Spring naar het artikel

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief.

Wilt u bijvoorbeeld meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan onze stad veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen!

Post

Om uw burgerinitiatief in te dienen kunt u het ingevulde formulier opsturen naar:

Gemeenteraad Rotterdam
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de raad. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk en zelfs de stad.

  • Uw voorstel krijgt steun van voldoende Rotterdammers van 14 jaar en ouder, dit blijkt uit de ingediende handtekeningen. U heeft het volgende aantal handtekeningen nodig:
    - voor verzoeken met een gebiedsgericht karakter: 50
    - voor verzoeken met een stedelijk karakter: 250

  • Uw voorstel heeft minimaal één en maximaal drie vertegenwoordigers
  • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten
  • Het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, genomen besluiten of over personen
  • U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen
  • U maakt globaal een overzicht van wat uw voorstel gaat kosten

De raad neemt binnen ongeveer 13 weken een besluit over uw voorstel. U hoort zo snel mogelijk na het besluit wat de raad heeft besloten.

U bent 14 jaar of ouder en woont in Rotterdam. 

De raad neemt na indiening eerst een besluit of het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, dan volgt een inhoudelijke bespreking in de raadscommissie en de raad. Uiteindelijk besluit de raad het burgerinitiatief wel of niet over te nemen. Bij de bespreking in de raadscommissie en de raad krijgt de indiener gelegenheid een korte mondelinge toelichting te geven op uw voorstel.

In de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014 (pdf) kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen of bellen naar:

Griffie Rotterdam
E-mail info@griffie.rotterdam.nl
Tel. (010) 267 34 00

Natuurlijk kunt u uw suggesties ook op andere manieren onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur. U kunt een e-mail of brief sturen aan de gemeenteraad, de raadscommissies, het college, de burgemeester of een wethouder. Uiteraard kunt u ook komen inspreken tijdens het vragenhalfuur van de raadscommissies.

Het postadres is:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam