Projectsubsidies Cultuur
Gepubliceerd op: 25-10-2019
Geprint op: 23-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen te realiseren.

Online aanvragen

Lees voordat u de subsidie aanvraagt eerst de handleiding Projectsubsidies Cultuur.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven) of uw DigiD (voor burgers).

 • Logt u in met DigiD? Dan bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de subsidie.
 • Logt u in met eHerkenning? U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
  Wat moet u doen?
  Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen. Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Zes aanvraagrondes

De activiteit mag pas 8 weken na de sluitingsdatum van een aanvraagronde starten.
De deadlines van de rondes zijn: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Data commissievergaderingen 2021 (vanaf 17:00 uur)

Ronde 4 (deadline 1 juli)

 • week 31: dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26 augustus

Ronde 5 (deadline 1 september)

 • week 40: dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 oktober

Ronde 6 (deadline 1 november)

 • week 49: dinsdag 30 november, woensdag 1 en donderdag 2 december

Alleen als nieuwe aanvrager kunt u uw plan mondeling toelichten

Wilt u uw plan mondeling toelichten? Vink dit aan tijdens het indienen van uw aanvraag en reserveer in uw agenda de data die bij uw aanvraagronde horen. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een van de drie genoemde data.

U kunt een aanvraag indienen voor:

 • theater
 • (urban) dans
 • muziektheater
 • muziek
 • spoken word
 • circus
 • architectuur en stedenbouw
 • beeldende kunst en fotografie
 • bewegend beeld/ artistieke film
 • design en mode
 • e-culture
 • letteren
 • erfgoed
 • literatuur
 • alle mengvormen

Per jaar is er €1.632.000 beschikbaar, verdeeld over zes rondes van €272.000. Per ronde bespreekt de commissie gemiddeld 60 projectaanvragen.

Tijdens het doorlopen van de aanvraag wordt u gevraagd naar:

 • Een projectplan (wat u gaat doen en hoe)
 • Een begroting inclusief gevraagd subsidiebedrag

Voor boekuitgaven, het schrijven van een boek en bewegend beeld gelden specifieke eisen. Bekijk voor een toelichting de handleiding Projectsubsidies Cultuur.

 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. U ontvangt een tweede bericht nadat de gemeente heeft gecontroleerd of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen en worden uw plannen ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.
 • Binnen 8 weken na de deadline neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. Bij een subsidie vanaf €25.000 moet u achteraf een verantwoording (vaststelling) in te leveren.

 

Voor elke instelling of persoon met een artistiek cultureel plan. Vraagt u aan voor een vereniging of stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk voor de subsidie. Heeft u deze nog niet? Vraag een e-herkenning aan. Instellingen die een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam (Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of impulsregeling) of het Ministerie van OCW (Basisinfrastructuur) ontvangen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

De gemeente biedt culturele subsidies voor een project of periode aan. De subsidie is eenmalig, maar u kunt deze vaker aanvragen voor vervolgprojecten.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur, bezoek ons tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-spreekuur-subsidies-42271936500
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.