Stedelijk referendum aanvragen
Gepubliceerd op: 15-01-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/stedelijk-referendum/
Spring naar het artikel

De officiële manier om de mening van Rotterdammers te peilen is via een stedelijk referendum. U kunt zelf een referendum aanvragen.

Om uw verzoek voor een stadsreferendum bij de gemeenteraad in te dienen, vult u het formulier in dat u onder de oranje knop vindt. U mailt het formulier naar de griffie. Het e-mailadres staat op het formulier.

Post

U kunt het formulier ook via de post opsturen naar: 

Gemeenteraad Rotterdam
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Bij een stedelijk referendum wordt de mening gepeild van stemgerechtigde Rotterdammers vanaf 16 jaar. Het gaat om een zogenaamd raadgevend referendum. Dit betekent dat de uitslag niet bindend is. Uw voorstel voor het referendum moet gaan over een onderwerp dat geldt voor de hele stad.

De aanvraag voor een stedelijk referendum is gratis. De gemeente dekt de kosten voor de uitvoering van het referendum.

U stuurt met uw verzoek voor een stedelijk referendum minstens 1.000 handtekeningen mee van stemgerechtigde Rotterdammers van 16 jaar en ouder.

Als het referendum doorgaat, wordt het uiterlijk 26 weken na het raadsbesluit gehouden.

Rotterdammers van 16 jaar en ouder.

  • het verzoek gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten
  • het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, genomen besluiten of over personen
  • u geeft in uw verzoek duidelijk aan over welk conceptraadsbesluit het stadsreferendum gaat

Definitief voorstel

Na het indienen van uw verzoek besluit de gemeenteraad of het aan de voorwaarden voldoet, Hierna kunt u een definitief verzoek indienen. Uiteindelijk besluit de raad aan de hand van dit definitieve verzoek of het stadsreferendum gehouden wordt. Het besluit van de raad wordt zo snel mogelijk openbaar gemaakt.

In de Verordening inspraak,digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen of bellen naar:

Griffie Rotterdam
E-mail: info@griffie.rotterdam.nl
Telefoon: 010 - 267 34 00

Het postadres is:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam