Straatnamen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-01-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/straatnamen/
Spring naar het artikel

U kunt een voorstel doen voor een nieuwe straatnaam.

De voorstellen voor nieuwe straatnamen van Rotterdam worden door de Straatnamencommissie van het Stadsarchief voorbereid. De commissie geeft advies aan de wethouder van Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte over de straatnaamgeving. De wethouder neemt het besluit tot straatnaamgeving.

De commissie bestaat uit ambtelijke en niet-ambtelijke leden. Samen zorgen ze voor goede en objectieve adviezen over nieuwe straatnamen. Vier keer per jaar behandelen ze de binnengekomen voorstellen.

U kunt verder in het Stadsarchief foto's en boeken van Rotterdamse straten bekijken.

Online

Op de pagina straatnamen overzicht bekijkt u welke informatie er is over straatnamen.

U kunt voorstellen en verzoeken om informatie sturen naar de Straatnamencommissie: straatnamen@rotterdam.nl

U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Langskomen

Bij het Stadsarchief kunt u documenten over straatnamen bekijken. Suggesties en voorstellen kunnen alleen online worden gedaan.

Het materiaal van het Stadsarchief mag u gratis bekijken, als het openbaar is.
Kijk op de tarievenlijst Stadsarchief (pdf) voor de kosten van een scan of kopie.

Bij uw eerste bezoek aan het Stadsarchief vult u uw adres in op een formulier voor de registratie van bezoekers. Bij de registratie moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

De behandeling van een voorstel voor een straatnaam duurt ongeveer vier tot vijf maanden. Zoekt u dus op tijd informatie op om daarna een verzoek of een voorstel te doen.

Voorstellen kunnen worden ingediend door:

  • de gebiedscommissies
  • Stadsontwikkeling en andere gemeentelijke diensten
  • woningcorporaties
  • projectontwikkelaars
  • andere partijen, bijvoorbeeld de Rotterdamse burger

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.