Subsidie recreatie (jaarlijks)
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaarlijks-recreatie/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente moedigt initiatieven op het gebied van recreatie aan.

Uw aanvraag voor volgend jaar dient vóór 1 juni van dit jaar in. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

De gemeente wil verschillende sociale doelen halen door sport en bewegen. Dat kan door alle inwoners van Rotterdam met plezier te laten sporten en bewegen. Door het meedoen aan te moedigen, verbeteren talentontwikkeling en gezondheid.

Elk jaar stelt de gemeenteraad het beschikbare bedrag voor deze subsidie vast. Hiervoor worden bepaalde instellingen gekozen. Deze instellingen krijgen elk jaar subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter.

Bij uw online aanvraag stuurt u mee:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze instellingen mogen elk jaar subsidie aanvragen:

 • Diergaarde Blijdorp
 • BSW/Duimdroppen
 • BSW/kampsubsidie

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy