Subsidie jaarlijks speeltuinen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-speeltuinen/
Ga naar de hoofdinhoud

Met deze subsidie worden speeltuinen behouden en worden er activiteiten georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Subsidie voor volgend jaar vraagt u uiterlijk 1 juni aan. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Het beschikbare bedrag wordt elk jaar door de gemeenteraad bepaald. De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • aanvraagformulier speeltuinen
 • nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Alle speeltuinenverenigingen en speeltuinorganisaties in Rotterdam, die in het jaar 2021 deze subsidie hebben aangevraagd en gekregen.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen

Meer informatie vindt u in de Nadere Regels Speeltuinen Gemeente Rotterdam.

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy