Subsidie taal voor volwassenen
Gepubliceerd op: 09-03-2017
Geprint op: 11-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-taal-voor-volwassenen/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren voor taal- en rekeneducatie en digitale basisvaardigheden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 juli 2019. De voorwaarde is dat alle activiteiten in 2019 starten en uiterlijk 31 december 2019 afgerond worden. Aanvragen voor het subsidiejaar 2020 kunt u indienen per 1 oktober 2019.

In de Subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 worden de regels van deze subsidie uitgelegd. Aanvragen kunt u indienen met behulp van: 

Subsidie wordt alleen verstrekt voor één of een combinatie van de volgende activiteiten:

 • organiseren en uitvoeren van trajecten taal, rekenen of digitale vaardigheden, met als resultaat dat deelnemers, passend bij hun persoonlijke doel, beter weten hoe en waar ze hun vaardigheden kunnen verbeteren na afloop van het traject;
 • werving en training van taalvrijwilligers, met als resultaat dat zij na afloop van de training aan de slag gaan als taalvrijwilliger;
 • innovatieve projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid, met als resultaat dat er een impuls wordt gegeven aan taal-, rekenen of digitale vaardigheden in de gebieden.

Meer informatie vindt u op de pagina Taal in Rotterdam.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Beschrijving van voorgenomen activiteiten / projectplan

Gebruik hiervoor de Richtlijn opstellen subsidieaanvraag taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 (PDF).

 • Een begroting en dekkingsplan

Gebruik hiervoor het Begrotingsformat subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 (EXCEL).

 • Meest recente jaarrekening en jaarverslag
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die laaggeletterde Rotterdammers vanaf 18 jaar, die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden ondersteunen en activeren.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk eerst de voorwaarden voordat u aanvraagt:

Subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022

Bekijk de voorwaarden in

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

\