Subsidie economie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-economie/
Spring naar het artikel

Rotterdam werkt samen met partners in de stad aan een beter ondernemersklimaat. De afdeling Economie doet dit door initiatieven te faciliteren die bijdragen aan het vestigingsklimaat en/of de werkgelegenheid vergroten.

Focusgebieden zijn onder anderen: Cleantech, Food, Innovatie, Maritiem en Life sciences & Health.

U vraagt de subsidie online aan via de oranje knop.

U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Neem voordat u uw subsidieaanvraag indient contact op met een medewerker van de afdeling Economie via de Ondernemersbalie per email of (06) 192 872 33.

U moet bij uw aanvraag het formulier toelichting subsidie Economie meesturen. Hierin meldt u met welke medewerker u uw plannen heeft besproken. Doet u dit niet, dan wordt uw aanvraag misschien afgewezen.

Soms is er te weinig geld om goed idee uit te kunnen voeren en kan een plan niet afgemaakt worden. Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen bij de gemeente Rotterdam.

De aanvraag is gratis.

Een aanvrager moet het volgende indienen:

Als de aanvraag wordt gedaan door een ondernemersgroep (collectief):

  • handtekeningen akkoord van de ondernemersgroep
  • planning van de activiteiten
  • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
  • opgave leden van bestuur/KvK (bij organisaties)
  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Belangrijk is dat u alleen subsidie Economie kunt aanvragen als:

  1. u contact heeft opgenomen met een medewerker van de afdeling Economie.
  2. uw voorstel inhoudelijk is besproken
  3. in overleg met deze medewerker is besloten dat samenwerking mogelijk is. En dat uw idee in aanmerking komt voor een subsidie.

Op uw subsidieaanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie dan is. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.