Koninklijke onderscheidingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/koninklijke-onderscheidingen/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding (lintje) als de persoon iets heel bijzonders heeft gedaan voor de samenleving.

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding doet u via de knop 'Onderscheiding aanvragen'.

 • Wilt u iemand voorstellen voor een koninklijke onderscheiding bij de Lintjesregen?
  Dan moet u het voorstel vóór 1 juli van elk jaar indienen.
 • Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid,
  zoals een jubileum of een afscheid?
  Dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren indienen.

Er zijn verschillende soorten koninklijke onderscheidingen, elk op een ander niveau.
Het Kapittel voor de Civiele Orden beoordeelt wie welke onderscheiding krijgt.

De laatste werkdag voor Koningsdag is altijd druk op het stadhuis.
Dan wordt de Lintjesregen georganiseerd.
Het 'regent' lintjes oranje op die dag in de Burgerzaal van het stadhuis.
Enkele tientallen Rotterdammers krijgen namens de koning een koninklijke onderscheiding.
De burgemeester overhandigt de onderscheidingen.
Meer informatie vindt u op de website Lintjes.

Hoe een aanvraag wordt beoordeeld

 1. Eerst geeft de burgemeester advies over alle aanvragen en doet een voorstel voor de soort en hoogte van de onderscheiding.
 2. Daarna geeft de Commissaris van de Koning ook advies.
 3. Als laatste geeft het Kapittel voor de Civiele Orden van de Konselarij van de Nederlandse orden een eindadvies.
  Dit centrale adviesorgaan bekijkt ook door welk ministerie, in welke orde en graad iemand een lintje krijgt.
 4. Na het oordeel van de betrokken minister wordt een concept-Koninklijk Besluit gemaakt, dat hierna door Zijne Majesteit de Koning wordt getekend.

De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding is gratis.

De behandeling duurt meestal 5 maanden tot bijna 1 jaar.
Dit komt doordat meerdere afdelingen de aanvraag beoordelen.

 • mensen die zich bijzonder hebben ingespannen voor de samenleving.
  Bijvoorbeeld vrijwilligers die al vele jaren onvermoeibaar en onbaatzuchtig helpen bij een vereniging, instelling, bedrijf of maatschappelijke organisatie.
  Maar ook mensen die binnen hun werkkring een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd
 • burgers en bedrijven mogen een onderscheiding voor iemand aanvragen

Heeft u vragen? Neem contact op via: 

E-mail: onderscheidingen@rotterdam.nl