Spring naar het artikel

U kunt een rijbewijs aanvragen als u bent geslaagd voor een theorie- en praktijkexamen of uw huidige rijbewijs verloopt.

U moet langskomen voor een aanvraag. Hiervoor maakt u online een afspraak.

U kunt ook langskomen zonder afspraak op bepaalde tijden.
Let op: bezoekers met afspraak hebben voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden voor mensen zonder afspraak langer zijn.

Voor het ophalen van het nieuwe rijbewijs hoeft u géén afspraak te maken. U vindt op de pagina's van de stadswinkels de openingstijden.

U moet binnen maximaal 3 maanden uw rijbewijs zelf komen afhalen met uw afhaalbewijs . Hierbij moet u naast uw afhaalbewijs een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning laten zien.

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag.

Soort aanvraag 2018
Rijbewijs € 39,40
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Gezondheidsverklaring € 34,80

Voor de rijks- en gemeentelijke leges samen geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.

Eigen verklaring

Heeft u een Eigen verklaring nodig, dan kunt u deze online aanvragen bij het CBR.

Beroepschauffeurs  Code 95

Bent u beroepschauffeur dan moet u een geldige code 95 op uw rijbewijs hebben staan voor de C-categorieën.
Meer informatie vindt u op de website van het CBR of via (0900) 0210 (kies 1).

Algemeen

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • u moet geslaagd zijn voor het behalen van het rijbewijs voor één of meer van de geldige categorieën
 • bij de aanvraag van uw rijbewijs moet u persoonlijk aanwezig zijn
 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document 'eisen pasfoto'. We raden u aan om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf. Dit kan niet in de Stadswinkel.

Eerste afgifte rijbewijs

 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • een verklaring van rijvaardigheid en een verklaring van geschiktheid moeten al zijn afgegeven door het CBR

Afgifte rijbewijs in verband met categorie-uitbreiding, vernieuwing, duplicaat

 • een rijbewijs kan niet verlengd worden, u moet een nieuw rijbewijs aanvragen.
 • uw oude rijbewijs moet u laten zien bij de aanvraag. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs moet het eerder afgegeven rijbewijs worden ingeleverd. Het oude rijbewijs mag op grond van artikel 119 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 niet (ongeldig gemaakt) worden teruggegeven aan de houder.
 • u kunt zich bij de aanvraag laten zien wie u bent met uw rijbewijs, een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • voor een eerste aanvraag of vernieuwing van een rijbewijs C, D, CE, of DE moet u over een door het CBR afgegeven verklaring van geschiktheid hebben. Om de verklaring van geschiktheid te krijgen moet u medisch worden gekeurd. Informatie over de keuring vindt u op de website van het CBR. Met het aanvraagformulier Gezondheidsverklaring kunt u een verklaring van geschiktheid aanvragen.

2toDrive

Bent u als 17- jarige geslaagd voor categorie B? Dan moet u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een begeleiderspas hebben aangevraagd voordat u het rijbewijs kunt aanvragen. Vanaf het moment dat de begeleiderspas staat geregistreerd in het rijbewijzenregister, kunt u bij de gemeente Rotterdam een rijbewijs aanvragen. U hoeft hiervoor dus niet eerst de begeleiderspas in huis te hebben.

U kunt het rijbewijs vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

Meer informatie vindt u op de website van RDW en CBR. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op.

Sinds 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. Er zijn rijbewijscategorieën bijgekomen en voor sommige categorieën is de minimumleeftijd veranderd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De minimumleeftijd is veranderd voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
 • Het motorrijbewijs heeft drie categorieën gekregen: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
 • Het vrachtwagenrijbewijs heeft twee categorieën gekregen: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3500 kg en 7500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg.
 • Naast categorie D is er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder) bijgekomen.
 • Categorie E (aanhangwagen) is ingevoerd bij C1 en D1.
 • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
 • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3500 kg en 4250 kg.

Om te voorkomen dat u geen geldig rijbewijs heeft, moet uiterlijk 5 werkdagen voordat uw rijbewijs verloopt, een nieuw rijbewijs aangevraagd worden.

Moet u voor de vernieuwing ook een verklaring van geschiktheid aanvragen bij het CBR, dan moet u de aanvraag al eerder doen.

U kunt slechts in het bezit zijn van één Nederlands rijbewijs. Een uitzondering is dat de houder van een Nederlands rijbewijs ook in het bezit kan zijn van een buitenlands rijbewijs dat niet afgegeven is door een ander lidstaat van de EU, EER of Zwitserland.

Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar 5 jaar Als het oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht

Als uw rijbewijs is ingenomen, mag u geen motorvoertuig besturen. Dus ook geen scooter, bromfiets of snorfiets.

Meer informatie vindt u op de pagina rijbewijs kwijt.