Subsidie vieringen en herdenkingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-vieringen-en-herdenkingen/
Spring naar het artikel

Instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van vieringen en herdenkingen. Maar ook voor activiteiten over de lokale democratie.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: deze subsidie is bedoeld voor geselecteerde instellingen.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. In het besluit staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie is voor geselecteerde instellingen:

 1. Stichting Lokaal
  • voor verschillende activiteiten over de lokale democratie
 2. Stichting Herdenking 14 mei
  • jaarlijks organisatie op 14 mei
 3. Stichting Rotterdams Comité Nationale Belangen (RCNB)
  • ondersteuning aan van Oranje- en buurtverenigingen bij de organisatie van Koningsdag
  • het maandelijkse concert in het Stadhuis
  • de jaarlijkse herdenking van het bombardement

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Mail of bel naar het team Subsidieadministratie 010 - 267 48 50.

\