Akte aanvragen voor burgers
Gepubliceerd op: 01-03-2021
Geprint op: 17-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/akte-aanvragen-burgers/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een akte nodig van iemand die in Rotterdam geboren, gehuwd of overleden is? Vraag hier het afschrift aan. Of een uittreksel van de akte in meer talen.

Een afschrift of meertalig uittreksel van een akte vraagt u altijd aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Afschrift van een akte

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Op het afschrift staan een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. In de tabel staat welke afschriften er zijn en wat er op de akte staat.

Uittreksel van een akte in meer talen

Een uittreksel van een akte is een samenvatting van de akte. Op het uittreksel staat een uitleg in 10 talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.

Online aanvragen

U vraagt uw afschrift of uittreksel in meer talen aan via de knop Akte aanvragen. U logt in met uw DigiD. U betaalt online met iDeal. Kunt u niet met iDeal betalen? Doe uw aanvraag dan per post.

Per post aanvragen

Schrijf een brief en zet daarin:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • welke akte u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs

Zet uw handtekening onderaan de brief. Stuur de brief naar:

Gemeente Rotterdam
Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000KR Rotterdam

U krijgt het afschrift of uittreksel in meer talen per post thuis gestuurd. Samen met de rekening.

Aanvraag vanuit het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan doet u de aanvraag:

 • online als u DigiD heeft
 • per post als u geen DigiD heeft

U krijgt de akte samen met de rekening per post thuisgestuurd. De verzending kan langer duren dan de gebruikelijke termijn van 4 weken.

Akte Inhoud van de akte
Geboorteakte
 • Voornamen en geslachtsnaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geboortetijd (alleen op de Nederlandse akte)
 • Het geslacht
 • Namen van de ouder(s)
Overlijdensakte
 • Voornamen en geslachtsnaam
 • Geboortedatum (voor zover bekend) en woonplaats
 • Overlijdensdatum en tijdstip en plaats van overlijden
 • De naam van echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene
Huwelijksakte
 • De voornamen en geslachtsnamen vóór het huwelijk van beide echtgenoten
 • De geboortedatum en geboorteplaats van beide echtgenoten
 • De voornamen en geslachtsnamen na de huwelijksceremonie van beide echtgenoten
 • De datum en de plaats van de huwelijksvoltrekking
 • De namen van de ouders van beide echtgenoten
 • De namen van de getuigen
Akte van geregistreerd partnerschap
 • De voornamen en geslachtsnamen vóór het geregistreerd partnerschap van beide partners
 • De geboortedatum en geboorteplaats van beide partners
 • Voornamen en geslachtsnamen na het partnerschap van beide partners
 • De datum en plaats geregistreerd van het partnerschap
 • De namen van de ouders van beide partners
 • De namen van de getuigen
Akte van echtscheiding
 • De voornamen en geslachtsnaam van beide ex-echtgenoten
 • De datum en plaats van echtscheiding

Let op: deze gegevens komen op de huwelijksakte als een latere vermelding.

Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap
 • De voornamen en geslachtsnaam beide ex-partner
 • De datum en plaats van de ontbinding

Let op: deze gegevens komen op de akte van geregistreerd partnerschap als een latere vermelding.

Soort aanvraag 2021
Online € 14,00
Aan de balie € 14,00
Per post € 14,00 + portokosten

Vraagt u het afschrift of het uittreksel in meer talen per post aan? Stuur dan een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

Aanvraag online: u ontvangt de akte binnen 10 werkdagen.

Aanvraag per post: u ontvangt de akte binnen 4 weken.

Let op: er is op dit moment grote vraag naar producten van de gemeente. De verwerkingstijd kan langer duren.

U kunt een afschrift of uittreksel in meer talen aanvragen van de volgende personen:

 • uzelf
 • uw kinderen
 • uw ouders
 • uw echtgenoot of echtgenote
 • uw geregistreerde partner
 • uw erfgenamen
 • een ander, als u daarvoor gemachtigd bent.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of meertalig uittreksel aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Voeg dit formulier toe bij uw aanvraag.

U vraagt een afschrift of meertalig uittreksel van een akte aan bij de gemeente Rotterdam als de gebeurtenis hier heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Geldige identiteitsbewijzen:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • Identiteitskaart of paspoort uit een EER-land
 • Nederlands vreemdelingen document

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)

Een uittreksel BRP is een formulier met daarop uw gekozen gegevens uit de BRP. U vraagt een uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Een uittreksel Burgerlijke Stand is een formulier met daarop een samenvatting van een akte uit de Burgerlijke Stand. Bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Schrijf de gemeente een brief. Zet in de brief dat:

 1. u per ongeluk een Nederlandse akte heeft gekregen
 2. u een uittreksel in meer talen nodig heeft

Stuur de brief met de Nederlandse akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het uittreksel in meer talen thuis gestuurd.