Rijbewijs
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/rijbewijs/
Ga naar de hoofdinhoud

Tijdelijk beperkte mogelijkheid aanvragen rijbewijs

U kunt op dit moment alleen een rijbewijs aanvragen als:

 • uw huidige rijbewijs binnen één maand verloopt
 • u geslaagd bent voor het rijexamen

Voldoet u aan één van de voorwaarden? Dan kunt u persoonlijk langskomen in een van de stadswinkels. Dat kan alleen met een afspraak.

Rijbewijs tijdelijk langer geldig

Verloopt uw rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020? Dan blijft uw rijbewijs vanaf de verloopdatum nog 9 maanden geldig. U heeft dus langer de tijd om uw rijbewijs te verlengen. De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Lees meer over de voorwaarden in het nieuwsbericht ‘Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen’.

Afspraak maken kost geen geld

Er zijn bedrijven actief die aanbieden om u te helpen bij het maken van een afspraak bij de gemeente Rotterdam. Deze hulp is meestal niet gratis en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Het veiligste is om via de gemeente een afspraak te maken. Het maken van een afspraak is gratis.

Afspraak maken

Maak online een afspraak via de knop ‘Afspraak maken’. Of bel 14 010.

Rijbewijs online verlengen

U kunt ook uw rijbewijs online verlengen. U haalt uw nieuwe rijbewijs dan al na 2 werkdagen op. Lees eerst de voorwaarden.

Rijbewijs afhalen

 • U haalt uw rijbewijs af tijdens de openingstijden bij de stadswinkel waar u het heeft aangevraagd. Een afspraak is niet nodig.
 • U haalt uw nieuwe rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna wordt het vernietigd.
 • Neem het afhaalbewijs en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs moet het eerder afgegeven rijbewijs worden ingeleverd. U krijgt deze niet terug.

Spoedaanvraag rijbewijs

Heeft u met spoed uw rijbewijs nodig? Kijk op de pagina spoedaanvraag rijbewijs voor informatie.

Vervallen vrijstelling code 95

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs op basis van hun leeftijd.

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. De wetswijziging gaat in per 1 december 2020. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurt een brief naar alle rijbewijshouders met een C en/of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 met een nu nog geldige code 95. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid. Lees ook de aanvulling op deze maatregel op de website van de RDW.

Online verlengen

U kunt uw rijbewijs ook online verlengen. Het nieuwe document kunt u na twee werkdagen ophalen. Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Rotterdam
 • de aanvraag gaat om een verlenging van het rijbewijs of een categorie-uitbreiding
 • u heeft een digitale foto laten maken door een RDW erkende fotograaf
 • u heeft van de RDW een bevestiging ontvangen dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen
 • u heeft een geactiveerde DigiD app waarmee een eenmalige controle van uw identiteitsbewijs is gedaan. Voor de eenmalige controle is een Android smartphone met NFC-lezer (Android versie 4.4 of hoger) nodig of een iPhone (model 7 of hoger met IOS 13)

Wilt u online verlengen? Ga naar de pagina Verlenging rijbewijs online aanvragen van de RDW. Daar vindt u ook meer informatie.

Soort aanvraag 2020
Rijbewijs € 40,65
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Gezondheidsverklaring € 37,80

1. Eerste rijbewijs

 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • één kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document eisen pasfoto. We raden u aan om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.

Documenten van het CBR hoeft u niet mee te nemen. De medewerker aan de balie kan deze in het systeem zien.

2. Rijbewijs in verband met categorie-uitbreiding, vernieuwing of duplicaat

U moet in dit geval een nieuw rijbewijs aanvragen. Uw oude rijbewijs moet u laten zien bij de aanvraag.

U neemt mee:

 • Uw oude rijbewijs
 • Een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • Een kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document eisen pasfoto. We raden u aan om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Voor een eerste aanvraag of vernieuwing van een rijbewijs C, D, CE, of DE moet u een verklaring van geschiktheid hebben. Deze wordt door het CBR afgegeven. Om de verklaring van geschiktheid te krijgen moet u medisch worden gekeurd. Informatie over de verklaring en de keuring vindt u op de website van het CBR.

3. Rijbewijs 2toDrive

17 jaar en geslaagd voor categorie B? Dan moet u voor de aanvraag van het rijbewijs bij de  RDW een begeleiderspas aanvragen. Vanaf het moment dat de begeleiderspas staat geregistreerd in het rijbewijzenregister, kan het rijbewijs worden aangevraagd. U hoeft hiervoor dus niet eerst de begeleiderspas in huis te hebben.

4. Gezondheidsverklaring

Heeft u een Gezondheidsverklaring nodig? Dan kunt u deze online aanvragen bij het CBR via de pagina Gezondheidsverklaring

5. Beroepschauffeurs Code 95

Op het rijbewijs C en D van beroepschauffeurs moet een geldige Code 95 staan. Meer informatie vindt u op de website van het CBR.

6. Geen vaste woon- of verblijfplaats?

Hebt u geen vaste woon- of verblijfplaats, dan heeft u bij de aanvraag extra nodig: be­wijs­stuk­ken waar­uit blijkt dat u mi­ni­maal 185 da­gen per jaar in Ne­der­land ver­blijft. Bij­voor­beeld bank­af­schrif­ten of be­ta­lin­gen van ver­ze­ke­rin­gen.

U kunt het rijbewijs vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

Kiest u voor een spoedprocedure, dan ligt het rijbewijs de volgende werkdag voor u klaar. U moet het rijbewijs dan vóór 14.00 hebben aangevraagd. Voor een spoedaanvraag moet u extra betalen.

Heeft u uw rijbewijs online verlengd, dan kunt u het nieuwe document na twee werkdagen afhalen.

 • U moet de aanvraag persoonlijk doen
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • Bij eerste aanvraag of categorie-uitbreiding geldt de 185 dagen termijn
 • Meer informatie vindt u op de website van de RDW

Meer informatie vindt u op Rijbewijs.nl.

Vanaf de dag ná het examen dient u de aanvraag in. U moet de aanvraag binnen 3 jaar na het slagen voor het rijexamen indienen.

Sinds 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. Er zijn rijbewijscategorieën bijgekomen en voor sommige categorieën is de minimumleeftijd veranderd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De minimumleeftijd is veranderd voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
 • Het motorrijbewijs heeft drie categorieën gekregen: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
 • Het vrachtwagenrijbewijs heeft twee categorieën gekregen: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3500 kg en 7500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg.
 • Naast categorie D is er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder) bijgekomen.
 • Categorie E (aanhangwagen) is ingevoerd bij C1 en D1.
 • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
 • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3500 kg en 4250 kg.

Om te voorkomen dat u geen geldig rijbewijs heeft, vraagt u uiterlijk 5 werkdagen voordat uw rijbewijs verloopt een nieuw rijbewijs aan.

Heeft u voor de verlenging een verklaring van geschiktheid nodig, dan moet u de aanvraag eerder doen. De geschiktheid vraagt u aan bij het CBR.

U kunt slechts in het bezit zijn van één Nederlands rijbewijs. Een uitzondering is dat de houder van een Nederlands rijbewijs ook in het bezit kan zijn van een buitenlands rijbewijs dat niet afgegeven is door een ander lidstaat van de EU, EER of Zwitserland.

Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar 5 jaar Als het oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht

Als u code 95 op uw rijbewijs heeft staan, dan moet u deze verlengen. Kijk op de website van het CBR op de pagina Code 95 behouden hoe u de code verlengt.

Bijzondere situaties

Als u een C én D rijbewijs heeft met code 95, hoeft u per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur. Meer informatie vindt u op de pagina Bijzondere situaties - code 95 behouden op de website van het CBR.

Als uw rijbewijs is ingenomen, mag u geen motorvoertuig besturen. Dus ook geen scooter, bromfiets of snorfiets.

Meer informatie vindt u op de pagina rijbewijs kwijt.