Onderhoud bekleding waterkant
Gepubliceerd op: 07-02-2022
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/onderhoud-bekleding-waterkant/
Ga naar de hoofdinhoud

De bekleding langs de waterkant van uw grond moet onderhouden worden. Het kan dat er is afgesproken dat de gemeente dit moet doen. Meldt het als de beschoeiing aan het rotten is, of buitensporig verzakt. Dan zal de gemeente dit aanpakken.

Een erfpachter of eigenaar is in principe zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de beschoeiing. Tenzij bij de vestiging van de erfpacht of bij de levering van het eigendom is afgesproken dat de kosten voor het onderhoud van de beschoeiing voor rekening van de gemeente Rotterdam komen.

Afhankelijk van de voorwaarden

In de (erfpacht)voorwaarden staat of het onderhoud van de bekleding langs de waterkant voor rekening van de erfpachter, de eigenaar van de grond of de gemeente Rotterdam zijn.

Onderhoud melden

Via de knop 'Onderhoud melden' geeft aan de gemeente door dat de beschoeiing onderhouden moet worden.

  • Als het kan: notariële akte waarin de afspraken inzake beschoeiing staan.
  • Als het kan: foto's van de situatie.

Binnen 6 weken, nadat de aanvraag compleet is.

Voor alle Rotterdamse erfpachters.

Wilt u meer weten, mail dan naar erfpacht@rotterdam.nl of bel 14 010.