Subsidie taal voor volwassenen
Gepubliceerd op: 09-03-2017
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-taal-voor-volwassenen/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten organiseren voor taal- en rekeneducatie en digitale basisvaardigheden.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Hiervoor logt u in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

U kunt subsidie voor het subsidiejaar 2022 aanvragen vanaf 1 oktober 2021.
Voor deze subsidie moeten alle activiteiten in 2022 starten en uiterlijk 31 december 2022 afgerond worden.

In de Subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 worden de regels van deze subsidie uitgelegd. Aanvragen kunt u indienen met behulp van:

Subsidie activiteiten

Subsidie wordt alleen verstrekt voor één of een combinatie van de volgende activiteiten:

 • organiseren en uitvoeren van trajecten gericht op basisvaardigheden: taal, rekenen of digitale vaardigheden, waarbij het traject deelnemers helpt om beter te begrijpen hoe verbetering van de basisvaardigheden een positief effect kan hebben op hun dagelijks leven
 • werving en training van taalvrijwilligers, met als resultaat dat zij na afloop van de training aan de slag gaan als taalvrijwilliger
 • innovatieve projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid,met als resultaat dat er een impuls wordt gegeven aan taal-,rekenen of digitale vaardigheden in de gebieden

Meer informatie vindt u op de pagina Taal in Rotterdam.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Beschrijving van voorgenomen activiteiten / projectplan

Gebruik hiervoor de Richtlijn opstellen subsidieaanvraag taal, rekenen en digitale vaardigheden Rotterdam 2019-2022 (PDF).

 • Een begroting en dekkingsplan

Mail naar Taalsubsidie-begrotingMO@rotterdam.nl. U ontvangt automatisch het begrotingsformat.

 • Meest recente jaarrekening en jaarverslag
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die laaggeletterde Rotterdammers vanaf 18 jaar, die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden ondersteunen en activeren.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk voordat u aanvraagt eerst de subsidieregeling en voorwaarden:

U vindt de voorwaarden in:

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy