Lening monumenten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/lening-monumenten/
Ga naar de hoofdinhoud

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stadsgezicht kunnen geld lenen met een relatief lage rente.

Of de locatie van uw bouw of verbouwplannen aangewezen is als monument of beschermd stadsgezicht ziet u via de zelftoets.

Aanvraag per e-mail

Download het aanvraagformulier via de knop 'formulier downloaden'. Vul het in en mail het naar het e-mailadres op het formulier.

Rotterdams Restauratiefonds
Voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten binnen beschermd stadsgezicht is er het Rotterdams Restauratiefonds.

Lening
U kunt bij het Rotterdams Restauratiefonds een lening met een lage rente afsluiten voor de restauratie van uw gemeentelijk monument.

 • het rentepercentage ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%)
 • ook deelrestauraties aan een pand kunnen gefinancierd worden. Er geldt wel een minimum leenbedrag van € 5.000.
 • beeldbepalende objecten in een beschermd stadsgezicht die al eerder zijn voorgedragen als potentieel monument en toen niet de status van monument hebben gekregen, komen hiervoor ook in aanmerking
 • het maximum te lenen bedrag is € 15.000

Het aanvragen van een financieringsregeling of subsidie is gratis.

Op het downloadformulier staat welke documenten u mee moet sturen.

 • het duurt ongeveer 8 weken
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stadsgezicht.

Monumentenzaken zijn wettelijk geregeld in de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening Rotterdam 2010.

Wat valt niet onder de regeling?

 • normaal onderhoud
 • comfortverbetering
 • vervanging of onderhoud van technische installaties

Kijk voor informatie ook op de pagina Financieringsmogelijkheden Monumenten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op of bel met 14 010.

Uitbetaling vindt plaats:

 • na afronding van de restauratie en
 • na goedkeuring ervan door het bureau Monumenten
 • ook moet de eindafrekening (met originele rekeningen en betaalwijzen) zijn goedgekeurd

Er is tot een bepaald bedrag een voorfinanciering mogelijk.

De zogeheten 'Subsidie op termijn' is voor een woning maximaal € 32.000 en voor een bedrijfsruimte € 23.000.