Rijbewijs
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-01-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/rijbewijs/
Spring naar het artikel

U vraagt een rijbewijs aan als u bent geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen of als uw huidige rijbewijs verloopt.

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs gaat u naar een stadswinkel. U kunt langskomen met afspraak of zonder afspraak.

1. Met afspraak

U maakt online een afspraak via de knop ‘Afspraak maken’. Of u maakt telefonisch een afspraak via 14 010. Als u een afspraak maakt, hoeft u niet lang te wachten.

2. Zonder afspraak

De openingstijden en mogelijkheden om langs te langskomen zonder afspraak verschillen per stadswinkel. Kijkt u eerst in het tijdenoverzicht van de verschillende stadswinkels wanneer u kunt langskomen zonder afspraak.

3. Online verlengen

Als u al een rijbewijs heeft en deze verloopt, dan kunt u dit ook online verlengen. Het nieuwe document kunt u na twee werkdagen ophalen. Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van gemeente Rotterdam
 • de aanvraag gaat om een verlenging van het rijbewijs of een categorie-uitbreiding
 • u bent bij een door de RDW erkende fotograaf geweest voor het maken van een digitale foto en heeft van de RDW een bevestiging ontvangen dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen
 • u heeft een geactiveerde DigiD app waarmee een eenmalige controle van uw identiteitsbewijs is gedaan. Voor de eenmalige controle is een Android smartphone met NFC-lezer (Android versie 4.4 of hoger) nodig of een iPhone (model 7 of hoger met IOS 13)

Heeft u vragen over het online verlengen, bekijk dan de website van de RDW.

Afhalen

U haalt uw document af tijdens de openingstijden van de locatie waar u het document heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk voor de openingstijden op de pagina van de stadswinkels. Binnen maximaal drie maanden moet u uw rijbewijs zelf afhalen. Breng naast uw afhaalbewijs een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning mee.

Aanvraag spoed
Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag rijbewijs.

Soort aanvraag 2020
Rijbewijs € 40,65
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Gezondheidsverklaring € 37,80

Voor de rijks- en gemeentelijke leges samen geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.

Gezondheidsverklaring

Heeft u een Gezondheidsverklaring nodig, dan kunt u deze online aanvragen bij het CBR.

Beroepschauffeurs Code 95

Beroepschauffeurs moeten een geldige Code 95 op hun rijbewijs hebben staan voor de C-categorieën.
Meer informatie vindt u op de website van het CBR of via (0900) 0210 (kies 1).

1. Eerste rijbewijs

 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • één kleurenpasfoto waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document 'eisen pasfoto'. We raden u aan om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.

Documenten van het CBR hoeft u niet mee te nemen. De medewerker aan de balie kan deze in het systeem zien.

2. Rijbewijs in verband met categorie-uitbreiding, vernieuwing of duplicaat

U moet in dit geval een nieuw rijbewijs aanvragen, uw rijbewijs kan niet worden verlengd. Uw oude rijbewijs moet u laten zien bij de aanvraag. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs moet het eerder afgegeven rijbewijs worden ingeleverd. Het oude rijbewijs mag op grond van artikel 119 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 niet (ongeldig gemaakt) worden teruggegeven aan de houder.

U neemt mee:

 • uw oude rijbewijs. Is het rijbewijs nog geldig, dan mag u dit gebruiken als identiteitsbewijs
 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • één kleurenpasfoto waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document 'eisen pasfoto'. We raden u aan om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.
 • voor een eerste aanvraag of vernieuwing van een rijbewijs C, D, CE, of DE moet u over een door het CBR afgegeven verklaring van geschiktheid hebben. Om de verklaring van geschiktheid te krijgen moet u medisch worden gekeurd. Informatie over de keuring vindt u op de website van het CBR. Met het aanvraagformulier Gezondheidsverklaring kunt u een verklaring van geschiktheid aanvragen.

3. Rijbewijs 2toDrive

Bent u als 17-jarige geslaagd voor categorie B? Dan moet u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een begeleiderspas hebben aangevraagd voordat u het rijbewijs kunt aanvragen. Vanaf het moment dat de begeleiderspas staat geregistreerd in het rijbewijzenregister, kunt u bij de gemeente Rotterdam een rijbewijs aanvragen. U hoeft hiervoor dus niet eerst de begeleiderspas in huis te hebben.

U kunt het rijbewijs vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

Heeft u uw rijbewijs online verlengd, dan kunt u het nieuwe document na twee werkdagen afhalen.

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • u staat tenminste 185 dagen ingeschreven in Nederland

Meer informatie vindt u op Rijbewijs.nl.

Vanaf de dag ná het examen dient u de aanvraag in. U moet de aanvraag binnen 3 jaar na het slagen voor het rijexamen indienen.

U kunt uw rijbewijs online verlengen als u al een geldig Nederlands rijbewijs bezit én in Rotterdam woont. Verder is een Android telefoon met NFC-chip nodig om het identiteitsbewijs eenmalig te koppelen aan de DigiD. Zo is de DigiD extra beveiligd. Een Windows-telefoon en een iPhone ondersteunen deze dienst nog niet.

Hoe het werkt

U laat een nieuwe pasfoto maken bij een door de RDW-erkende fotograaf. De fotograaf stuurt de pasfoto samen met de handtekening van de aanvrager naar de RDW. Die vergelijkt de foto met speciale software. Als de foto is goedgekeurd kan het rijbewijs daarna online aangevraagd worden met DigiD.

Proef

Rotterdam is voortdurend bezig om de dienstverlening aan Rotterdammers nog makkelijker te maken. Daarom doet de gemeente mee aan deze landelijke proef, samen met veertien andere gemeenten. Deze proef duurt minimaal een jaar. Daarna wordt bekeken of die verlengd wordt.

Sinds 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. Er zijn rijbewijscategorieën bijgekomen en voor sommige categorieën is de minimumleeftijd veranderd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De minimumleeftijd is veranderd voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
 • Het motorrijbewijs heeft drie categorieën gekregen: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
 • Het vrachtwagenrijbewijs heeft twee categorieën gekregen: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3500 kg en 7500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg.
 • Naast categorie D is er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder) bijgekomen.
 • Categorie E (aanhangwagen) is ingevoerd bij C1 en D1.
 • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
 • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3500 kg en 4250 kg.

Om te voorkomen dat u geen geldig rijbewijs heeft, vraagt u uiterlijk 5 werkdagen voordat uw rijbewijs verloopt een nieuw rijbewijs aan.

Heeft u voor de verlenging een verklaring van geschiktheid nodig, dan moet u de aanvraag eerder doen. De geschiktheid vraagt u aan bij het CBR.

 

U kunt slechts in het bezit zijn van één Nederlands rijbewijs. Een uitzondering is dat de houder van een Nederlands rijbewijs ook in het bezit kan zijn van een buitenlands rijbewijs dat niet afgegeven is door een ander lidstaat van de EU, EER of Zwitserland.

Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar 5 jaar Als het oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht

Als uw rijbewijs is ingenomen, mag u geen motorvoertuig besturen. Dus ook geen scooter, bromfiets of snorfiets.

Meer informatie vindt u op de pagina rijbewijs kwijt.

\