Koninklijke predicaten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-02-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/koninklijke-predicaten/
Spring naar het artikel

De Koning kan een Predicaat Hofleverancier, een Predicaat Koninklijk of een Koninklijke Erepenning geven aan een bedrijf of vereniging. U kunt hier partijen voor aandragen.

Zorg dat u de aanvraag ongeveer een jaar voor de jubileumdatum indient. U doet dit bij de burgemeester van de gemeente waar het bedrijf of de vereniging is gevestigd. Voordat u een voordracht doet, neemt u eerst contact op met de gemeente via onderscheidingen@rotterdam.nl of het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Meer informatie vindt u op de website van het Koninklijk huis.

De aanvraag van de onderscheiding is gratis.

Minimaal 1 jaar.

Predicaten Hofleverancier en Koninklijk

  • het bedrijf staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
  • het bedrijf bestaat minimaal 100 jaar
  • in principe wordt een predicaat alleen bij een bijzonder jubileum (bijvoorbeeld 100- of 125-jarig bestaan) gegeven

Koninklijke Erepenning

  • de vereniging staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven
  • de vereniging bestaat minimaal 50 jaar

De burgemeester controleert of genoeg gegevens zijn ingeleverd. De registers van de Justitiële Documentatiedienst worden hiervoor bekeken.

De aanvraag wordt met het advies van de burgemeester gestuurd naar de Commissaris van de Koning. De Commissaris vraagt informatie bij verschillende instellingen en geeft daarna ook advies. De Commissaris stuurt daarna een bericht naar de aanvrager over de beslissing van de Koning.

Heeft u vragen? Neem contact op via: 

E-mail: onderscheidingen@rotterdam.nl
Telefoonnummer: 14 010

\