Energietransitielening voor bedrijven en maatschappelijke organisaties
Gepubliceerd op: 15-06-2021
Geprint op: 09-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/energietransitielening-bedrijven-organisaties/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om uw gebouw te verduurzamen en te verbeteren.

U vraagt de lening online aan via de knop 'Lening aanvragen'.
Log in met eHerkenning.

Let op: Voor de aanvraag heeft u eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf.
Zij helpen u ook met uw machtigingen. Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Onder het kopje 'Voor wie' ziet u voor wie deze regeling is bedoeld.
U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2023.

Wat is een Energietransitielening?

Een Energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om uw gebouw in de gemeente Rotterdam beter, duurzamer en energiezuiniger te maken. Zo is ook uw gebouw klaar voor de toekomst.

Voor welke voorzieningen kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Energiebesparende aanpassingen (duurzaamheid)

 1. Isolerende maatregelen

 2. Aardgasvrije maatregelen
 3. Duurzaam opwekken, verwarmen en ventileren
 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen gebouwverbetering

 1. Onderhoud aan het gebouw
 2. Installaties
 3. Vergroten gebruiksruimte
 4. Asbest verwijderen
 5. Zonwering

C. Overige kosten

10. Begeleiding- en onderzoekskosten
11. Notariële kosten​
12. Afsluitkosten

Let op:
-
Ondernemingen en verenigingen of stichtingen kunnen een Energietransitielening ontvangen voor een energiebesparende of gebouwverbeterende maatregel;
- Scholen en onderwijsinstellingen moeten een duurzaamheidsmaatregel en een gebouw verbeterende maatregel uitvoeren. Die moeten dus minimaal 2 maatregelen nemen.

De volledige lijst met maatregelen, verdeeld naar gebouw verbetering en verduurzaming vindt u op de website duurzaam010.

Hoeveel kan ik lenen?

De lening bedraagt ten minste € 10.000 en ten hoogste € 100.000. U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten.

Hoe vraag ik een lening aan en wat gebeurt er daarna?

 1. Dien uw plan in.
 2. U krijgt per brief een besluit waarin staat of de gemeente uw plan goedkeurt.
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 4. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Nadat u de lening heeft afgesloten, wordt het geld gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 5. Als de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 6. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en hun kostenoverzicht.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Offertes voor alle aangegeven maatregelen

Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn.
Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Dat betekent dat de aannemers of installateurs aangesloten zijn bij een branchevereniging of een keurmerk hebben.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen, bespreekt met de erkende aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

3. Een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u of uw verhuurder de eigenaar van het gebouw is

Voer op de website van het Kadaster uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

4. Huurt u het pand?

Dan stuurt u een voor akkoord ondertekende verklaring van de pandeigenaar (verhuurder) mee, met de naam en het telefoonnummer van de verhuurder.

5. De vergunningen om de maatregelen uit te mogen voeren

Voor sommige werkzaamheden moet u een vergunning aanvragen. Via de vergunningencheck van de gemeente controleert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen zonder de benodigde vergunningen.

6. Jaarrekening van het energieverbruik van het laatste jaar

Alleen klein-energieverbruiker komen in aanmerking voor een lening.

Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Een Energietransitielening is bedoeld voor verduurzamen en verbeteren van uw gebouw. Deze regeling geldt alleen voor:

 1. Een ondernemer die gevestigd is in Rotterdam, kleinverbruiker is en een onderneming heeft in een eigen pand.
  - Volgens de Wet Milieubeheer is een kleinverbruiker een bedrijf of organisatie met een jaarlijks energieverbruik onder 2.5000 m3 gas en onder 50.000 kWh elektriciteit.
  - Bent u huurder van een pand? Dan stuurt u een voor akkoord ondertekende verklaring van de pandeigenaar mee, met naam en het telefoonnummer.
 2. Een maatschappelijke organisatie zoals een vereniging, stichting, school of onderwijsinstelling en gevestigd is in Rotterdam.

Op een energietransitielening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De voorwaarden van een energietransitielening worden verder uitgelegd op de website duurzaam010.

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010 en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Neem voor algemene vragen contact op of bel met het algemene informatienummer 14 010.