Subsidie Rotterdamse hospices
Gepubliceerd op: 26-07-2021
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-hospices/
Ga naar de hoofdinhoud

In een aantal Rotterdamse hospices wordt gezorgd voor personen in hun laatste levensfase. Deze hospices draaien vooral op vrijwilligers. Deze subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming in een deel van de kosten.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Log in met DigiD of met eHerkenning.

Let op 1: Met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Let op 2: Met eHerkenning heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer op de pagina gebruik van eHerkenning.

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de datum van aanvraag, vermenigvuldigd met € 1.000,-.

 • Nadat u via de webportal uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na sluiting aanvraag termijn wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.
De subsidie is voor hospices die palliatieve terminale zorg verlenen. Een hospice kan subsidie krijgen als deze:
 1. ten minste 4 en ten hoogste 10 bewoners tegelijk kan opnemen. Het gaat om bewoners die palliatieve terminale zorg behoeven;
 2. voor de verlening van de medische zorg samenwerkt met daartoe bevoegde professionele zorg- verleners of deze in dienst heeft; en
 3. ten minste 12 maanden, voorafgaand aan de dag van de aanvraag van de subsidie:
 • als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; en
 • opengesteld is voor palliatieve terminale zorg
 • U kunt niet met terugwerkende kracht voor 2020 subsidie aanvragen.
 • Volgens artikel 6, tweede lid, van de SVR 2014 moet een jaarlijkse subsidie worden ingediend vóór 1 juni in het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
 • U kunt dus geen subsidie meer aanvragen voor 2022

Uitzondering 2021

Omdat deze regeling pas na 1 juni 2020 is vastgesteld, is voor het jaar 2021 een afwijkende indieningsdatum gesteld.

Volledige subsidieregeling

Bekijk de volledige voorwaarden van de subsidieregeling op de website van officiële publicaties.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy