Registratie niet-ingezetenen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-12-2018
https://www.rotterdam.nl/loket/registratie-niet-ingezetenen/
Spring naar het artikel

Komt u naar Nederland om korter dan vier maanden te werken of studeren? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP).

Hiervoor maakt u online via de oranje knop hieronder of telefonisch via 14 010 een afspraak om langs te komen in de stadswinkel.

U moet persoonlijk langskomen, ook kinderen moeten aanwezig zijn voor hun inschrijving. U kunt zich inschrijven in Nederland bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor de registratie niet-ingezetenen (RNI). U kiest zelf waar u langsgaat.

Blijft u langer dan vier maanden in Nederland? Dan schrijft u zich in bij uw woongemeente voor eerste vestiging vanuit het buitenland.

Gaat u wonen in één van de aangewezen gebieden, waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is? Neem het ingevulde aanvraagformulier huisvestingsvergunning mee.

Groepen

Bent u werkgever en wilt u groepen niet-ingezetenen (meer dan acht personen) tegelijk laten inschrijven? Dan is er een accountmanager die met deze werkgevers afspraken kan maken. Stuur hiervoor een e-mail naar de accountmanager via nietingezetenendv@rotterdam.nl.

Inschrijven vanuit het buitenland

Neemt u in dat geval contact op met de Belastingdienst/kantoor Buitenland in Heerlen:
Telefoon: +31 55 5385385
Adres: postbus 2865, 6401 DJ Heerlen

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de BRP. Deze boete is om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.

De registratie is gratis. U krijgt hiervan ook gratis een bewijs mee.

  • Volledig ingevuld formulier registratie niet-ingezetenen (pdf)
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart)
  • Uw adres in het land van herkomst (goed leesbaar)
  • De gemeente Rotterdam registreert ook uw eerste verblijfsadres in Nederland. Ook dit moet u goed leesbaar aanleveren. Bijvoorbeeld op een huurcontract (niet ouder dan drie maanden), verklaring van inwoning of bewijs van verblijf in een hotel of pension.
  • Het verblijfadres wordt voor het geven van het burgerservicenummer (BSN) gecontroleerd op overbewoning en de vergunningen die u nodig heeft. Zoals een huisvestingsvergunning en woningonttrekkingsvergunning.

In geval van inschrijving van minderjarigen onder 16 jaar:

  • Het kind moet in persoon aanwezig zijn
  • Een geldig identiteitsbewijs van het kind
  • Een geboorteakte van het kind, die voldoet aan de legalisatie eisen
  • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder die bij de inschrijving aanwezig is of degene die het gezag heeft of de gemachtigde
  • Als een ander dan de ouder de inschrijving in RNI doet, dan moet een bewijs van gezag of machtiging worden ingeleverd

U wordt aan de balie meteen ingeschreven.

Personen uit andere landen die in Nederland korter dan vier maanden komen werken of studeren.

U krijgt direct een burgerservicenummer (BSN). Iedereen die in Nederland wil werken, studeren of op een andere manier met de Nederlandse overheid te maken heeft, moet dit nummer hebben.
Uw geregistreerde gegevens blijven bewaard in de RNI. Bij elke gemeente met een inschrijfvoorziening  kunt u navragen of u in de RNI staat ingeschreven. U mag uw gegevens altijd gratis inzien. U kunt ook een uittreksel uit de RNI aanvragen, hier betaalt u wel voor.

Meer leest u in de informatiefolder in het Nederlands (pdf), Engels (pdf), Duits (pdf), Pools (pdf), Bulgaars (pdf) of Roemeens (pdf).

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Komt u vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of één van de BES-eilanden, dan moet u kunnen aantonen daar uitgeschreven te zijn. Dit om dubbele inschrijvingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden te voorkomen.

Bij één van de gemeenten met een inschrijfvoorziening voor RNI (ook gemeente Rotterdam) geeft u de nieuwe geregistreerde gegevens door. Hiervoor laat u een document zien waaruit de verandering blijkt. Deze wordt binnen vier weken verwerkt en is gratis.