Subsidie taal voor volwassenen
Gepubliceerd op: 09-03-2017
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-taal-voor-volwassenen/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren voor taal- en rekeneducatie en digitale basisvaardigheden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Hiervoor logt u in met eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt subsidie voor het subsidiejaar 2021 aanvragen vanaf 1 oktober 2020.
Voor deze subsidie moeten alle activiteiten in 2021 starten en uiterlijk 31 december 2021 afgerond worden.

In de Subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 worden de regels van deze subsidie uitgelegd. Aanvragen kunt u indienen met behulp van:

Subsidie activiteiten

Subsidie wordt alleen verstrekt voor één of een combinatie van de volgende activiteiten:

 • organiseren en uitvoeren van trajecten gericht op basisvaardigheden: taal, rekenen of digitale vaardigheden, waarbij het traject deelnemers helpt om beter te begrijpen hoe verbetering van de basisvaardigheden een positief effect kan hebben op hun dagelijks leven
 • werving en training van taalvrijwilligers, met als resultaat dat zij na afloop van de training aan de slag gaan als taalvrijwilliger
 • innovatieve projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid,met als resultaat dat er een impuls wordt gegeven aan taal-,rekenen of digitale vaardigheden in de gebieden

Meer informatie vindt u op de pagina Taal in Rotterdam.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Beschrijving van voorgenomen activiteiten / projectplan

Gebruik hiervoor de Richtlijn opstellen subsidieaanvraag taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 (PDF).

 • Een begroting en dekkingsplan

Mail naar Taalsubsidie-begrotingMO@rotterdam.nl. U ontvangt automatisch het begrotingsformat.

 • Meest recente jaarrekening en jaarverslag
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die laaggeletterde Rotterdammers vanaf 18 jaar, die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden ondersteunen en activeren.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk voordat u aanvraagt eerst de subsidieregeling en voorwaarden:

U vindt de voorwaarden in:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.