Subsidie jaarlijks speeltuinen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-speeltuinen/
Ga naar de hoofdinhoud

Subsidie voor initiatieven op het gebied van Speeltuinen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Subsidie voor volgend jaar vraagt u uiterlijk 1 juni aan.

Deze subsidie helpt speeltuinverenigingen met:

 • het in stand houden van de speeltuin
 • activiteiten voor kinderen te organiseren in de leeftijd van 0-12 jaar

Het beschikbare bedrag wordt elk jaar door de gemeenteraad bepaald. De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • aanvraagformulier speeltuinen
 • nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Alle speeltuinenverenigingen en speeltuinorganisaties in Rotterdam, die in het jaar 2018 deze subsidie hebben aangevraagd en gekregen.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen

Meer informatie vindt u in de Nadere Regels Speeltuinen Gemeente Rotterdam.

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.