Subsidie Rotterdams onderwijsbeleid
Gepubliceerd op: 28-02-2019
Geprint op: 06-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-rotterdams-onderwijsbeleid/
Spring naar het artikel

Met deze subsidie voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs

Het doel is dat meer kinderen een hoger en voor hen passend onderwijsniveau bereiken.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar vóór 1 mei aan.
De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, vóór 1 december.

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2020 leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd.

Meer informatie over het Rotterdams onderwijsbeleid vindt u in het programma 'Gelijke kansen voor elk talent.'

Aan de aanvraag van de subsidie zijn geen kosten verbonden.

Voor verantwoording van de subsidie kunt u gebruik maken van het Hulpbestand subsidieverantwoording IB 2018-2019 (pdf).

 

Voor uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

Eerste wijziging op de subsidieregeling ROB 2019-2020

Voor uw aanvraag voor de subsidieonderdelen van de eerste wijziging op de subsidieregeling ROB 2019-2020 stuurt u het volgende document mee.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is alleen aan te vragen door schoolbesturen en onderwijsinstellingen in de volgende onderwijssectoren:

 • voorschoolse educatie
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger onderwijs

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2020 en de eerste wijziging op de Subsidieregeling, leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd.

Nadere regels Rotterdams Onderwijsbeleid 2018-2019 (herzien)

 

 

Voor vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud) neem contact op met uw school(bestuurlijk) contactpersoon van de afdeling Onderwijs
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50
 • over andere zaken neemt u contact op of bel 14 010
\