Subsidie circulaire initiatieven
Gepubliceerd op: 01-01-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-circulaire-initiatieven/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente ondersteunt plannen die helpen bij slimmer en duurzamer gebruik van grondstoffen en het voorkomen van afval in Rotterdam.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning door de gemeente.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan één of meerdere van de onderstaande doelen:

 • Verminderen van het gebruik van grondstoffen.
 • Hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen.
 • Het aanmoedigen van Rotterdammers om producten anders te gebruiken, bijvoorbeeld:
  - spullen te delen in plaats van zelf te hebben;
  - producten opnieuw te gebruiken of te repareren;
  - minder producten of voedsel te verspillen.

 

Bij uw aanvraag levert u de volgende documenten in:

 • Bestuursopgave of uittreksel van Kamer van Koophandel
 • Statuten van uw organisatie of onderneming
 • Ingevulde de-minimisverklaring
 • Formulier Toelichting Subsidie Rotterdam Circulair (pdf)
 • Een projectplan, inclusief begroting

Voor uw projectplan kunt u gebruik maken van een model projectplan. Het is niet verplicht om dit model projectplan te gebruiken. U bent wel verplicht om alle onderdelen uit het model projectplan in uw eigen projectplan op te nemen (zie ook artikel 9, lid 3 van de subsidieregeling circulaire initiatieven).

Na uw subsidieaanvraag laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u hiervoor in aanmerking komt. Soms heeft de gemeente daarvoor meer tijd nodig (maximaal 12 weken extra).

De subsidie is bedoeld voor (startende) ondernemers die:

 • Minder dat vijftig werknemers in dienst hebben.
 • Niet langer dan tien jaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staan.

Geen subsidie

Er wordt geen subsidie gegeven aan eenmanszaken, freelancers en ZZP-ers.

Zie voor een verdere toelichting op de voorwaarden de subsidieregeling circulaire initiatieven.

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project, met een maximumbedrag van € 5.000 per aanvrager.
 • Kosten die zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Aanvragen worden beoordeeld en krijgen punten toebedeeld aan de hand van de volgende criteria:
  - Bijdrage aan de doelstellingen van de regeling (maximaal 30 punten)
  - Vernieuwing (maximaal 30 punten)
  - Impact (maximaal 20 punten)
  - Schaalbaarheid (maximaal 20 punten)
  Zie voor een nadere toelichting op deze criteria artikel 3, lid 3 van de subsidieregeling.
 • Een aanvraag moet minimaal 50 punten behalen om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen als u uw plan heeft besproken met een medewerker van het Programma Rotterdam Circulair. Neem hiervoor contact op via e-mail. In overleg met deze medewerker is besloten dat uw idee in aanmerking komt voor subsidie.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.