Bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning
Gepubliceerd op: 09-08-2018
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-leges-omgevingsvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u het niet eens met de aanslag bouwleges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt u een bezwaar indienen.

U kunt op verschillende manieren bezwaar indienen.

1. Online bezwaar indienen als burger

U maakt bezwaar tegen de aanslag bouwleges via de knop 'bezwaar indienen'.
U logt als particulier in met uw DigiD.

2. Online bezwaar indienen voor bedrijven

U kunt online bezwaar indienen met E- Herkenning.
Let op: bedrijven met meerdere vestigingen kunnen niet inloggen met één E-Herkenning account. U lost dit op door voor elke vestiging apart gebruik te maken van een eigen E-Herkenning account.
Voor het inloggen met E-Herkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

3. Per post bezwaar indienen

U kunt ook per post (niet per e-mail) bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Leges
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Het indienen van een bezwaar tegen de aanslag bouwleges is gratis.

Volledig ingevuld aanvraagformulier.

Om uw bezwaarschrift te kunnen behandelen moet u in ieder geval de volgende bijlagen meesturen:

 • legesfactuur
 • een door beide partijen getekende aannemingsovereenkomst/opdrachtbevestiging en een kopie begroting van de aannemer(s)
 • als u namens iemand anders bezwaar maakt moet u een getekende machtiging en kopie legitimatie van de aanvrager meesturen

Als u uw aanvraag via de post stuurt, dan moeten ook de volgende gegevens vermeld worden:

 • datum van verzending
 • naam en adres van indiener plus bedrijfsnaam (als dit van toepassing is)
 • gronden en/of motivatie van uw bezwaar
 • een omschrijving van het besluit met het dossiernummer waar het bezwaar zich tegen richt
 • de ondertekening van de indiener
 • dien uw bezwaarschrift in binnen 6 weken na datum van verzending van de aanslag
 • de behandeling van een bezwaarschrift tegen een aanslag bouwleges duurt gemiddeld 3 maanden

Voor burgers en bedrijven die bezwaar willen maken tegen de aanslag leges omgevingsvergunning.

 • Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de betalingsverplichting. U moet dus gewoon betalen.
 • Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, krijgt u de legeskosten terug.

De gemeente Rotterdam hanteert een richtlijn voor het bepalen van de bouwkosten die de maatstaf zijn voor de heffing van bouwleges.

Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail. Of neem op een andere manier contact op.

\