Subsidie Rotterdams onderwijsbeleid
Gepubliceerd op: 28-02-2019
Geprint op: 17-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-rotterdams-onderwijsbeleid/
Ga naar de hoofdinhoud

Met deze subsidie voeren onderwijsinstellingen activiteiten uit die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in het Rotterdams onderwijs

Het doel is dat meer kinderen een hoger en voor hen passend onderwijsniveau bereiken.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Log in met eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.
Wat moet u doen?
Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees hier meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Let op: Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar vóór 1 mei aan.
De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, vóór 1 december.

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2021-2022 leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd.

Meer informatie over het Rotterdams onderwijsbeleid vindt u in het programma 'Gelijke kansen voor elk talent.'

Subsidieregeling 2020-2021 en Eerste wijziging op de subsidieregeling ROB 2020-2021

Lees de Subsidieregeling 2020-2021 en de Eerste wijziging van subsidieregeling ROB 2020-2021.

Een aanvraag subsidie is gratis.

Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeentelijke contactpersoon van uw onderwijsinstelling en uw schoolbestuur.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is alleen aan te vragen door schoolbesturen en onderwijsinstellingen in de volgende onderwijssectoren:

 • voorschoolse educatie
 • primair onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • hoger onderwijs

In de Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2021-2022 leest u voor welke onderdelen subsidie kan worden aangevraagd voor het schooljaar 2021-2022.

Hier vindt u nog de oude Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2020-2021. Let daarbij op de Eerste wijziging.

Voor vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud) neem contact op met uw school(bestuurlijk) contactpersoon van de afdeling Onderwijs
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50
 • over andere zaken neemt u contact op of bel 14 010