Subsidie stevige start
Gepubliceerd op: 14-02-2017
Geprint op: 17-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stevige-start/
Spring naar het artikel

Rotterdam wil de gezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar verbeteren. In het actieprogramma Stevige Start worden activiteiten en maatregelen uitgevoerd die zich hierop richten.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni
 • eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan

Programma doelstelling:
Meer kinderen komen gezond ter wereld en ontwikkelen zich zo goed mogelijk.

Uniek aan dit actieprogramma is dat we het medische en het sociale vlak aan elkaar verbinden. Zeker in de geboortezorg is dit nog vaak gescheiden. Zo geven we onze allerjongsten belangrijke voorwaarden mee voor een stevige start.

We richten onze inzet via 3 actielijnen:

 • Actielijn 1: Eerder en beter in beeld
 • Actielijn 2: Gezond en veilig zwanger
 • Actielijn 3: Sterke gezinnen

De aanvraag van de subsidie is gratis

 • een werkplan, hierin omschrijft u:

- een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
- een begroting en dekkingsplan

 • een opgave leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de KvK)
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • taalcomponent
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Aanvragen voor volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.