Eerste hulp bij opzetten wooncoöperatie
Gepubliceerd op: 14-01-2020
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/eerste-hulp-bij-opzetten-wooncooperatie/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een wooncoöperatie beginnen, maar heeft u nog vragen of hulp nodig? De gemeente helpt u graag om uw plannen te realiseren.

U als initiatiefnemer brengt het idee voor een wooncoöperatie in bij de gemeente.
Samen met de gemeentelijke adviseur bijzondere woonvormen onderzoekt u de mogelijkheden, kansen en haalbaarheid van het initiatief. Als uw idee kansrijk is, wordt het expertteam ingeschakeld om uw vragen te beantwoorden, onduidelijkheden weg te nemen en eventueel nader onderzoek uit te laten voeren.

Uw idee bespreken

Via de knop 'Eerste hulp bij opzetten wooncoöperatie' vraagt u een gesprek aan met de adviseur bijzondere woonvormen.

Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij de bewoners het voor het zeggen hebben. Het doel is dat de leden zelf de woningen exploiteren en/of beheren. Wonen als maatschappelijke taak zonder commerciële doelstelling, zelfbestuur en zelfbeschikking staan hierbij centraal. Elke manier van wonen en elke inkomens- en doelgroep zijn in principe geschikt voor een coöperatieve woonvorm. Wel heeft collectiviteit een zeer belangrijke plek in het ontwerp en gebruik van een gebouw. De gemeente ziet vooral kansen voor wooncoöperaties die grote woningen voor gezinnen realiseren, huurwoningen in het middensegment (woningen met een huur tussen circa 700 en circa 1000 euro) toevoegen en woningen voor ouderen realiseren.

In het actieplan coöperatieve woonvormen staan 5 acties:

 1. Goede basis creëren voor initiatieven
 2. Communiceren over mogelijkheden van wooncoöperaties
 3. Creëren van één gemeentelijk aanspreekpunt voor wooncoöperaties
 4. Oprichten van een gemeentelijk expertteam met verschillende discipline
 5. Fysieke ruimte voor wooncoöperaties

Zie het actieplan coöperatieve woonvormen (PDF) voor een uitgebreide toelichting op de vijf acties.

 • Initiatiefnemers krijgen maximaal 1 jaar ondersteuning vanuit de gemeente om de ideeën uit te werken tot een haalbaar en realistisch voorstel. Het initiatief hoeft na dit jaar niet volledig uitgewerkt te zijn, maar er moet wel duidelijk zicht zijn op een haalbaar en realistisch plan.
 • Op het moment dat de initiatieffase en de fase van planvorming zijn afgerond, dan zal de ondersteuning vanuit het gemeentelijke expertteam en de gemeentelijk adviseur coöperatieve woonvormen stoppen.
 • Als uw plan niet langer voldoet aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (zie paragraaf 4.1 van het actieplan coöperatieve woonvormen), dan wordt gestopt met de ondersteuning van het project.
 • Als het maximaal aantal ter beschikking gestelde uren, namelijk 250 uur per initiatief, voor het bewuste initiatief is bereikt, dan eindigt de ondersteuning vanuit het actieplan.

Binnen 5 werkdagen na aanvraag van het gesprek wordt u gebeld voor een afspraak.

Initiatiefnemers van

 • Coöperatieve woonvormen
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 • Woongroepen
 • Leefgemeenschappen
 • Woon-werkprojecten
 • Groepswonen voor ouderen
 • Uw initiatief draagt bij aan wijken met een gevarieerd en evenwichtig woningaanbod. De gemeentelijke adviseur coöperatieve woonvormen kan u precies vertellen wat hieronder wordt verstaan.
 • De gemeente ondersteunt vooral initiatieven die gericht zijn op woonvormen voor mensen met middeninkomens, ouderen en/of gezinnen.
 • Initiatiefnemers moeten bereid zijn om lange(re) tijd energie te steken in de realisatie van de wooncoöperatie.
 • In zowel ontwerp, gebruik als financiering vormt collectiviteit de basis voor de wooncoöperatie. Daarbij kan het zowel gaan over een gemeenschappelijke ruimte in het woongebouw als over de collectieve inkoop van (zorg)diensten.
 • Bij coöperatieve woonvormen draait het naast collectiviteit om invloed van de eindgebruikers op de leef- en woonomgeving en zelfbeheer. Het is belangrijk dat deze invloed een (prominente) plek krijgt in uw initiatief.
 • De gemeente ondersteunt uw initiatief in de initiatieffase en de fase van planvorming.

Voor meer informatie kunt u bellen met het gemeentenummer 14 010 of contact opnemen via de algemene contactpagina.