Gladheidbestrijding en strooizout
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 18-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/gladheidbestrijding-en-strooizout/
Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in de stad en probeert gladheid zoveel mogelijk te voorkomen.

U kunt online melding maken van gladheid via de oranje knop. Kies vervolgens de categorie 'weg' en het onderwerp 'gladheid'.

Bij gladheid door bijvoorbeeld opvriezende wegdelen, sneeuw en ijzel houdt de gemeente de doorgaande wegen en fietspaden begaanbaar. Dit doet de gemeente met strooiwagens en sneeuwschuivers. Pas bij gladheid uw rijgedrag aan en beperk uw snelheid.

Ophalen gratis strooizout

U kunt de stoep voor uw huis of bedrijf begaanbaar houden door sneeuw te schuiven en/of zout te strooien. Inwoners, scholen en MKB'ers  (zoals winkeliers en kleine horeca) kunnen gratis strooizout ophalen. De afhaallocaties vindt u op de online plattegrond en in het infoblad afhaallocaties strooizout (pdf).

In een grote stad als Rotterdam is het onmogelijk alle wegen, voet- en fietspaden tegelijk te bestrooien. Daarom strooit de gemeente zoveel mogelijk voordat het glad wordt.

Bij plotselinge gladheid krijgen de hoofdwegen voorrang. Wanneer deze gestrooid en weer begaanbaar zijn, pakt de gemeente knelpunten op de overige wegen aan. Bij bijvoorbeeld bejaardenhuizen en winkelcentra wordt met de hand gestrooid. 

Op de kaart ziet u bij de hoofdroutes en de fietsroutes hoe de wagens rijden.

Voor bewoners, scholen en MKB-ondernemers is het afhalen van strooizout gratis.

Bij het ophalen van het strooizout brengt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een actueel poststuk met uw naam en adres erop

Bewoners

Per woonadres is een zak strooizout van 5 kilo beschikbaar, gratis af te halen bij een van de veertien afhaalpunten. Bij lang winters weer is het mogelijk om een nieuwe voorraad van maximaal 5 kilo strooizout af te halen.

MKB-ondernemers

MKB-ondernemers kunnen maximaal 10 kilo gratis strooizout afhalen bij een van de veertien afhaalpunten. Bij lang winters weer is een nieuwe voorraad van maximaal 10 kilo strooizout beschikbaar.

Scholen

Scholen kunnen maximaal 40 kilo gratis strooizout afhalen bij een van de veertien afhaalpunten. Bij lang winters weer is het mogelijk om nog een keer maximaal 40 kilo zout af te halen. 

Melding maken

Afhankelijk van de weersomstandigheden rijden de strooiploegen vaste routes. De routes zijn na ongeveer 3,5 uur gestrooid. Bij sneeuwval duurt het vrijmaken van de weg langer.

U kunt een melding maken over gladheid. Ook over gladheid op wegen die buiten onze vaste routes liggen, kunt u een melding maken. Het melden van gladheid buiten de routes geeft geen garantie dat daar iets aan gedaan wordt.

Strooien

Meer informatie over het gebruik van strooizout voor uw stoep leest u in de strooi-instructie.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Deze wegen hebben voorrang:

  • hoofdwegen
  • wijkontsluitende wegen
  • doorgaande fietsroutes
  • openbaar vervoerroutes

Bij hevige sneeuw lukt het niet om overige wegen te strooien.

In kleinere straten geeft het sneeuwschuiven problemen, omdat de sneeuw tegen geparkeerde auto’s komt te liggen. Auto's kunnen dan niet meer wegrijden. In woonwijken en/of kleinere straten zet de gemeente daarom geen sneeuwschuivers in en kan er vaak niet worden gestrooid.

Bij sneeuw schept of veegt u eerst zoveel mogelijk de losse sneeuw in de richting van de stoeprand. Strooi hierna het strooizout, maar doe dit met mate (10 gram per vierkante meter).

Het duurt ongeveer 30 minuten voordat het strooizout werkt. Veeg de natte drab richting stoeprand zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen. Het strooien van zout heeft vooral zin als er daarna overheen wordt gelopen of gereden.

Meer informatie leest u in de strooi-instructie.

Er zijn verschillende soorten strooizout. In Rotterdam gebruiken we alleen wegenzout (natriumchloride). Dit zout is een natuurlijk product uit een zoutmijn.

Strooizout kan schadelijk zijn voor het milieu als er te veel wordt gestrooid. De gemeente mengt het zout tijdens het strooien met pekelwater. Hierdoor is minder strooizout nodig en hecht het zout beter aan het wegdek.

Strooizout bewaart u het beste op een droge plek. Zeker als de zak open is. Als er vocht bij het zout komt, gaat het klonteren. U kunt het zout dan nog wel gebruiken. Let op: strooizout is niet bedoeld om te eten of te drinken.

De gemeente probeert om het ophalen van huisvuil en het schoon en begaanbaar houden van de wegen zo goed en zo snel als mogelijk te doen.

De meeste aandacht wordt gegeven aan het sneeuw- en ijsvrij houden van de hoofdwegen. De chauffeurs die huisvuil ophalen, werken ook op de strooiwagens. Hierdoor kan het ophalen van huisvuil in sommige wijken vertraging oplopen. Laat uw container daarom langer buiten staan op de ophaaldagen tijdens gladheid.