittreksel KvK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. De datum waarop de aanvraag compleet is geldt als de datum aanvraag.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden en verplichtingen. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Het indienen van een aanvraag voor subsidie voor het verzorgen van wijkvervoer is voorbehouden aan de volgende partijen:

 • Stichting Wijkbus Feijenoord voor de gebieden Noord en Feijenoord
 • Stichting Wijkbus Alexander voor het gebied Prins Alexander
 • Stichting Careyn voor het gebied Rozenburg
 • Stichting Wijkbus Overschie voor het gebied Overschie
 • Stichting Wijkbus Charlois voor het gebied Charlois
 • Stichting Wijkbus Hoogvliet/Pernis voor de gebieden Hoogvliet en Pernis
 • Stichting Wilskracht Werkt voor het gebied Delfshaven
 • Vereniging Wijkbus Groot IJsselmonde voor het gebied IJsselmonde
 • Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek voor het gebied Hillegersberg-Schiebroek
 • Stichting Laurens voor de gebieden Kralingen-Crooswijk en Centrum

 

De uitgangspunten waar de genoemde wijkbusorganisaties aan moeten voldoen, zijn reeds gedeeld met de eerder genoemde partijen en zullen worden opgenomen in de verleningsbeschikking 2023.

Daarnaast zijn ook de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening van toepassing.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy