Isolatiesubsidie grote Verenigingen van Eigenaars Pendrecht
Gepubliceerd op: 14-10-2021
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/isolatie-grote-vve-pendrecht/
Ga naar de hoofdinhoud

Grote VvE’s in Pendrecht met minimaal 8 appartementen kunnen subsidie krijgen als zij naast onderhoudswerkzaamheden, versneld minimaal 1 isolatiemaatregel uitvoeren.

Een betere isolatie draagt bij aan energiebesparing, een lagere energierekening en uiteindelijk meer woonplezier en wooncomfort voor alle bewoners in het gebouw.

Kleine VvE's

Bent u van een VvE van maximaal 7 appartementen?
Ga dan naar de pagina Subsidie isolatie kleine Verenigingen van eigenaars.

Aanvragen grote VvE's

De isolatiesubsidie voor grote VvE's in Pendrecht kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2022, of tot het budget op is.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
Log in met uw eHerkenning.

Let op

 1. Lees voor u aanvraagt deze hele pagina.
  Dan weet u hoeveel u kunt aanvragen en wat u mee moet sturen.
 2. Vraag subsidie aan vóór de uitvoering van de isolatie en onderhoudswerkzaamheden.
 3. U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

De subsidie bedraagt:

 • € 10.000 als de kosten van de subsidiabele activiteiten gelijk of hoger zijn dan € 50.000 en minder dan €100.000.
 • € 20.000 als de kosten van de subsidiabele activiteiten gelijk of hoger zijn dan €100.000.
 • De maximale subsidie per VvE is €20.000.

Subsidie aanvragen is gratis.
eHerkenning kost wel geld.

 1. Een splitsingsakte waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager een VvE is van een gebouw in het gebied Pendrecht met minimaal 8 appartementsrechten;
 2. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de VvE in het Handelsregister is ingeschreven en waarop de namen van de bestuursleden staat.
 3. Een Meerjaren Onderhoudsplan met een beschrijving en een kostenberekening van de subsidiabele activiteiten zoals benoemd in artikel 3, eerste lid van de subsidieregeling;
 4. Een verslag van de VvE vergadering met het besluit van de VvE over de voorgenomen opdracht, de financiële consequenties en de aanvraag van de subsidie bij de gemeente;
 5. Op naam van de VvE gestelde offerte of opdracht met vermelding van KvK-nummers van leveranciers en aannemers, waaruit de subsidiabele activiteiten en de te maken kosten blijken en waaruit blijkt dat de isolatiemaatregelen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, als genoemd in bijlage 1 van de subsidieregeling;
 6. Offerte waarop:
  1. Staat dat de subsidiabele activiteiten uiterlijk 30 september 2023 zijn gerealiseerd;
  2. Gedetailleerd beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden en isolatiemaatregelen, inclusief de isolatiewaarden en de oppervlakte (m2) die wordt geïsoleerd per woonetage.

Meteen nadat u subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook uw dossiernummer.

De gemeente beslist binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Als u is gevraagd om extra informatie over uw aanvraag te geven, dan stopt de beslistermijn tijdelijk.

Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een brief met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat welke informatie u na de werkzaamheden ter verantwoording moet inleveren. Na de werkzaamheden en de ingeleverde verantwoording stelt de gemeente de subsidie aan uw VvE definitief vast.

VvE van een gebouw in het gebied Pendrecht met minimaal 8 appartementsrechten.

Deze subsidie is voor het isoleren van de bodem, vloeren, spouwmuren, gevels, zolders, vlieringen, daken, beglazingen en kozijnen, en de bouwkundige werkzaamheden die daarbij nodig zijn. Er worden eisen gesteld aan isolatiewaarde en minimale oppervlakte per etagewoning.

Alle eisen leest u in de Subsidieregeling Isolatie subsidie grote VvE's Pendrecht.

 • Voor advies over en hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met de VvE contactpersonen van Pendrecht Aardgasvrij of de organisatie VVE 010.
 • Vragen over de subsidie kunt u mailen naar aardgasvrij.pendrecht@rotterdam.nl.
 • Voor informatie over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag stuurt u een e-mail naar team Subsidieadministratie.

Dat kan als u:

 • gemachtigd bent door de VvE om op te treden;
 • als u over een eHerkenning voor de vereniging beschikt;
 • alle documenten bij de hand heeft die voor de aanvraag nodig zijn.

Als uw VvE niet op een formele manier georganiseerd is, maar u wilt hier wel aan gaan voldoen, dan kunt u informatie en ondersteuning vragen bij de organisatie VvE-010. Zie de website VvE010.

Ja, dat kan, als u een andere subsidie gevonden heeft die ook bij uw situatie past, en als die subsidiegever het goed vindt. Als u van de gemeente Rotterdam eerder subsidie heeft ontvangen voor de maatregelen die u nu indient, dan krijgt u daarvoor geen subsidie meer. Op www.duurzaam010.nl en www.vve010.nl kunt u nagaan welke subsidies en leningen er bestaan.

Om de financiering van verduurzamingsmaatregelen mogelijk te maken, is er naast deze subsidieregeling, als onderdeel van het Energietransitiefonds Rotterdam, ook een Energietransitielening voor Verenigingen van eigenaars (VvE’s) in Rotterdam. Hierbij kunnen VvE’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot en met 31 december 2023 tot € 500.000 lenen om hun gebouwen te verduurzamen en te verbeteren.

Met deze vraag kunt u terecht bij uw VvE contactpersoon van Pendrecht Aardgasvrij en of bij VVE-010. U kunt meedoen aan een informatiebijeenkomst of cursus, of advies op maat krijgen. Als u op het punt staat onderhoud of vervanging te doen van een bepaald bouwdeel, dan is het logisch dat u de isolatie daarvan meteen meeneemt.