Akte aanvragen voor advocaten en notarissen
Gepubliceerd op: 03-03-2021
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/akte-aanvragen-advocaten-en-notarissen/
Ga naar de hoofdinhoud

U vraagt de akte van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Welke soorten akten er zijn ziet u in de tabel. De akte vraagt u online aan of per post.

Online aanvragen

U vraagt online een akte aan met eHerkenning en uw KvK-vestigingsnummer via de knop Akte aanvragen. Klik in de groene balk op Ondernemers. Heeft u nog geen eHerkenning? Ga naar eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen. Op de website van eHerkenning staat de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. Houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Per post aanvragen

Schrijf een brief en zet daarin:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • welke akte u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft
 • bij vrijstelling van kosten: een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand

Onderteken de brief. Stuur de brief naar:

Gemeente Rotterdam
Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U ontvangt de documenten per post op het door u gekozen adres.

Akte Inhoud van de akte
Geboorteakte
 • Voornamen en geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Het geslacht
 • Namen van de ouder(s).
Overlijdensakte
 • Voornamen en geslachtsnaam
 • Geboortedatum (voor zover bekend)
 • Woonplaats
 • Overlijdensdatum en tijdstip en plaats van overlijden
 • De naam van echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene
Huwelijksakte
 • De voornamen en geslachtsnamen vóór het huwelijk van beide echtgenoten
 • De geboortedatum van beide echtgenoten
 • Geboorteplaats van beide echtgenoten
 • De voornamen en geslachtsnamen na de huwelijksceremonie van beide echtgenoten
 • De datum en de plaats van de huwelijksvoltrekking
 • De namen van  de ouders van beide echtgenoten
 • De namen van de getuigen
Akte van geregistreerd partnerschap
 • De voornamen en geslachtsnamen vóór het geregistreerd partnerschap van beide partners
 • De geboortedatum en geboorteplaats van beide partners
 • Voornamen en geslachtsnamen na het partnerschap van beide partners
 • De datum en plaats geregistreerd van het partnerschap
 • De namen van de ouders van beide partners
 • De namen van de getuigen
Akte van echtscheiding
 • De voornamen en geslachtsnaam van beide ex-echtgenoten
 • De datum en plaats van echtscheiding
Let op: deze gegevens komen op de huwelijksakte als een latere vermelding.
Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap
 • De voornamen en geslachtsnaam beide ex-partner
 • De datum en plaats van de ontbinding

Let op: deze gegevens komen op de akte van geregistreerd partnerschap als een latere vermelding.

Soort aanvraag 2021
Online € 14,00
Aan de balie € 14,00
Per post € 14,00 + portokosten

Bij vrijstelling van kosten: een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Online aanvraag: 10 werkdagen

Aanvraag per post: 4 weken

 • advocaten
 • notarissen

Heeft u vragen? Neem dan contact op.