Echtscheiding inschrijven voor advocaten
Gepubliceerd op: 06-07-2022
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/echtscheiding-inschrijven-voor-advocaten/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt als advocaat online een verzoek voor inschrijving van echtscheiding indienen voor uw cliënt bij de gemeente Rotterdam.

Online aanvragen

Voor een online aanvraag heeft u eHerkenning en uw KvK-vestigingsnummer nodig. Klik op de knop 'Echtscheiding inschrijven'.
Heeft u nog geen eHerkenning? Ga naar de website eHerkenning.

Per post

Als u de inschrijving niet online kunt doen, stuur dan alle documenten naar:

Gemeente Rotterdam
Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

De registratie van de echtscheiding is gratis.

In 2022 kost een afschrift van de registratie € 14,30

  • verzoek inschrijving echtscheiding van de advocaat
  • beschikking van de rechtbank of overeenkomst beëindiging partnerschap
  • akte van berusting 1
  • akte van berusting 2 (optioneel)

U kunt u alle documenten uploaden bij de online inschrijving.

Stuur bij inschrijving per post alle documenten naar het postadres van de gemeente Rotterdam.

Uw verzoek wordt zo snel mogelijk geregistreerd. De maximale verwerkingstijd is 6 weken.

Alleen advocaten kunnen een echtscheidingsbeschikking online inschrijven.

Het huwelijk heeft in Rotterdam plaats gevonden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op.