Burgerinitiatief indienen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/burgerinitiatief/
Spring naar het artikel

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Dien uw plan in bij de gemeenteraad met een burgerinitiatief of jongereninitiatief.

Om uw initiatief met de gemeenteraad te delen, vult u het formulier in dat u onder de oranje knop vindt. Het e-mailadres staat op het formulier.

Post

U kunt het formulier ook via de post opsturen naar: 

Gemeenteraad Rotterdam
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Met het burger- of jongereninitiatief wordt uw idee besproken door de gemeenteraad. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • handtekeningen van voldoende Rotterdammers: 

           - jongereninitiatief: minstens 25 handtekeningen van
             Rotterdammers van 12 tot en met 17 jaar                           

           - burgerinitiatief voor een gebied: 25 handtekeningen van

             Rotterdammers van 14 jaar en ouder

           - burgerinitiatief voor meerdere gebieden of de stad: 150
             handtekeningen van Rotterdammers van 14 jaar en ouder

  • gegevens van minimaal één en maximaal drie vertegenwoordigers
  • een inschatting van de kosten

De raad neemt na uiterlijk zeventien weken een besluit over uw plan. U hoort hierna zo snel mogelijk wat de raad precies heeft besloten.

  • voor een jongereninitiatief: Rotterdammers tussen 12 en 17 jaar
  • voor een burgerinitiatief: Rotterdammers van 18 jaar en ouder 
  • het initiatief gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten
  • het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, genomen besluiten of over personen
  • u geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen

Na het indienen van uw plan besluit de gemeenteraad of het aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, bespreken de raadscommissie en de raad de inhoud van uw initiatief. Tijdens deze bespreking kunt u uw plan kort toelichten. Uiteindelijk besluit de raad om uw initiatief wel of niet te steunen. 

In de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen of bellen naar:

Griffie Rotterdam
E-mail info@griffie.rotterdam.nl
Tel. (010) 267 34 00

Natuurlijk kunt u uw suggesties ook op andere manieren onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur. Stuur een e-mail of brief aan de gemeenteraad, de raadscommissies, het college, de burgemeester of een wethouder. U kunt ook langskomen tijdens het vragenhalfuur van de raadscommissies.

Het postadres is:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam