Ontheffing parkeerverbod
Gepubliceerd op: 07-02-2017
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-parkeerverbod/
Spring naar het artikel

Soms moet u een motorvoertuig parkeren op plaatsen waar dat normaal gesproken verboden is.

Zorg ervoor dat u dan een ontheffing parkeerverbod (parkeerontheffing) aanvraagt. Een ontheffing wordt alleen na toetsing en onder strenge voorwaarden verleend. Het gaat hierbij dus niet om een ontheffing voor betaald parkeren.

Let op: door belasting van de luchtkwaliteit wordt de ontheffing niet verleend aan:

 • een geregistreerde personenauto of bestelauto op benzine of LPG met een datum eerste toelating van vóór 1 juli 1992;
 • een geregistreerde personenauto of bestelauto op diesel met een eerste toelating van vóór 1 januari 2001;
 • een geregistreerde vrachtauto met een euroklasse lager dan de Europese emissienorm 4.

1. Online aanvragen
U kunt een aanvraag doen via de knop Ontheffing aanvragen. 

Heeft u al een (aanvraag voor een) ontheffing, dan kunt u deze online inzien.
 

2. Per post aanvragen

U kunt ook het aanvraagformulier ontheffing parkeerverbod (pdf) printen, invullen en opsturen. Meer informatie staat in de voorschriften ontheffing parkeerverbod (pdf).

Bent u het niet eens met de toe- of afwijzing van een ontheffing, dan kunt u bezwaar maken.

Op de pagina betaald parkeren vindt u ook de tarieven van vorig jaar.

Soort ontheffing 2019 2020
tweeweken ontheffing (maximaal 14 dagen) € 12,30 € 12,40
halfjaar ontheffing (maximaal 6 maanden) € 91,40 € 92,70
jaar ontheffing (maximaal 1 jaar) € 143,40 € 145,60
iedere volgende ontheffing binnen dezelfde werkbrief € 6,00 €6,10
 • een kopie van de werkopdracht 
 • of (als er geen werkopdracht is) een schriftelijk ondertekende verklaring van de activiteiten met begin- en einddatum
 • bedrijven en bewoners die werk verrichten waarbij direct parkeren bij de activiteiten nodig is
 • er moet sprake zijn van strikte noodzakelijkheid van de aanwezigheid van het vervoermiddel op de locatie in directe relatie tot het uitvoeren van de werkzaamheden
 • in het gebied zijn in de directe omgeving van de werkzaamheden geen normale (betaalde of onbetaalde) parkeerplaatsen of deze hebben niet de goede omvang of zijn voor de uitvoering van het werk ongeschikt

Er kan een ontheffing parkeerverbod worden verleend als het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten nodig is dat met het voertuig geparkeerd moet worden bij de te bezoeken locatie.

De volgende omstandigheden/activiteiten kunnen reden zijn om een ontheffing te verlenen:

 • de werkzaamheden/activiteiten van de aanvrager zijn zo dringend, dat onevenredige schade zou kunnen ontstaan als men niet direct in de naaste omgeving van de uit te voeren werkzaamheden/activiteiten kan parkeren
 • directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden: in het voertuig waarvoor ontheffing is aangevraagd, is apparatuur aangebracht die vast met het voertuig is verbonden en die beschikbaar moet zijn in de directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden
 • uitvoering overheidstaken zoals handhaving, toezicht, stadsbeheer en infra
 • huisartsen en verloskundigen

Deze omstandigheden zijn in elk geval géén reden om ontheffing te verlenen:

 • om redenen van een efficiënte bedrijfsvoering
 • om financiële redenen of commercieel belang
 • het uitvoeren van werkzaamheden die op een andere manier kunnen worden gedaan, zonder dat de wet wordt overtreden.

Een ontheffing wordt alleen verleend als het nodig is en het nut is aangetoond.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

\