Subsidie schoolmaatschappelijk werk
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-schoolmaatschappelijk-werk/
Spring naar het artikel

De gemeente wil de resultaten van het onderwijs voor Rotterdamse jongeren verhogen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni.

De jeugd beweegt zich op drie zogenaamde leefdomeinen; thuis, (voor)school en vrije tijd. Het behalen van een diploma of startkwalificatie biedt een belangrijke basis voor actieve maatschappelijke participatie. Daarom is het belangrijk schooluitval te voorkomen en kinderen en jongeren voor het onderwijs te behouden en te zorgen voor zelfredzaamheid in de maatschappij. Het school-maatschappelijk werk is één van de belangrijke kernpartners in het schoolondersteuningsteam. De inzet van kernpartners in en om de school, is gericht op het ondersteunen van de school in het tijdig signaleren van belemmeringen van leerlingen en hier adequaat op te kunnen interveniëren. Deels door onderwijsprofessionals tools in handen te geven om de leerling te kunnen begeleiden, deels door zelf kortdurend hulp te verlenen of door te geleiden naar de juiste hulp. Sinds 2017 is op de voorscholen in Rotterdam het voorschool-maatschappelijk werk ingevoerd met eenzelfde taak als in het onderwijs om zo vroeg mogelijk te ondersteunen bij het signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling bij jonge kinderen. 

Jaarlijks is er € 5.200.000 beschikbaar. De aanvraag is van de subsidie is gratis.

Voor het aanvragen van deze subsidie levert u de volgende documenten aan:

 • Een plan van aanpak waarin u de voorgenomen activiteiten beschrijft
 • Verwachte aantal hulpvragen
 • De meetbare resultaten en het effect van de activiteit
 • De omschrijving van het aantal uren (FTE’s) en aantal cliënten (bereik)
 • Een begroting- en dekkingsplan
 • Een opgave leden van het bestuur (staat ook in uittreksel KvK)
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een ingevulde aanvraagformat waarin het aantal declarabele uren is opgenomen
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

In de subsidieregeling (V) SMW Rotterdam 2020 vindt u alle voorwaarden die betrekking hebben op deze subsidie.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Monique Evers (m.evers@rotterdam.nl) of Jelle den Dikken (jj.dendikken@rotterdam.nl) of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.