Subsidie stevige start
Gepubliceerd op: 14-02-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stevige-start/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam wil de gezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar verbeteren. In het actieprogramma Stevige Start worden activiteiten en maatregelen uitgevoerd die zich hierop richten.

Vraag de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

 • jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni
 • eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan

Programma doelstelling:
Meer kinderen komen gezond ter wereld en ontwikkelen zich zo goed mogelijk.

Uniek aan dit actieprogramma is dat de gemeente het medische en het sociale vlak aan elkaar verbindt. Zeker in de geboortezorg is dit nog vaak gescheiden. Met dit programma krijgen de allerjongsten belangrijke voorwaarden mee voor een stevige start.

Dit programma volgt 3 actielijnen:

 • Actielijn 1: Eerder en beter in beeld
 • Actielijn 2: Gezond en veilig zwanger
 • Actielijn 3: Sterke gezinnen
 • een werkplan, hierin omschrijft u:

- een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
- een begroting en dekkingsplan

 • een opgave leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de KvK)
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een taalcomponent. U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag. Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Aanvragen voor volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy