Spring naar het artikel

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die hulp bieden door het organiseren en ontwikkelen van taalactiviteiten.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt de subsidie het hele jaar 2018 aanvragen. De voorwaarde is dat alle activiteiten in 2018 starten en afgerond worden.

In het document  'Met taal versta je elkaar 2015-2019' en in de 'Nadere regels non-formele taal- en rekeneducatie 2016' worden de regels van deze subsidie uitgelegd. Deze documenten vindt u bij ‘Meesturen ’.

Subsidie vraagt u aan op het gebied van:

 • Taal, Werk en Inkomen
 • Taal en Gezondheid
 • Taal en Integratie

U kunt ook subsidie aanvragen voor het zoeken en trainen van vrijwilligers voor taal- rekenonderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Taal in Rotterdam.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • Taalaanbieders
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties
 • Sociaal ondernemers
 • Professionele organisaties, waaronder bedrijven en instellingen

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk eerst de voorwaarden voordat u aanvraagt:

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.