Subsidie samenvoeging woningen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-05-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-samenvoeging-woningen/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam stelt subsidie beschikbaar voor huiseigenaren die woningen samenvoegen.

Voor het samenvoegen van uw woningen wordt een subsidiebedrag van €35.000 uitgekeerd wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Een woning vergroten of samenvoegen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

 • een beneden- en bovenwoning samen te voegen
 • het samenvoegen van twee appartementen binnen één complex
 • een woning uit te bouwen of de opslagruimten, kelders of zolderbergingen te veranderen in bijvoorbeeld een woonkamer, slaapkamer of keuken

Online subsidie aanvragen

Via de knop 'subsidie aanvragen' vraagt u de subsidie online aan. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Vergunningencheck

Voor het samenvoegen van uw woningen moet u een bouwplan maken en vergunningen aanvragen. Via de vergunningencheck ziet u online of een vergunning nodig is of doet u een aanvraag bij het omgevingsloket.

Woningen samenvoegen met subsidie in Rotterdam Zuid

Onderstaande plattegrond laat de wijken zien waar huiseigenaren de subsidie samenvoeging woning aan kunnen vragen.

Het samenvoegen en vergroten van woningen heeft een aantal positieve effecten:

 • meer aantrekkelijke bijzondere woningen in Rotterdam Zuid
 • bewoners van Rotterdam Zuid hoeven niet te verhuizen als ze groter willen wonen in dezelfde wijk.
 • Rotterdam Zuid wordt aantrekkelijker voor woningzoekenden
 • meer verschillende woningen

De samenvoegcoach helpt u met de samenvoeging en staat u gratis bij met advies. Neem contact op via e-mail.

Kijk voor meer informatie op de pagina subsidies voor onderhoud en verbetering van uw woning.

Meer aanbod van grotere woningen in Rotterdam Zuid

De gemeente Rotterdam wil dat bewoners van Rotterdam Zuid die graag groter willen wonen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Ook wil de gemeente dat er meer aanbod van grotere woningen in Rotterdam Zuid komt voor mensen van buiten Rotterdam Zuid. Daarom stimuleert de gemeente in bepaalde wijken woningeigenaren om twee kleine woningen samen te voegen tot een grote woning.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

 • nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de subsidievoorwaarden. Daarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog de subsidie is.
 • als de subsidie is toegekend staat het bedrag voor 18 maanden voor u gereserveerd en kunt u aan de slag met de werkzaamheden.
 • in het besluit staat ook wanneer u een verantwoording (vaststelling) moet inleveren. Bij het inleveren van de verantwoording moeten alle werkzaamheden klaar zijn en aan alle voorwaarden zijn voldaan.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beschikking?

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een besluit waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar indienen.

De subsidie is beschikbaar voor huiseigenaren in

 • Afrikaanderwijk
 • Bloemhof
 • Carnisse
 • Feijenoord
 • Hillesluis
 • Oud-Charlois
 • Tarwewijk
 • Landbouwbuurt:
  - Strevelsweg (even) 144 – 230
  - Verlengde Motorstraat (even) 10 – 98
  - Dordtsestraatweg (even) 398 – 470
  - Valkeniersweg (oneven) 81 – 135
  - Jagerslaan (even) 4 – 98)

Let op: het gaat hier om bovenstaande adressen inclusief het tussenliggende gebied. Zie ook de kaart.

Aan welke regels moet ik mij houden om de subsidie te krijgen?

Om de subsidie voor het samenvoegen van woningen te krijgen moet u aan een aantal regels voldoen:

 1. U moet de eigenaar van de woning zijn. Of door middel van een machtiging gemachtigd zijn om de subsidie voor de eigenaar aan te vragen.
 2. De woning moet na het samenvoegen een gebruiksoppervlakte hebben van minimaal 85 m² en maximaal 170 m². U kunt dit aantonen met bouwtekeningen.
 3. Geen van de woningen die u wilt samenvoegen mag ernstige funderingsproblemen hebben.
 4. U moet de nieuwe, samengevoegde woning inschrijven bij de gemeente als één adres. Dit doet u door een huisnummerwijziging aan te vragen. U toont de inschrijving daarna aan door een uittreksel uit het kadaster aan te leveren.
 5. U mag na het samenvoegen nog maar één meter hebben voor gas, water en elektriciteit. U toont dat aan door een kopie van de contracten met de energieleveranciers aan te leveren.
 6. Als u lid bent van een Vereniging Van Eigenaren (VVE) moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft voor het samenvoegen van de woningen.
 7. De woning mag de komende 15 jaar niet worden gesplitst

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

 • heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010
 • heeft u vragen over het vergroten van uw woning? E-mail naar de samenvoegcoach
 • heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50

De subsidies voor samenvoegen en voor vergroten zijn niet met elkaar te combineren.

Wél kan de subsidie voor samenvoegen en voor vergroten gecombineerd worden met andere subsidies voor onderhoud of verbetering van uw huis die door de gemeente Rotterdam beschikbaar worden gesteld.

Het is niet mogelijk om een voorschot te krijgen op de subsidie. Het volledige bedrag wordt alleen uitgekeerd als alle werkzaamheden afgerond zijn en u aan de voorwaarden heeft voldaan.

Als u bij het doen van de subsidieaanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden, krijgt u een verleningsbeschikking toegestuurd. Dat document kan u helpen bij het aanvragen van een hypotheek.