Bedrijveninvesteringszone
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/bedrijveninvesteringszone/
Spring naar het artikel

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een winkelstraat of bedrijventerrein waar een groep ondernemers investeert in een betere onderneemomgeving.

Samen uw onderneemomgeving aanpakken? Het kan met BIZ: voor en door ondernemers!

Uitslag draagvlakmetingen
Woensdag 28 november 2018 heeft de heer Schalkwijk, directeur Burgerzaken & Belastingen, de uitslag van de draagvlakmetingen voor vijftien mogelijke Bedrijveninvesteringszones vastgesteld. Het resultaat is dat twaalf gebieden vanaf 1 januari 2019 een status als Bedrijveninvesteringszone hebben. Lees meer over de uitslag.

Ontdek de BIZ!

Bekijk hieronder de twee filmpjes en ontdek hoe u samen uw bedrijventerrein of winkelstraat kan verbeteren.

BIZ-plan maken

Eerst maakt u samen een BIZ-plan met geplande activiteiten, inclusief begroting. Na goedkeuring van de gemeente komt er een draagvlakmeting. Als die positief uitvalt komt er een heffing voor alle ondernemers in de BIZ. De heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar uw BIZ-stichting.


BIZ aanvragen

Om een BIZ te beginnen doorloopt u een aantal stappen:

 1. Lees de BIZ-planning (pdf).
 2. Download de BIZ-aanmeldingsbrief (pdf).
 3. Stuur uiterlijk op 1 februari de ‘BIZ-aanmeldingsbrief' naar jja.degroot@rotterdam.nl.

Een BIZ is handig als ondernemers met extra faciliteiten het ondernemersklimaat willen versterken in een winkelgebied of bedrijventerrein. Bijvoorbeeld met kerstverlichting, bloembakken, graffitiverwijdering en cameratoezicht.

BIZ-stichting

De gemeente stelt een heffing in die alle ondernemers in de BIZ betalen. Het geld wordt in de vorm van een subsidie gegeven aan de BIZ-stichting.

De BIZ-stichting investeert deze subsidie in meer leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte (boven op wat de gemeente al doet). Maar u kunt het geld ook gebruiken voor promotie- en internetactiviteiten.

Processen-verbaal

pv-Asterloplein.pdf

pv-Boulevard-Kralingen.pdf

pv-Hart-van-Katendrecht.pdf

pv-Hoogkwartier.pdf

pv-Nieuwe-Binnenweg-Centrum.pdf

pv-Nieuwe-Binnenweg-Delfshaven.pdf

pv-Noorderboulevard.pdf

pv-Oude-Binnenweg.pdf

pv-Pothof.pdf

pv-Prinsenplein.pdf

pv-Rotterdam-centrum.pdf

pv-Stadionweg.pdf

pv-Veranda.pdf

pv-Winkelgebied-Plein-53.pdf

pv-Witte-de-Withkwartier.pdf

In principe zijn er geen kosten. Wel moet een stichting of vereniging tijdens het traject rekening houden met de zogenaamde perceptiekosten (3% van de geïnde gelden). Deze kosten zijn voor het dekken van de kosten die de belastingdienst maakt om een BIZ te kunnen faciliteren.

Een BIZ kan uitsluitend opgericht worden door de ondernemers op wie de BIZ van toepassing is.

De BIZ is voor en door ondernemers. De gemeente faciliteert de BIZ door de belastinggelden te innen voor de BIZ-stichting.

Er zijn bepaalde voorwaarde:

 • zo moet er in het gebied genoeg draagvlak bestaan onder ondernemers
 • u maakt in een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente afspraken over elkaars verantwoordelijkheden

Duidelijkheid staat voorop bij slim investeren in uw omgeving.

Wilt u meer weten over de Rotterdamse BIZ-regeling? Neem contact op met projectmanager Jos de Groot of 1 van de bedrijfscontactfunctionarissen.

 • Door de handen ineen te slaan, bereikt u sneller en/of beter uw doelen.
 • Alle gebruikers en/of eigenaren betalen mee: een eerlijke lastenverdeling, zonder ‘meelifters’ (mensen die niet meebetalen maar wel meeprofiteren).
 • Doordat iedereen meebetaalt, komen gezamenlijke verbeteringen van de grond. 
 • Langsgaan om contributie te innen hoeft niet meer. 
 • Er is meer budget. 
 • De BIZ draagt bij aan het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld door
  - de aanpak van verrommeling
  - een evenement of marketingactie
  - het verbeteren van de veiligheid en uitstraling.
  Resultaat: een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied of bedrijventerrein!
 • Als ondernemers stelt u zelf voor wie de aanslag krijgt: óf alleen gebruikers, óf gebruikers en eigenaren, óf alleen eigenaren. Het gaat altijd om objecten die in het vastgoedregister als ‘niet-woning’ staan.
 • Objecten die geen of weinig baat hebben bij een BIZ kunnen een heffingsvrijstelling krijgen. Denk hierbij aan een opslagruimte, school, daklozenopvang, bejaardentehuis of transformatorhuis.
 • Als ondernemers stelt u zelf voor wie de aanslag krijgt:
  - óf alleen gebruikers
  - óf gebruikers en eigenaren
  - óf alleen eigenaren.
  Het gaat altijd om objecten die in het vastgoedregister als ‘niet-woning’ staan.
 • Objecten die geen of weinig baat hebben bij een BIZ kunnen een heffingsvrijstelling krijgen. Denk hierbij aan een opslagruimte, school, daklozenopvang, bejaardentehuis of transformatorhuis.

Als BIZ-stichting bent u verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van uw BIZ-plan. De gemeente (onderdeel Stadsontwikkeling) beoordeelt uw plan op wettelijke eisen.

De hoofdlijnen van het BIZ-plan liggen vast voor de looptijd van de BIZ, die in de regel vijf jaar bedraagt. Wel is het de bedoeling om per jaar maatwerk te leveren via een vooraf ingediend BIZ-jaarplan. Dit jaarplan stemt u af met de gemeente.

De gemeente toetst het jaarplan aan het BIZ-plan, de wet, het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsovereenkomst.

Burgerzaken & Belastingen is de partij die de OZB-belasting oplegt op basis van de WOZ-administratie. Deze zelfde WOZ-administratie dient als basis voor de toekomstige BIZ-aanslag. Zij innen de BIZ-bijdragen bij de ondernemers en/of eigenaren in uw gebied en keren deze weer uit aan uw BIZ-stichting. Dit laatste gebeurt bij wijze van voorschot in het voorjaar, waarna er later in het jaar verrekeningen volgen.

Belastingen houdt hierbij 3 % 'perceptiekosten' in. Dit zijn de kosten die zij maakt voor heffing en inning.

De informele draagvlakmeting heeft tot doel om vroegtijdig inzicht te verkrijgen in het draagvlak voor een BIZ. De informele draagvlakmeting vindt uiterlijk op 31 mei 2109 plaats. Een handtekeningenlijst en een enquête onder stemgerechtigden uit uw gebied met betrekking tot gewenste activiteiten zijn nu een verplicht onderdeel van de informele draagvlakmeting. De resultaten uit de enquête verwerkt u in uw BIZ-plan.

Eisen informele draagvlakmeting

Alleen als minimaal 50% van de stemgerechtigden een respons geeft op de handtekeningenlijst, en indien minimaal 25% van de stemgerechtigden in een enquête aangeeft van plan te zijn om vóór te stemmen bij de formele draagvlakmeting, wordt de BIZ-procedure voortgezet. Daarna kunt u de geuite wensen uit de enquête in het (concept-)BIZ-plan verwerken. Formats voor de handtekeningenlijst en enquête worden tijdig door de gemeente aangeleverd.

Met de gemeente sluit u een uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden allerlei onderlinge afspraken vastgelegd. Zo verklaart u het heffingsgeld alleen voor voorgenomen BIZ-activiteiten te gebruiken. Ook de verantwoordelijkheden van de gemeente staan hierin. Er staat bijvoorbeeld vastgelegd wat het door de gemeente gegarandeerde basisniveau is op het gebied van schoon, heel en veilig in uw BIZ-gebied.

 • West-Kruiskade Eigenaren
 • West-Kruiskade Gebruikers
 • Charloisse Poort (bedrijventerrein)
 • Lusthofstraat
 • Schiebroek (bedrijventerrein)
 • Rozenburg Raadhuisplein-Molenweg
 • Hillegersberg
 • Boulevard Zuid Eigenaren
 • Boulevard Zuid Gebruikers
 • MAHO-kwartier
 • Zwaanshalskwartier
 • Winkelcentrum Schiebroek
 • Rotterdam Centrum
 • Asterloplein
 • Boulevard Kralingen
 • Hart van Katendrecht
 • Hoogkwartier
 • Nieuwe Binnenweg Centrum
 • Noorderboulevard
 • Oude Binnenweg
 • Pothof (bedrijventerrein)
 • Prinsenplein
 • Winkelgebied Plein ‘53
 • Witte de Withkwartier