Bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning
Gepubliceerd op: 09-08-2018
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-leges-omgevingsvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u het niet eens met de aanslag bouwleges voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt u een bezwaar indienen.

Dien uw bezwaarschrift in binnen 6 weken na datum van verzending van de aanslag.

U kunt op verschillende manieren bezwaar indienen.

1. Online bezwaar indienen als burger

U maakt bezwaar tegen de aanslag bouwleges via de knop 'bezwaar indienen'.
U logt als particulier in met uw DigiD.

2. Online bezwaar indienen voor bedrijven

U kunt online bezwaar indienen met eHerkenning.
Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen niet inloggen met één eHerkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen eHerkenning account.
Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

3. Per post bezwaar indienen

U kunt ook per post (niet per e-mail) bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw en Woningtoezicht (Leges)
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Het indienen van een bezwaar tegen de aanslag bouwleges is gratis.

Volledig ingevuld aanvraagformulier.

Om uw bezwaarschrift te behandelen moet u in ieder geval de volgende bijlagen meesturen:

 • legesfactuur
 • een door beide partijen getekende aannemingsovereenkomst en opdrachtbevestiging en een kopie begroting van de aannemers
 • als u namens iemand anders bezwaar maakt, moet u een getekende machtiging en kopie legitimatie van de aanvrager meesturen

Als u uw aanvraag via de post stuurt, dan moet u ook de volgende gegevens vermelden:

 • datum van verzending
 • naam en adres van indiener en de bedrijfsnaam (als dit van toepassing is)
 • gronden en motivatie van uw bezwaar
 • een omschrijving van het besluit met het dossiernummer waar het bezwaar zich tegen richt
 • de ondertekening van de indiener
 • bezwaar in de periode 1 januari tot en met 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar
 • bezwaar in de periode 20 november tot en met 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen zes weken nadat uw bezwaar is binnengekomen

Voor burgers en bedrijven die bezwaar willen maken tegen de aanslag leges omgevingsvergunning.

 • het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de betalingsverplichting: u moet gewoon betalen
 • als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, krijgt u de legeskosten terug

De gemeente Rotterdam gebruikt een richtlijn voor het bepalen van de bouwkosten die de maatstaf zijn voor de heffing van bouwleges.

Heeft u vragen, stuur een e-mail of neem contact op.