Subsidie taal voor volwassenen
Gepubliceerd op: 09-03-2017
Geprint op: 23-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-taal-voor-volwassenen/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren voor taal- en rekeneducatie en digitale basisvaardigheden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt de subsidie aanvragen tot 1 juli 2019. De voorwaarde is dat alle activiteiten in 2019 starten en uiterlijk 31 december 2019 afgerond worden.

In de documenten 'Met taal versta je elkaar 2015-2019' en in de 'Nadere regels non-formele taal- en rekeneducatie 2019' worden de regels van deze subsidie uitgelegd. Deze documenten vindt u in het veld ‘Meesturen’.

Subsidie vraagt u aan op het gebied van:

 • Taal, Werk en Inkomen
 • Taal en Gezondheid
 • Taal en Integratie

U kunt ook subsidie aanvragen voor rekeneducatie en digitale basisvaardigheden. Verder kunt u subsidie aanvragen voor het werven en trainen van vrijwilligers voor taal- en rekeneducatie en digitale basisvaardigheden. Meer informatie vindt u op de pagina Taal in Rotterdam.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.
 • taalaanbieders
 • vrijwilligersorganisaties
 • wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties
 • sociaal ondernemers
 • maatschappelijke organisaties
 • professionele organisaties, waaronder bedrijven en instellingen

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk eerst de voorwaarden voordat u aanvraagt:

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en onderstaande Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.