Gedenktekens in de openbare ruimte
Gepubliceerd op: 26-04-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/gedenktekens-in-de-openbare-ruimte/
Ga naar de hoofdinhoud

U mag een gedenkteken plaatsen. U heeft daarvoor wel een vergunning nodig van de gemeente.

Uw voorstel voor een gedenkteken in de openbare ruimte wordt door de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens beoordeeld. De commissie behandelt uw voorstel aan de hand van een aantal voorwaarden.

Als uw voorstel aan de voorwaarden voldoet, geeft de commissie advies aan de burgemeester. De burgemeester neemt het besluit over uw voorstel voor een gedenkteken. Na het besluit van de burgemeester moet u voor de plaatsing van het gedenkteken een omgevingsvergunning aanvragen.

In het voorstel schrijft u:

 • een motivering van het verzoek: welke gebeurtenis, persoon of zaak wordt met het gedenkteken herdacht en wat is het maatschappelijk draagvlak
 • een voorstel voor de locatie
 • een ontwerp met uitvoering en het te gebruiken materiaal
 • een financieringsvoorstel

Stuur uw voorstel of vragen naar de commissie: gedenktekens@rotterdam.nl

Op de website van het Stadsarchief kunt u op de pagina Gedenktekens meer informatie vinden over de gedenktekens in Rotterdam.

U betaalt de kosten voor het maken en plaatsen van het gedenkteken. De gemeente betaalt de kosten voor het beheer en onderhoud.

Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbewijs van uw voorstel. Als uw voorstel nog niet volledig is, ontvangt u daarvan binnen 4 weken bericht. U heeft dan 4 weken om de aanvullende informatie op te sturen naar de gemeente.

De behandeling van een voorstel voor een gedenkteken duurt ongeveer 4 maanden.

Iedereen kan een voorstel doen voor een gedenkteken

De Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens hanteert de volgende voorwaarden:

 • het historisch belang voor de buurt, wijk, stad of land
 • maatschappelijk draagvlak
 • context van de locatie
 • duurzaamheid
 • toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande gedenktekens
 • vormgeving en artistieke kwaliteit welke in relatie staan tot de te herdenken gebeurtenis, persoon of zaak
 • kosten voor beheer en onderhoud

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de commissie via e-mailadres gedenktekens@rotterdam.nl