Omgevingsvergunning werkzaamheden weg
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-08-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-werkzaamheden-weg/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een weg wilt aanleggen of opbreken heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Doe eerst online via de knop de ‘vergunningcheck’. U ziet gelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft?

Dien dan uw aanvraag voor een vergunning bij het omgevingsloket online in. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Wanneer moet u deze omgevingsvergunning aanvragen?

De vergunning is nodig bij de werkzaamheden:

  • een weg aanleggen
  • een weg opbreken
  • een weg veranderen
  • in een weg graven of spitten

Wegen en stoepen moeten goed bereikbaar zijn voor gebruikers, politie, brandweer en ambulances.

In 2021 kost het behandelen van de aanvraag voor deze vergunning € 100,30.

Tijdens het online aanvragen van de vergunning ziet u welke documenten u moet meesturen.

  • standaard procedure duurt 8 weken
  • dit kan met 6 weken verlengd worden

Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag belt u met het algemene telefoonnummer 14 010.