Projectsubsidies Cultuur
Gepubliceerd op: 25-10-2019
Geprint op: 29-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen te realiseren.

Let op! Deze subsidieregeling vervangt per 2020 de oude regelingen podiumkunsten, visuele kunsten en letteren & erfgoed.

Online aanvragen

Lees voordat u de subsidie aanvraagt eerst de handleiding Projectsubsidies Cultuur.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven) of uw DigiD (voor burgers). Let daarbij op dat als u inlogt met DigiD, u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de subsidie.

Let op! De verwerkingstijd per leverancier van eHerkenning loopt sterk uiteen, van 2 tot 20 werkdagen. Neem gerust contact met ons op voor advies over de snelste leverancier.

Zes aanvraagrondes

De activiteit mag pas 8 weken na de sluitingsdatum van een aanvraagronde starten.
De deadlines van de rondes zijn: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Data commissievergaderingen 2020 (vanaf 17:00 uur):
 

Ronde 5 (deadline 1 september)

 • week 40/41: donderdag 1, dinsdag 6 en woensdag 7 oktober

Ronde 6 (deadline 1 november)

 • week 49: dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december

Alleen als nieuwe aanvrager kunt u uw plan mondeling toelichten

Wilt u uw plan mondeling toelichten? Vink dit aan tijdens het indienen van uw aanvraag en reserveer in uw agenda de data die bij uw aanvraagronde horen. U ontvangt daarna van ons een uitnodiging voor een van de drie genoemde data.

U kunt een aanvraag indienen voor:

 • theater
 • (urban) dans
 • muziektheater
 • muziek
 • spoken word
 • circus
 • architectuur en stedenbouw
 • beeldende kunst en fotografie
 • bewegend beeld/ artistieke film
 • design en mode
 • e-culture
 • letteren
 • erfgoed
 • literatuur
 • alle mengvormen

Per jaar is er €1.632.000 beschikbaar, verdeeld over zes rondes van €272.000. Per ronde bespreekt de commissie gemiddeld 60 projectaanvragen.

Tijdens het doorlopen van de aanvraag vragen wij u naar:

 • Een projectplan (wat u gaat doen en hoe)
 • Een begroting inclusief gevraagd subsidiebedrag

Voor boekuitgaven, het schrijven van een boek en bewegend beeld gelden specifieke eisen. Bekijk voor een toelichting de handleiding Projectsubsidies Cultuur.

 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. U ontvangt een tweede bericht nadat wij hebben gekeken of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten. Daarna nemen wij de aanvraag in behandeling en leggen wij uw plannen ter advisering voor aan een onafhankelijke commissie.
 • Binnen 8 weken na de deadline nemen wij een besluit. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. Bij een subsidie vanaf €25.000 vragen wij u om achteraf een verantwoording (vaststelling) in te leveren.

 

Voor elke instelling of persoon met een artistiek cultureel plan. Vraagt u aan voor een vereniging of stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk voor de subsidie. Heeft u deze nog niet? Vraag een e-herkenning aan. Instellingen die een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam (Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of impulsregeling) of het Ministerie van OCW (Basisinfrastructuur) ontvangen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

De gemeente biedt culturele subsidies voor een project of periode aan. De subsidie is eenmalig, maar u kunt deze vaker aanvragen voor vervolgprojecten.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur, bezoek ons tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-spreekuur-subsidies-42271936500
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.