Buitenlandse documenten registreren
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-12-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/buitenlandse-documenten-registreren/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een document van een gebeurtenis dat in het buitenland heeft plaatsgevonden? Zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie? Dan moet u dat document bij ons laten registreren.

De gemeente verwerkt de gegevens van de gebeurtenis daarna in de Basisregistratie Personen (BRP). Let op: een buitenlands document is niet automatisch geldig in Nederland. Het kan zijn dat u uw document moet legaliseren of laten vertalen. Lees de uitleg op deze pagina onder 'Afspraak maken'.

Langere wachttijden

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden.

Afspraak tonen brondocumenten

Maak online een afspraak 'tonen brondocumenten' via de knop 'Afspraak maken'. Of u belt 14 010.

Belangrijk: een afspraak is voor 1 persoon. Per afspraak wordt 1 document geregistreerd.

Legaliseren of vertalen

Een buitenlands document is niet automatisch geldig in Nederland. Het kan zijn dat u uw document moet legaliseren of laten vertalen.

Legaliseren betekent: een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Of u een document moet legaliseren en hoe, leest u op de pagina Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland van de Rijksoverheid.

1. Is uw document niet in het Engels of Nederlands? Dan moet u het document laten vertalen.
2. Is uw document uit een land van de Europese Unie? Dat kunt u een meertalig modelformulier aanvragen. Dit doet u bij de lokale overheid waar u uw document heeft gekregen.
3. Is uw document niet uit de Europese Unie? Dan gelden de volgende eisen:

De afspraak voor het registreren van buitenlandse documenten is gratis.

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart. Heeft u dit niet? Dat kunt u ook een verblijfsvergunning of W-document meenemen.

De afspraak aan de balie duurt 30 tot 45 minuten. Het registreren van documenten duurt ongeveer 3 weken. Is er meer onderzoek nodig? Dan kan het langer duren. Dit hoort u aan de balie.

Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven en voor wie buitenlandse documenten (brondocumenten) zijn opgemaakt. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om de documenten voor u te laten registreren.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u de buitenlandse akte van geboorte, huwelijk of overlijden na de registratie in de BRP ook laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken, telefoonnummer 14 070.

Heeft u nog vragen? Bel dan 14 010.