Parkeervoorzieningen hulpverleners
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 06-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/parkeervoorzieningen-hulpverleners/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor hulpverleners (huisartsen en verloskundigen) is het bij spoedeisende hulpverlening belangrijk snel op de plaats van bestemming te komen.

Wie in Rotterdam werkzaam is als spoedeisende hulpverlener, kan een parkeervoorziening aanvragen in 3 soorten:

1. Gereserveerde parkeerplaats voor huisartsen en verloskundigen bij de praktijk of woning binnen Rotterdam

2. Parkeervergunning voor geheel Rotterdam

Deze parkeervergunning is geldig in alle gebieden waar betaald parkeren van kracht is.

3. Ontheffing parkeerverbod voor geheel Rotterdam

Met deze ontheffing mag geparkeerd worden op plaatsen waar dat normaal gesproken niet mag. Dit kan bijvoorbeeld op de stoep of op een zone voor laden en lossen.

Per post aanvragen

U kunt voor de parkeervergunning of ontheffing hulpverleners ook een ingevuld formulier opsturen:

Er zijn 3 soorten voorzieningen:

1. Gereserveerde parkeerplaats voor huisartsen en verloskundigen bij de praktijk of woning binnen Rotterdam

Per post aanvragen

U kunt een aanvraag voor een gereserveerde plaats ook opsturen naar:
Gemeente Rotterdam
Stadsbeheer, afdeling Parkeervoorzieningen
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

2. Parkeervergunning voor geheel Rotterdam

Deze parkeervergunning is geldig in alle gebieden waar betaald parkeren van kracht is.

3. Ontheffing parkeerverbod voor geheel Rotterdam

Met deze ontheffing mag geparkeerd worden op plaatsen waar dat normaal gesproken niet mag. Dit kan bijvoorbeeld op de stoep of op een zone voor laden en lossen.

Kosten 2022
Gereserveerde parkeerplaats hulpverlener € 680,67
Parkeervergunning hulpverlener kwartaaltarief € 122,40
Parkeervergunning hulpverlener jaartarief € 489,60
Ontheffing parkeerverbod hulpverlener 1 jaar € 68,36
 • volledig ingevuld en ondertekend formulier
 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • hulpverleners parkeervergunning: 5-8 werkdagen
 • hulpverleners parkeerontheffing: 5-8 werkdagen
 • aanvraag gereserveerde parkeerplaats voor huisartsen en verloskundigen bij de praktijk of woning binnen Rotterdam: 8 weken

U kunt een parkeervergunning voor hulpverleners en een ontheffing parkeerverbod voor hulpverleners aanvragen als u:

 • huisarts of verloskundige bent en uw praktijk is binnen het Rotterdamse grondgebied gevestigd
 • ingeschreven bent in de BIG register
 • u bent of uw praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • kentekenhouder bent van het voertuig of bij een leaseauto een verklaring van de leasemaatschappij bezit.

 

Milieueisen

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren worden alleen parkeervergunningen verleend voor auto’s die voldoen aan de milieueisen:

- de auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger
- de auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger
- de vrachtauto heeft een emissieklasse 4 of hoger

Deze beperking geldt voor alle betaald parkeergebieden en staat los van de Milieuzone Rotterdam. Aan oldtimers, auto’s van 40 jaar of ouder, worden wel parkeervergunningen verleend.

1. Gereserveerde parkeerplaats voor huisartsen en verloskundigen bij de praktijk of woning binnen Rotterdam

U betaalt eenmalig voor de aanleg, bebording, kruismarkering en toekomstig onderhoud.

2. Parkeervergunning voor heel Rotterdam

Hulpverleners hebben met deze parkeervergunning bij uitvoering van spoedeisende hulpverlening vrijstelling van betaalplicht aan de parkeerautomaat. Er kan maximaal 1 parkeervergunning per huisarts of verloskundige worden aangevraagd. Er kunnen wel maximaal 3 kentekens op de parkeervergunning worden gezet via Mijn Loket, als de betreffende hulpverlener bij de spoedeisende hulpverlening gebruik maakt van meerdere auto's.

3. Ontheffing parkeerverbod voor geheel Rotterdam

De ontheffing mag alleen worden gebruikt als er in de directe omgeving geen vrije parkeerplaatsen zijn en in geval van daadwerkelijk spoedeisende hulpverlening.
De ontheffing voor spoedeisende hulpverleners binnen heel Rotterdam wordt voor een jaar verleend. Daarna kunt u deze opnieuw aanvragen. Ook hier geldt dat er maximaal 1 ontheffing parkeerverbod per huisarts of verloskundige kan worden aangevraagd. Verder kunnen er maximaal 3 kentekens op de parkeervergunning worden gezet via Mijn Loket. Meer informatie vindt u in de Voorschriften ontheffing hulpverleners (PDF).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van een aanvraag, dan kunt u bezwaar maken.

Uitzonderingen parkeerzones 1bel en 3bel

De parkeerplaatsen in de straten van deze sectoren zijn alleen bestemd voor houders van een belanghebbendenparkeervergunning. Het betreft de straten

 • Grotekerkplein
 • Hang
 • Steiger Parkeersector
 • Van Bijlandtplaats
 • Van Ghentstraat
 • Karel Doormanhof
 • Lijnbaanhof
 • Zoutmanstraat

Niet geldig op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Een (stadsbrede) parkeervergunning is niet geldig op algemene gehandicaptenplaatsen. Hier is een Europese Gehandicaptenparkeerkaart voor nodig.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.