Subsidie Rotterdams onderwijsbeleid
Gepubliceerd op: 28-02-2019
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-rotterdams-onderwijsbeleid/
Ga naar de hoofdinhoud

Met deze subsidie voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs.

Het doel is dat meer kinderen een hoger en voor hen passend onderwijsniveau bereiken.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Log in met eHerkenning niveau 2.

Let op

U heeft ook een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ nodig.
Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

Let op: Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar vóór 1 mei aan.
De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, vóór 1 december.

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2022-2023 leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd.

Meer informatie over het Rotterdams onderwijsbeleid vindt u in het programma 'Gelijke kansen voor elk talent.'

Subsidieregeling 2021-2022

Lees de Subsidieregeling 2021-2022.

Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeentelijke contactpersoon van uw onderwijsinstelling en uw schoolbestuur.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is alleen aan te vragen door schoolbesturen en onderwijsinstellingen in de volgende onderwijssectoren:

 • voorschoolse educatie
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger onderwijs

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2022-2023 leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd voor het schooljaar 2022-2023.

Hier vindt u nog de oude Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2021-2022.

Voor vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud) neem contact op met uw school(bestuurlijk) contactpersoon van de afdeling Onderwijs
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50
 • over andere zaken neemt u contact op of bel 14 010